Home

Pololetní písemná práce z českého jazyka 6. ročník

vzorové písemné práce - ZŠ a MŠ Vejprt

Písemná práce je určena pro žáky 6. ročníku jako test po úvodním opakování učiva z nižšího stupně. Očekávaný výstup: správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci Zahajovací práce - VI. třída.doc GREGORÍKOVÁ, L.. Zahajovací písemná práce - VI. třída. Metodický portál. V tomto kvízu máte možnost otestovat své znalosti z tématu význam slova (sémantika). Před spuštěním testu si připomeňte termíny: synonyma, antonyma, homonyma, slova jednoznačná a mnohoznačná, sousloví Šablona I/2 Materiály určené na výuku českého jazyka na II. stupni ZŠ (6. až 9. ročník) Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál

Video: Pololetní opakování z ČJL (6

Český jazyk a literatura 6

Pololetní písemná práce z českého jazyka pro 9.třídu. Pololetní písemná práce z českého jazyka pro 9.třídu. Klíčová slova: pololetní písemná práce: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy Stránky byly vytvořeny pro žáky FZŠ Brdičkova, Praha. Chceme, aby si žáci udělali představu o učivu, které by měli zvládnout pro úspěšné absolvování ročníku 5. třída - Třičtvrtěletní písemná práce 5. třída - obvod a obsah čtverce a obdélníka 5. třída - Závěrečná písemná práce 5. třída - Čtvrtletní písemná práce Pololetní slohová práce - váha 10. hodnocené dle tabulky. 3. LITERATURA. Hlasité čtení - váha 6, 1x za pololetí. Recitace - váha 4, 1x za rok. ČTENÁŘSKÝ DENÍK - váha 10. ročník:.

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do ško

Zahajovací písemná práce - VI

 1. Anotace: Opakovací písemná práce pro žáky 3. ročníku. Autor: Mgr. Gabriela Urbánková (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických.
 2. Pololetní písemná práce, která ověří znalosti českého jazyka žáků 4. ročníku. Očekávaný výstup: odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen.
 3. Písemná práce na opakování učiva v 1. pololetí 3. ročníku z Č

Závěrečná písemná práce z českého jazyka pro 3. ročník č. 3. 1. Diktát . 2. Podstatná jména seřaď a napiš podle abecedy.. vrána, jestřáb, konipas. ČTVRTLETNÍ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA. 4.ROČNÍK . Pololetní písemná práce - 4. ročník - český jazyk . pořad ČT 2, stanice a relevantní pořady Českého rozhlasu, noviny a časopisy určené pro děti a mládež, pro pracovníky ve školství, pro rodiče a další).. Pololetní písemná práce: 1. tvarotvorný rozbor versus slovotvorný rozbor, 2. způsoby obohacování slovní zásoby, 3. Druhy slovních druhů - podstatná a přídavná jména, zájmena, příslovce, číslovky, 4. mluvnické kategorie jmen a sloves, 5. slova přejatá obecná - správné tvary, 6. pravopisný mix,7. grafický rozbor 2.

6. ročník

Závěrečná pís. práce - 8. ročník. Kontrolní písemná práce. Souhlasím se zasíláním novinek z oblasti interaktivní výuky a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky. Zadaný email je již použit Pololetní písemná práce z českého jazyka pro 9. ročník

Anglický jazyk pro 7.ročník ZŠ. 1/10 Přelož větu: Slunce svítí. San shines. The sun is shining. A sun was shining. the sun shining. 2/10 Která z vět je správně? I was reading. I has got a sister. I play runing. I went on Prague. 3/10 Jakým správným časem vyjádříme, že někdo něco dělal po určitou dobu v minulosti 6. ročník 7. ročník Svět práce - technické činnosti Svět práce - volba povolání Svět práce - domácnost Volitelné a nepovinné předměty Pěvecký sbor Ekoparlament Globe Gloubík 2013-2014 GLOBE GAMES 2011. Dobrý den, letos jsem maturovala. Písemná část z českého jazyka sestáva z didaktického testu a slohové práce. Žák sedí celé dopoledne ve škole a nervuje se stejně jako kdysi. Jen na sloh je méně času něž dříve (pořád je ho dost) kvůli té didaktické části, a tak se musel (díky Bohu) zkrátit i rozsah

Český jazyk II. stupeň: ZŠ a MŠ Herále

UKÁZKOVÁ VERZE POLOLETNÍ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA PRO . ROČNÍK Začínáme pohádkou . Přečti si ji, zatím nic nedoplňuj! Potom začni pracovat s úkoly pod textem. Dušan Taragel: Pohádka o Frantíkovi, který dělal všechno naopak V jedné zemi žil chlapec, který se jmenoval Frantík Ročník : 6. Jazyková výchova září Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové příručky říjen Zvuková stránka jazyka Spisovná výslovnost, slovní přízvuk Větná melodie, důraz, tempo a pauzy listopad Stavba slov Písemná práce bude mít dvě části, jazykovou a literární. Termín 10. ledna! V části jazykové si zopakujeme podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa a příslovce. V části literární se zaměříme na pohádky, básně, bajky, báje a mýty. Otázky, které mohou být v testu! Zadání se může lišit!!!!! 1 Pravopisné pětiminutovky pro 7. ročník ZŠ. 58,00 Kč do košíku skladem >10 kusů SEVT kód 32212993005; Testy 2019-20 z Českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd... Příprava na jednotné přijímací z... 219,00 Kč do košíku skladem 1 kus SEVT kód 3221605120 Milí žáci, vážení rodiče, od pondělí 30.11.2020 dochází k přechodu na prezenční formu výuky u žáků 9. ročníku a u žáků 6. - 8. ročníků k tzv. rotační výuce (střídání celých tříd po týdnu)

Testy a písemné práce datakabinet

Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat V úterý 23. ledna píšeme pololetní písemnou práci z jazyka českého.. Učivo, které bude test obsahovat:. 1. doplňování i/y, í/ý po tvrdých a měkkých souhláskách 2. doplňování i/y, í/ý po obojetných souhláskách (zopakovat vyjmenovaná slova) 3. vyhledávání sloves v textu, doplňování vhodných sloves do textu 4. určování osoby, čísla a času u slove

 1. Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.
 2. 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník . Matematika 8. ročník - příprava na písemné práce Na této stránce si můžete stáhnout přípravy k písemným pracem z matematiky. Stáhni: Popis : Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
 3. ZÁVĚREČNÁ KONTROLNÍ PRÁCE PRO 5. ROČNÍK . Jméno: 1. Oprav chyby. Ptačí zpěv 2. Uveď jednotné číslo ke slovu lidé. 3. Urči druhy zájmen. můj -> mně -> ta -> 4. Urči druh číslovek. první -> několik -> troje -> 5. Uveď slova opačného významu..
 4. Pololetní písemná práce z českého jazyka. Číslo produktu: VY_ 12. _INOVACE_. 07 _ 2. 44. Použito: 11.6. 2011. Třída: 7.B. Anotace: Žáci si formou písemné práce zopakují probranou látku. Tento učební materiál u žáků rozvíjí čtenářskou a informační gramotnost
 5. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE - 5. KONTROLNÍ DIKTÁT. květen: - obecné výklady o českém jazyce - rozdělení slovanských jazyků - ukázky textu slovanských jazyků. červen: - útvary českého jazyka a jazyková kultura - rozlišování spisovného jazyka, nářečí, obecné češtiny - převádění textu z nespisovné podoby do.

To zvládneš student

 1. PRÁCE S JAZYKOVÝMI PŘÍRUČKAMI - PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU - pracovní list 303 kB: verze 2 : 9. 2. 2014 1:30: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_735.doc Zobrazit Stáhnout: PŘEDSTAVITELÉ ČESKÉ LITERATURY 20.STOLETÍ - hádanka 286 kB: verze 2 : 9. 2. 2014 1:30: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_736.doc Zobrazit Stáhnou
 2. Matematika 6. ročník 2020/21 Matematika 7. ročník 2020/21 Matematika 8. ročník 2020/21 Matematika 9. ročník 2020/21 Pracovní listy Opakujeme Práce v hodině Matematické soutěže Čtvrtletní písemná práce z ČJ
 3. Písemná práce z angličtiny je jednou ze tří částí (ústní zkouška a didaktický test) státní maturitní zkoušky z anglického jazyka.Náročnost maturitní písemné práce z anglického jazyka příbližně odpovídá úrovni B1 dle Společného evroého referenčního rámce pro jazyky (SERR). Do roku 2012 existovala ještě vyšší úroveň písemné práce z anglického.
 4. Pololetní písemná práce - 6. ročník Mgr. Eva Hasmanová 24.4.2012 31. Pracovní listy - souvětí - 6. ročník Mgr. Wendy Heřmánková 27.4.2012 32. Opakování literárních pojmů - 6. ročník
 5. Závěrečné testy z ČJ a M pro 4. ročník 04.06.2012 16:41 Vedení školy letos připravuje pro žáky 4. ročníku závěrečné testy z českého jazyka a matematiky, které si napíšete v pondělí 11. června během prvních dvou vyučovacích hodin
 6. Pololetní písemná práce 1. Materiál obsahuje otázky týkající se látky prvního pololetí pro první ročník učebních oborů. Zaměřuje se na vývoj češtiny, jazykové skupiny, slovo a slovní zásobu, slovotvorbu a pravopis. . Test z českého jazyka. Mezi slovanské jazyky zařazujeme: češtinu, slovenštinu, polštinu.
 7. Modul Aplikace spisovného jazyka je součástí vzdělávacích modulů, vytvořených v rámci projektu Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji. Pracovní sešit vzdělávacího modulu Aplikace spisovného jazyka je určen pro žáky a studenty cizince, kteří se chtějí seznámit se základními pravidly českého pravopisu. Jeho struktura je sestavena především pro.

Pololetní písemná práce z českého jazyka 7. ročník Jméno, třída: Vypracováno Český jazyk 6 - Literatura a komunikace - Jana Hoffmannová . Ediční řada učebnic českého jazyka pro 6.-9. ročník pro druhý stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií je edice s moderně koncipovanou komunikační výchovou splňující požadavky na využití rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání a umožňuje vytváření. 7. 1. 2019 Pololetní písemná práce z matematiky + geometrie (přípravu mají děti u sebe) 8. 1. 2019 Pololetní písemná práce z českého jazyka (přípravu mají děti u sebe) 8. 1. 2019 Třídní schůzky od 17 hodin ve třídě 4.B. 10. 1. Pololetní písemná práce z VL - od pravěku po Mistra Jana Husa - otázky typu a) b) c Písemná práce z jazyka českého- třetí čtvrtletí 4. ročník jméno: _____ 1. Diktát: Hajný zahvízdal na psy. Psi se přihnali a málem svému pánovi podrazili nohy. Na stráni se pásly kozy. Ve vzduchu holubi mohutně máchali svými křídly. Z houští vylétly husy a hejno vyplašených koroptví

5. třída :: skolajakubcovic

 1. 3. písemná práce z matematiky pro 8. ročník /B Jméno: Datum: Hodnocení: Oprava: Hodnotil: Třída: /B Vypracování: 1. Délka Gibraltarského průlivu je 1,5 krát větší než délka Beringova průlivu. Celková délka obou průlivů je 150 km. Urči délku jednotlivých průlivů 2
 2. Název materiálu: Pololetní písemná práce 1 Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Materiál obsahuje otázky týkající se látky prvního pololetí pro první ročník učebních oborů. Zaměřuje se na vývoj češtiny, jazykové skupiny, slovo a slovní zásobu, slovotvorbu a pravopis.
 3. Cvičná písemná práce z matematiky pro 3.E. Termín ostré písemné práce: středa 31.10.2018. 1PP - 3.E. Pololetní písemná práce pro 4.A 2017/2018 - cvičné zadání Příklady k procvičení do pololetní písemky pro 3. ročník
 4. 4. ročník Písemná práce z českého jazyka Publikováno dne 14. 1. 2017 1:29. V kategorii 4. ročník. Obsah písemné práce z českého jazyka - diktát - vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná.

Každá správná odpověď je za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů - 30 bodů: Jsi mistrem svého jazyka; 18 bodů - 24 bodů: Český jazyk umíš znamenité; 11 bodů - 17 bodů: Test dopadl slušně, ale máš ještě co zlepšovat; 5 bodů - 10 bodů: Chce to jednoznačně přidat, svůj rodný jazyk musíš ovládat lépe; 0 bodů - 4 bodů: Tento test tě zaskočil, nevadí. Pololetní samostatná práce z matematiky pro 8. ročník 1) 2 » ¼ º « ¬ ª 2 2 3 2 5 .4 3 2 2) Vypočítej: 3. 3. 5. 15 8. 25 3. 12 6. 16 2. 3. 3 2. 4 2. 5. 10 25 3) Vypočítej obvod čtvercového pozemku o výměře 7, ï5 arů. Výsledek zaokrouhli na setiny metrů Pololetní písemná práce z ČJ 3. ročník J. Vlčková. doc III/2 - 55 ČJ1. Závěrečná písemná práce z českého jazyka 5. ročník F. Příhoda. doc III/2 - 71 ČJ1. Procvičování probraného učiva - český jazyk 2. ročník F. Příhoda. pptx III/2 - 73 ČJ1 Opakování učiva - 1 2. ročník V. Duma. docx III/2 - 74 ČJ Nejen těm z Gymnázia Na Zatlance ministryně vyjádřila podporu i obdiv. V jarním termínu bude poprvé maturovat více než 70 tisíc žáků. Dnes je po testu z matematiky na programu ještě slohová práce z angličtiny. Didaktický test i písemná práce z českého jazyka čeká na maturanty v úterý Balíček cvičebnic komplexně připraví studenta na maturitní zkoušku z Českého jazyka a literatury, Matematiky a Anglického jazyka.- Obsahují shrnutí učiva potřebného k úspěšnému splnění didaktických testů.- S přípravou na písemné práce pomohou vzorové, chybné a také cvičné písemné práce.- Široká škála rozborů uměleckých i neuměleckých.

1. test z Aj - Unit 4. V pátek 17. 1. návštěva DOX s programem( 3. - 5. vyuč. hod. ) vstupné 40 Kč ( obě akce - divadlo a DOX ) děti zaplatí v pondělí nebo v úterý ( 20. a 21. 1. ) V pondělí 13. 1. pololetní písemná práce z matematiky (aritmetika) V úterý 14. 1. pololetní písemná práce z českého jazyka zadání srovnávací písemné pololetní práce z českého jazyka Verze C - srovnávací práce, anglický jazyk, 8. ročník 1. pololetí -----TEXT K ÚKOLŮM 2 a 3 (nejdříve si pozorně přečti text, pak vypracuj úkoly dole pod textem): ZERO G Have you ever wondered what it is like in a spaceship

VII. A VII. B - od 18. do 21. 6. Školní rok se nám pomalu, ale jistě uzavírá, takže poslední žádost: noste učebnici a prac. sešit na literaturu neb poslední týden věnujeme středověké literatuře!!! Přes prázdniny zůstávají ve škole: prac. sešit z ČJ a Pravopisné pětiminutovky, stejně tak prac. sešit z literatury Číslo v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_CJ5_20 Sada DŮM Český jazyk 5 Předmět Český jazyk Název materiálu Písemná práce z Českého jazyka za 2. pololetí Anotace Pololetní písemná práce, která ověří znalosti českého jazyka žáků 5. ročníku.Autor Mgr. Andrea Boušková Jazyk Český jazyk Datum vytvoření 02.06.2012 Očekávaný výstup Žák dokáže.

Nová publikace určená k přípravě na maturitu z českého jazyka. Tato publikace vás podrobně seznámí se společnou částí maturitní zkoušky, kterou tvoří tři dílčí zkoušky - didaktický test, písemná práce a ústní zkouška. Publikace je vhodná pro samostatnou domácí přípravu i pro práci ve škole Pololetní písemná práce z českého jazyka 2. čtvrtletí Jméno a příjmení: Datum: Třída: Hodnocení: 1. Doplň čas pl_ne jako voda, přib_la nám práce, vodní v_r, nový pl_noměr, l_ška B_strouška, nevzl_kej, ml_nek na kávu, čaj z pel_ňku, jaz_kověda, jse Písemná práce z českého jazyka, 2.ročník - 3.čtvrtlet 6. Seřaď slova podle abecedy a přepiš (můžeš si slova nejdříve tužkou očíslovat): Stůl, lavice, židle, aktovka, sešit, učebnice, tabule, křída, pero, houba Title: Písemná práce z ČJ - 3 Author: a Created Date: 4/19/2020 8:30:35 PM.

Český Jazy

 1. Maturitní písemná práce z němčiny je jednou ze tří částí státní maturity z německého jazyka (první částí je didaktický test, druhou částí písemná práce a třetí částí je ústní zkouška).Náročnost písemného projevu přibližně odpovídá úrovni B1 Společného evroého referenčního rámce pro jazyky (zkr. SERR)
 2. 3. třída :: skolajakubcovic
 3. Závěrečná práce z českého jazyka pro 5
 4. ČJ - opakovací pís
 5. Pololetní pís. práce - 4. roč. - ČJ - Školáci.com - pro ..
 6. Pololetní písemná práce z ČJ - 3
 7. Český jazyk :: 4.
 • Angličtina hrou online.
 • Emily bett rickards csfd.
 • Diablo 3 ps4 dva hraci.
 • How to cheat money farming simulator 2017.
 • Armádní generál čssr.
 • Makroekonomie grafy.
 • Wachowski sisters.
 • Nejvyhledávanější slova na google 2018.
 • Brooke shields 2017.
 • Šablona na kornoutky.
 • Concept cp3000.
 • Hry s draky na registraci.
 • Životnost zapalovací svíčky.
 • Wrc 2019 wikipedia.
 • Kvalitní záchranářské nože.
 • Ket zkratka.
 • Gryphon martens.
 • Robert downey jr iron man.
 • Sony icf c1 návod.
 • Světýlka na baterky pepco.
 • Bezkontaktní myčka brno líšeň.
 • Čištění displeje notebooku.
 • Soláň 2019.
 • Výpočet uložení online.
 • Qr desktop reader.
 • Ekonomika tuniska.
 • Případ ústavního soudu.
 • Adam ondra 9c youtube.
 • Anthony loder.
 • Motta o fotografii.
 • Priznaky alergie u deti.
 • Blizna.
 • Vogue česko.
 • Petzl čelovky.
 • Zlomky převody jednotek.
 • Oprava retro radii.
 • Pamas.
 • Tetování krnov.
 • Nejdelší název chemické sloučeniny.
 • Co je komerční použití.
 • Chris tucker.