Home

Sbírky národního muzea

Sbírka Národního muzea - Wikipedi

 1. Sbírka Národního muzea je muzejní sbírka Národního muzea, která má podle zakládající listiny Českého vlastenského muzea z roku 1818, zdokumentovat přírodu, kulturu, vědu a průmysl. Je v tom patrné, jakou sílu měl tehdejší osvícenecký optimismus poznání světa, pokroku a rozvoje lidstva. Muzejní sbírky měly vytvářet a uchovávat obraz světa, jeho proměn, ale i rozvoje. Sbírka Národního muzea se skládá z jednotlivých sbírek uvedených dále
 2. Online prodej publikací Národního Muzea. Acta Musei Nationalis Pragae histori
 3. Národní muzeum je nejvýznamnější česká muzejní instituce. Bylo založeno v roce 1818 jako Vlastenské muzeum. Muzeum plní funkci sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou, zaměřuje se na více vědních a sbírkových oborů, jak přírodovědných, tak historických a uměleckých. Své sbírky spravuje a vystavuje v řadě budov v Praze i jinde v Česku. Od roku 1891 sídlí Národní muzeum v monumentální novorenesanční historické hlavní budově v horní části.
 4. Název sbírky: Sbírka Národního muzea Kód sbírky: NMM/002-05-02/117002 Vlastník sbírky: Česká republik

Národní Muzeum eshop

 1. Hlavní osobnosti celého muzea je bezesporu český architekt Josef Schulz, který budovu Národního muzea navrhl. Josef Schulz byl taktéž autorem dostavby Národního divadla, které se ujal po ničivém požáru v srpnu roku 1881
 2. V roce 2018 byla provedena inventarizace 184 515 předmětů v I. inventarizačním cyklu (5,30% sbírky Národního muzea) a 11 370 předmětů v II. inventarizačním cyklu (0,33% sbírky Národního muzea). Celkem bylo inventarizováno v obou inventarizačních cyklech 195 885 sbírkových předmětů, tj. 5,63% celé sbírky Národního muzea
 3. V současnosti má celkem osm oddělení (viz sekce oddělení) a je jedním z pěti odborů Národního muzea. Nachází se v pražské městské části v Horních Počernicích, kde jsou umístěné jeho sbírky, laboratoře a zázemí pro zaměstnance. Rozsáhlé stěhování všech přírodovědných sbírek trvalo několik let a bylo.
 4. Fondy a sbírky Archivu Národního muzea se dělí na: 1. Staré historické sbírky 2. Osobní fondy 3. Registratura Národního muzea 4. Úřední fondy 5. Dokumentační sbírky 6. Fotografické fondy a sbírky. 1. Staré historické sbírky vytvořil podle pertinenčního principu archivář Václav Schulz roztříděním jednotlivin.
 5. Zahájen byl představením sbírkového bohatství Historického muzea Národního muzea. Během jednoho podvečerního setkání vystoupili dva kurátoři sbírek. Příběh šatů Příspěvek představuje oděvy a doplňky ze sbírky novodobého textilu a módy Národního muzea
 6. Sbírky nadále narůstaly a narůstají a velké projekty, jakými byla výstavba budov pro Knihovnu Národního muzea a Přírodovědecké muzeum na Letenské pláni nebo výstavba Přírodovědeckého muzea v Troji, či jiné záměry (např. přístavba budovy na Václavském náměstí) zůstaly nerealizovány

Národní muzeum - Wikipedi

Propagandistické plakáty rozšíří sbírky Národního muzea. 31.10.2014 | Národní muzeum převzalo na začátku tohoto září sbírky soukromého Muzea dělnického hnutí, které má mezi historiky 19. a 20. století dobrý zvuk. V jeho sbírkách se totiž nachází nepřeberné množství unikátních předmětů zachycujících. Sbírky Krkonošského muzea jsou vedeny v mezinárodním Index Herbariorum, který spravuje New York Botanical Garden, Bronx, New York. Knihovna odebírá časopisy, které vycházejí již od 19. století např. Časopis Národního muzea, Vesmír, Živa, Památky archeologické aj

Organigram Národního muzea platný k 31. 12. 2018 ke stažení zde. Ředitelství Národního muzea. generální ředitel Národního muzea. PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. statutární zástupce generálního ředitele. Mgr. Martin Sekera, Ph.D. centrální oddělení péče o sbírky Historická budova v čele Václavského náměstí, jedna z nejvýznamnějších pražských budov, prohlášená v roce 1962 za národní kulturní památku, tvoří s Novou budovou výrazný architektonický kontrast. Zároveň spolu utváří muzejní komplex, v rámci kterého se mísí obsah i forma. Historická budova prošla významnou rekonstrukcí a znovu se návštěvníkům. V současné době se skládá z pěti odborných složek: Přírodovědeckého muzea, Historického muzea, Českého muzea hudby, Náprstkova muzea a Knihovny Národního muzea. Sbírky Národního muzea jsou rozsáhlé a jsou k vidění hned v několika pražských i mimopražských objektech

Sbírka Národního muzea

 1. Najdeme zde sbírky Kašpara Sternberga, v nichž je i slavná sbírka českých nerostů J. T. Lindackera. Dále muzeum nabízí Sternbergův herbář. V roce 2006 se k Národnímu muzeu připojila vedlejší budova, kde bývalo Federální shromáždění. Knihovna, součást Národního muzea, skrývá rukopisy a staré tisky
 2. Sbírky Národního muzea budou obohaceny o kolekci dokumentů a předmětů Muzea dělnického hnutí, která mapuje české a československé politické, sociální i kulturní dějiny od poloviny 19. do konce 20. století
 3. Sbírky na stavbu Národního divadla. Na Národní divadlo sbíral vpravdě celý národ. Při podrobnějším nahlédnutí do dobových materiálů si však uvědomíme skutečně lopotné úsilí, které tyto sbírky provázelo. Pokusíme se nyní o pohled bez folklorního sentimentu, tedy o zdůraznění faktů. Pravdou je, že tzv.
 4. ulosti
 5. cí a medailí od Františka hraběte Šternberka - Manderscheida (1763-1830)
 6. Archivní fondy a sbírky České republiky. Fondy a sbírky Národního archivu, Památníku národního písemnictví, Knihovny národího muzea
 7. eralogem a paleontologem, který muzeu věnoval.

Všichni zájemci o dopravní techniku na našem území, zejména o dějiny a vývoj kolejové drážní dopravy, by si neměli nechat ujít prohlídku chomutovského železničního depozitáře, ve kterých jsou uložena a příležitostně vystavována historická kolejová vozidla ze sbírky Národního technického muzea Místo sbírky drahých kamenů bezcenné náhražky. K záměně došlo před rokem 1990, tvrdí v Národním muzeu . Ve sbírce Národního muzea jsou místo některých drahých kamenů umělé napodobeniny. Informoval o tom server Hlídací Pes Tvorba Sbírky NZM je výsledkem koncepční sbírkotvorné činnosti vycházející ze zřizovací listiny NZM, charakteristiky Sbírky NZM v CES a z vědeckých poznatků jednotlivých poboček NZM. Zřizovatelem Národního zemědělského muzea, s. p. o., je Ministerstvo zemědělství.. Sbírky Národního muzea, jež je sbírkou vedenou v Centrální evidenci sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

DATABÁZE ARCHEOLOGICKÉ SBÍRKY v.4.2 Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea: Okno výběru položek Úvodem Nápověda Databáze, kterou vám představujeme, je výsledkem dlouholetého postupného převádění rukopisných inventárních záznamů o archeologické sbírce NM do digitální podoby.. Členky Amerického klubu dam na snímku z 31. srpna 1871 Autor: sbírky Národního muzea - Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur sbírky Národního muzea - Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultu Online prodej publikací Národního Muzea. Letouni - Netopýrovití ISBN: 978-80-7036-217-4 Do třetí části pátého dílu předběžné verze Atlasu rozšíření našich savců ( jde zároveň o devátý, poslední svazek celé série) je zařazeno 11 druhů letounů, a to všech našich zástupců rodů Vespertilio, Eptesicus, Nyctalus, Pipistrellus a Hypsugo

Národní muzeum Praha - Vstupné, otevírací doba, sbírky

 1. Národní muzeum to zkouší netradiční cestou - výstavou Sbírky ve fotografiích. Ve dvoraně historické budovy Národního muzea, v ohromném prostoru (40 metrů na délku, 19 metrů na šířku a 20 metrů na výšku) je zavěšeno deset fotografických pláten o rozměrech 4,5 × 3 metry. Úvodní fotografie má dokonce 6 metrů
 2. Převážnou část poměrně bohaté sbírky muzea tohoto období tvoří keramika, v menší míře broušené kamenné nástroje, kamenná štípaná industrie a další druhy nálezů. Významný soubor nálezů byl např. získán ze sídliště kultury s lineární keramikou v Kosoři (okr. Praha-západ)
 3. Sbírky Národního muzea můžete vidět na fotografiích. 16. října 2019 07:33 Přidejte si nás na domovskou stránku Seznam.cz Od dnešního dne jsou k vidění v Historické budově Národního muzea umělecké velkoformátové fotografie zachycující předměty z přírodovědecké sbírky Národního muzea. Autorem fotografií je Petr.
 4. Jednou z hlavních úloh muzea je schraňovat a současně uchovávat v co nejlepším stavu sbírky. Komplexní péči o sbírkové předměty zajišťuje odbor hlavního konzervátora. Tento odbor vznikl postupným rozvíjením všestranné péče o sbírky
 5. cí Národního muzea v Římě byla převedena v těchto letech i část sbírek medailí, které dříve patřily Kircherově muzeu, a dále bohatá série vzorků
 6. erálů a jejich typy 12 nejdůležitější součástí celkového fondu Národního muzea. Od založení muzea v roce.

Mykologické sbírky Národního muzea se bohužel během své existence celkem 11krát stěhovaly, než v roce 2011 zakotvily v nových moderních depozitářích v Praze-Horních. Knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé představuje jeden z výstupů projektu Metodika výzkumu knižních proveniencí PROVENIO, podpořeného grantovým Programem aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Hlavním cílem projektu bylo vytvoření obecné metodologie. Tyto sbírky se staly základem sbírek muzea. Byl to také Šternberský palác na pražských Hradčanech, kde byly v letech 1821 až 1847 první sbírky muzea uloženy. Karel Sklenář: Obraz vlasti, příběh Národního muzea. Nakladatelství Paseka Praha 2001 Na území České republiky je zřizována a provozována řada národopisných muzeí, představujících veřejnosti mimořádně hodnotné sbírky tradiční lidové kultury Historie Národního muzea. Národní muzeum v Praze je největší muzejní institucí v České republice.Historický vývoj muzea je pevně spjatý se soukromými sbírkami a dary, které lidé Národnímu muzeu věnovali.Díky této činnosti si dnes můžeme prohlédnout na tisíce exponátů, mapující vývoj prakticky veškerých vědeckých odvětví

Oponu ze Státní opery už si za 100 tisíc nekoupíte. Míří do sbírky Národního muzea Tereza Patočková 11. 1. 2020 19:04 Zdálo se, že ji nikdo nechce, nějaký čas byla bezúspěšně vystavena k prodeji veřejnosti a odmítlo ji nakonec i liberecké divadlo F. X. Šaldy, které zprvu projevilo zájem. Oponě, která roky zdobila. Už pošesté se letos budou odborníci z Národního technického muzea v Praze těšit na přírůstky do sbírek, které dokumentují vývoj domácích elektrospotřebičů. Můžete je přinést k posouzení během tradičního Recyklačního víkendu, který muzeum pořádá ve spolupráci se společností ELEKTROWIN. Letos se akce uskuteční ve dnech 5.-7. října

Numismatické sbírky patří mezi návštěvníky k velmi oblíbeným. Jsem rád, že nyní můžeme veřejnosti opět zpřístupnit to nejvzácnější a nejzajímavější, co jsme za mnoho let existence Národního muzea přijali do svých sbírek Diadém Hanuše Lamra obohatí sbírky Národního muzea Umělec jej vytvořil speciálně pro tuto příležitost a vzdává tak hold 200letému výročí založení jedné z našich nejvýznamnějších kulturních institucí a zároveň 100 letům republiky Archiv Národního technického muzea Knihovna NTM a badatelna archivu jsou od 23.10.2020 na dobu neurčitou uzavřeny. Veřejně přístupný archiv dokumentů k dějinám techniky, vědy, průmyslu, řemesel, podnikání a obchodu na území České republiky se zřetelem k vývoji evroému a světovému Míří do sbírky Národního muzea Opona Antonína Střížka byla nějaký čas v nabídce pro veřejnost, ale nakonec po ní sáhlo Národní muzeum. Od hlavního nádraží už vede pěší cesta na Vinohrady Název sbírky: Sbírka Národního technického muzea v Praze Kód sbírky: NTM/002-04-30/116002 Vlastník sbírky

Video: Sbírkotvorná činnost - Výroční zprávy Národního muzea

Přírodovědecké muzeum - Národní muzeu

eSbirky.cz - výsledky třídění podle podsbírk

 1. Webové stránky Národního muzea. Levé menu Hlavní stránka. O Společnosti Národního muzea. Základní informace; Historie; Jak se stát členem; Zprávy Společnosti Národního muzea. Antropologická sekce. O Antropologické sekci; Činnost Antropologické sekce; Akce Antropologické sekce. Antropologie v Národním muzeu od roku 2008.
 2. Byl součástí sbírek národopisného oddělení Národního muzea v Praze. Podobné požáry se odehrály již dříve, v srpnu 2017 shořel historický dřevěný kostel v Gutech na Frýdecko-Místecku ze 16. století, v dubnu 2002 pak plameny zničily dřevěný kostel svaté Kateřiny v Ostravě-Hrabové ze stejného období
 3. Památník národního písemnictví a jeho sbírky . Mgr. Alena Petruželková / vedoucí knihovny PNP / petruzelkova@pamatnik-np.cz. Resumé: Památník národního písemnictví (PNP) byl zřízen na základě rozhodnutí strany a vlády v r. 1952. Hlavním úkolem muzea bylo připravit expozici vývoje české literatury
 4. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 5. Zetor 3017 - nový přírůstek do sbírky. Koncem roku 2017 se podařilo pracovníkům Národního zemědělského muzea zakoupit do svých sbírek unikátní traktor Zetor 3017. Tento traktor je modifikací traktoru Zetor 3011, který je jedním ze základních typů unifikované řady I, a představoval chybějící článek této řady ve.
 6. Nová budova Národního muzea je objektem, který Národní muzeum převzalo v roce 2009 od Rádia Svobodná Evropa. Autorem projektu nejstarší části ve stylu klasicistní moderny byl Jaroslav Rössler, žák Jana Kotěry
 7. Kultura v hlavním městě je kvůli koronaviru paralyzovaná. Kina, divadla, galerie či muzea - to vše je od října z důvodu nařízení vlády uzavřeno. Jsou instituce, které se o svou existenci bát nemusí, většinou ty státní a obecní. Na druhou stranu, pro řadu soukromých muzeí je už druhé nucené uzavření prakticky existenční

Videa - Společnost Národního muzea

Roku 1846 se sbírky muzea přestěhovaly do paláce v ulici Na Příkopě, který byl zakoupen právě pro muzejní účely. Budova však neoplývala velkými prostory, sbírky stále narůstaly, začaly proto vznikat první představy o nové budově určené pouze muzejním sbírkám. 10 Typové sbírky Národního muzea Diadém Hanuše Lamra obohatí sbírky Národního muzea Mezi dvěma sty nejvýznamnějšími a nejzajímavějšími sbírkovými předměty na výstavě 2 x 100 ve znovuotevřené historické budově Národního muzea se nachází také jediné dílo od současného autora - diadém Sbírka designéra a šperkaře Hanuše Lamra Obnovení provozu studoven od 7. 12. 2020. Vážení badatelé, od pondělí 7. prosince 2020 bude obnoven provoz badatelny PNP na Strahově a studovny v Centrálním depozitáři v Litoměřicích za aktuálních provozních opatření: - návštěvy badatelen jsou možné pouze pro předem objednané badatele (počet míst je omezen); návštěvy, které nebudou domluveny, nemohou být do. Zlatý fond Národního muzea fotografie představuje druhou část své unikátní sbírky. Více než dvě stovky předních českých autorů sdružuje Zlatý fond Národního muzea fotografie. Všichni členové Zlatého fondu věnovali na začátku milénia jednu fotografii reprezentující jejich tvorbu. Sbírka fotografií je velmi různorodá jak žánrově, tak svou datací

Národní muzeum v Praze - historie, sbírky, osobnosti

Propagandistické plakáty rozšíří sbírky Národního muzea

Zachránce životů - evolvolution

Video: Muzejní komplex Národního muzea - Národní muzeu

Národní muzeum katalánského umění: Unikátní sbírky od

Kudy z nudy - Národní muzeum Prah

Péče o sbírky - Výroční zprávy Národního muzeaStavbawebRegionální muzeum TepliceTATRA 80 – Dvanáctiválce | Automobil RevueNárodní muzeum - info, ceník, otevírací dobaVltavín – WikipedieVHU PRAHAMuzeum průmyslových železnic Zbýšov ( wwwJaponská strašidla - Národní muzeum
 • Anglický muškát přezimování.
 • Nosní maska mirage fx.
 • Sběrný dvůr české budějovice.
 • Gruffalo csfd.
 • Takt.
 • Oneworld miles program.
 • Apartmány relax podhájska.
 • Wapka obi.
 • George of the jungle 2.
 • Vosk na rovnátka lékárna.
 • Kočka kouše do ruky.
 • Jak vyfotit celou webovou stránku.
 • Vazelína na ložiska.
 • Pohádkář význam.
 • Půdní vzduch.
 • Roubování rododendronů.
 • Duvod padani vlasu.
 • Word text vzhůru nohama.
 • Zapečený lilek s mletým masem a rajčaty.
 • Ano počet hlasů.
 • Psí útulek plzeň.
 • Chlapec v pruhovaném pyžamu pracovní list.
 • Standardy kvality sociálních služeb 2018.
 • Wallpapers microsoft.
 • Inteligence psů.
 • Svatební šaty pro maminku ženicha.
 • Barokní zátiší.
 • Neporazitelny 4 navrat krale csfd.
 • Imunopatologické reakce ii.
 • Zažehlovací barvy na textil.
 • Cernobily kolotoc nad postylku.
 • Drobná stavba.
 • Bílé klíště.
 • Sýkora druhy.
 • Zaklínač 2.1 hranice možností.
 • Jak předcházet konfliktům.
 • Free account jibjab.
 • Poezie o přátelství.
 • Ego staré lázně.
 • Pdf do autocadu.