Home

Popis zvířete 2 ročník

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK: Zástupce odkazů pro listování Popis obrazu: Zima: Rčení: Nemaluj čerta na zeď Popis zvířete: kočka: Rčení: Vzít nohy na ramena: Popis osoby: Můj kamarád: Popis věci: Naše třída: Popis obrazu: Léto: Rčení: Rozbili na louce sta Jméno práce: Popis zvířete. Slohový útvar: Popis. Přidal(a): Denis . Suché africké savany a otevřená krajina s rozptýleným stromovím, to jsou přirozené prostředí žirafy. Díky své výšce, dlouhým nohám a krku spásá vegetaci výš než všichni ostatní býložravci Následuje popis vzhledu zvířete. Jaká je jeho srst, barva a podobně. Poté, když plánujete příběh o domácím zvířeti (2. třída), můžete si vzít na vědomí znaky zvířete, které žije ve vašem domě: láskyplné nebo ne, vážné nebo veselé, laskavé, mazané, inteligentní Popis pracovního postupu. Popis předmětu. Popis zvířete. Popis školy ( řízený popis) Popis osoby ( popis vnější, charakteristika) OSNOVA: 1. ÚVOD ( co a proč popisujeme) 2. STAŤ ( vlastní popis = více odstavců) 3. ZÁVĚR (shrnutí, hodnocení,názor) ODSTAVEC: Odstavec je graficky oddělená část souvislého textu

Luštěnky Český jazyk 2

 1. 2. ročník. 09.05.2015 00:30. POPIS PROSTÝ, POPIS ODBORNÝ, POPIS UMĚLECKÝ POPIS PROSTÝ - nevěnuje se vnitřnímu účelu, zobrazuje pouze vnější znaky - cílem je názorná představa o vzhledu věci POPIS ODBORNÝ - podává odborné informace z oblasti vědy, techniky a umění - založený na cílevědomém.
 2. Popis postavy a zvířete. DUM číslo 14445. Nová 6. ročník - český jazyk - popis podle osnovy, vyhledávání a výběr vhodných jazykových protředků, přirovnání, úprava stylistických nedostatků - mezipředmětový vztah: přírodopis. Klíčová slova
 3. Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Popis mého psa (Popis) › Na popisování zvířete nebo věci jsem si vybral našeho psa. Vlastním středně velkého německého vlčáka, šestiletou fenku Betku. Betka je dobrý hlídač našeho domu. Stavba feny je jako u všech plemen..
 4. Popis osoby . Pomocí úkolů a přirovnání žáci popíší jednu z pohádkových bytostí. Pracovní list je určený pro 2. - 5. ročník. 06. Popis předmětu . Pomocí osnovy a jednoduchého příkladu žáci popíší oblíbený předmět denní potřeby. Pracovní list je určený pro 4. - 5. ročník. 07. Popis pracovního postup
 5. Sekce Popisy obsahuje už celkem 362 prací. Malé číslo v závorce, uvedené vedle názvu slohové práce, znázorňuje aktuální průměrnou známku obdrženou od návštěvníků serveru Český-jazyk.cz (hodnoceno jako ve škole). Slohové práce, u nichž není známka uvedena, nebyly dosud ještě ohodnoceny dostatečným počtem lidí
 6. 2. ročník. Český jazyk. tvoří jednoduchý popis osoby, zvířete či předmětu; zautomatizují si psaní všech písmen; Literární výchova. Žáci: seznámí se se základní dětskou literaturou; učí se číst plynule s porozuměním; dokáží reprodukovat jednoduchý text

2.ročník. 6.4.-8.4. pondělí. úterý. středa. čtvrtek. pátek. český jazyk. Učebnice s. 80. Popis-viz nahrávka Popis-instrukce. Popis zvířete- popiš stavbu těla jednoho zvížete, o kterém jsi vyhledával informace v prvouce (datum, nadpis-Popis zvířete)-popiš zvíře ústně. Popis zvířete 2 ročník. Košický zlatý poklad. Pesničková súťaž odštartovala svoj 36. ročník. Obľúbená súťaž je späť! Súťažte s nami od 2.3. do 1.6. (pondelok až piatok). Vieme čo jeme. Rubrika o tom, čo skutočne jete Fyziklání online v pdf. Úlohy z roku 2019 - 9. ročník Popis a porovnávání obrázků. Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ v souladu s RVP. Poutavý centrální příběh zaměřený na cestu kolem světa. Úkoly, které rozvíjí zájem dětí o učivo Oč ekávané výstupy - 2.období -4.a 5.ročník. - vypracuje popis rostliny, zvířete, věci - napíše telegram, dopis (včetně adresy), SMS zprávu - předvede telefonování v různých modelových situacích.

Popis zvířete - popis Rozbor-dila

 1. Téma Ročník Anotace 1. Animal 4. procvičování učiva, které se týká pojmenování zvířat 2. Numbers 4. procvičování číslovek 1-100 3. School 5. procvičování učiva, které se týká školy (školní potřeby, předměty, lidé ve škole, popis třídy) 4. Date 4./5
 2. Ročník: Ke stažení: VY_32_INOVACE_7/1: Procvičování jmenných tvarů přídavných jmen - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_01.pdf (167,8 kB) VY_32_INOVACE_7/2: Procvičování druhů zájmen, zájmena ten, náš - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_02.pdf (170 kB) VY_32_INOVACE_7/3: Procvičování tvarů zájmen ten, tento.
 3. 2. ročník Téma Popis hodiny 1. U lékaře Zásady slušného chování, oslovení, pozdrav, vykání 2. Posloupnosti Ukládání obrázků podle dějové posloupnosti, skládání příběhu z vět 3. Popis zvířete Popis zvířete, obohacování slovní zásoby, výstižné vyjadřování 4
 4. Podle popisu hledáme zvíře, celkem je 30 karet. Karty rozdáme mezi děti (někdo může mít 2 karty). První přečte popis zvířete a dá kartu na zem (stůl). Ozve se ten, kdo má obrázek se zvířetem odpovídající popisu, přiloží k první kartě a přečte popis v pravé části. Takto dále pokračujeme. Karty tvoří ucelenou sadu, je tedy jedno, kterou kartou začínáme
 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK PRO 2. ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO ČTEN Učí se pozorovat věci, osoby a zvířata a pomocí osnovy je popisuje. jednoduchý popis zvířete, věci, osoby Spoluvytváří třídní pravidla slušné komunikace a respektuje je
 6. Pracovní listy jsou zaměřeny na procvičení čtenářské gramotnosti, na práci s různými typy textů, které se váží k probíraným tématům v mluvnici, literatuře (také k čítance TOMAN, J., MARŠÍKOVÁ, J. Čítanka pro 2. ročník základní školy Čtení pro radost. Praha: Fortuna) a slohu v 2. ročníku

Příběh zvířete (2

Na konci každé lekce v učebnici jsou projektové práce zaměřené na různá témata. V lekci 2 je to popis zvířat. Ž áci si vybrali svoje oblíbené zvířátko, vyhledali informace na internetu a poté vypracovali podle osnovy popis zvířete: kde žije, čím se živí, jak vypadá atd. A jak se jim to povedlo, se můžete přesvědčit sami Interaktivní verze titulů pro 1. a 2. ročník Všechny tituly jsou v souladu s RVP Součástí koncepce pro první stupeň základních škol je ucelená řada učebnic a pracovních sešitů která je vhodně doplněna o celou řadu dalších nástrojů (písanky, čítanky, Hravou abecedu, pracovní listy, čtenářský deník, slohovou. preventivnÍ program kamarÁdi on-line a rizika poČÍtaČovÝch her vÁnoČnÍ nadÍlka. ochutnÁvka vÁnoČnÍho cukrov

Učebnice str. 49 přečtěte si popis zvířete pod obrázky, určete, které zvíře to je (ústně). Stejným Stejným způsobem budete postupovat při určení zvířete dle poslechu nahrávky (Track 15), najdete zd V tabulce č. 2 je ukázáno, jak tvořit věty s názvy částí těla. Musíte dokázat části těla přečíst a správně vyslovovat a pomocí tabulek sestavit popis zvířete (viz příklad pod tabulkou). 2. Správnou výslovnost názvů částí těla natrénujte dle videa a pracovního listu č. 5, který si můžet Homework dokončení pracovního listu - popis nejoblíbenějšího zvířete _____ December. 3. - 7.12. Téma - narozeninová oslava, čtení a psaní datumů, opak. podmiňovacího . způsobu (1 would like...) Homework Workbook 26/2. 10. - 14.12. Procvičování tvarů slovesa být v minulém čase, poslech, datumy, nové tém ROČNÍK - THEN AND NOW - POPIS ZVÍŘAT. THEN AND NOW - POPIS ZVÍŘAT. ZPĚT ANGLICKÝ JAZYK . Slovíčka - spojování UNIT 11 . hair [heə] chlupy, srst (u zvířete) ago [əˈgəu] před ⇨ two years ago (před dvěma roky) be afraid [bi: əˈfreid] bát se ⇨ I´m afraid. (bojím se.) ⇨ she was afraid. (ona se bála.) be and have. Popis zvířete: pes, rasy kavalír king Charles Španěl, hnědo bílé barvy, cca 8 let starý. Čas nálezu: 22. 10. 2019 v 15:37 hodin. Okolnosti nálezu: Telefonické oznámení občana z ulice Viničná, že zde volně pobíhá pes. Hlídka MP psa odchytla a umístila v kotci městské policie v ulici Palackého 68, Mladá Boleslav

Sloh :: Sprehlede

2. ročník :: Mgr. Slavomír Mách

Pracovní listy k procvičování slohového útvaru popis. VY_12_Inovace_Práce s textem, popis zvířete.12: 6. - 7. Žák rozvíjí vyjadřovací schopnosti, procvičuje porozumění textu, procvičuje slohový útvar popis. Pracovní listy s motivačními úkoly, popis - procvičování slohového útvaru Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 6. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Komunikační a slohová výchova / Popis předmětu, budovy, místa, zvířete. Popis předmětu, budovy, místa, zvířete 900150 Český jazyk a literatura. Student stojí v kruhu, vypráví o svém blízkém kamarádovi - vždy když zapomene S třída zasyčí. Na přežití v kruhu má 2 minuty. Popis hry s obměnami a poznámkami vložil: Pomoc učitelům. 5. vloženo: 08.11.201 POPIS PROSTÝ, POPIS ODBORNÝ, POPIS UMĚLECKÝ POPIS PROSTÝ - nevěnuje se vnitřnímu účelu, zobrazuje pouze vnější znaky - cílem je názorná představa o vzhledu věci POPIS ODBORNÝ - podává odborné informace z oblasti vědy, techniky a umění - založený na cílevědomém pozorování - bývá doplněn nákresem, tabulkou nebo schématem varianty: 1. popis pracovního postupu.

Materiál obsahuje 20 karet po 9-10 příkladech na dělení se zbytkem, šifrovací kartu, 20 karet o zajímavých zvířatech, 20 malých obrázků zvířat k výrobě vlaječek na mapu. Pracovní list pro zpracování údajů. POPIS AKTIVITY: Děti pracují ve skupinkách nebo samostatně. Vypočítají příklady, vyluští název zvířete Id: D2288 Autor: Mgr. Lenka Laá Stupeň: ISCED 2 Ročník: 6. ročník ZŠ Předmět: Český jazyk a literatura Tematický celek: Komunikační a slohová výchova Téma: Popis předmětu, budovy, místa, zvířete Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá •Charakteristikou rozumíme nejen vnější popis osoby, ale také to, jak se chová k druhým, jak jedná, jaké má povahové vlastnosti. •Charakteristikou se snažíme vystihnout nejen vnější vzhled, ale také povahu, chování a temperament člověka nebo zvířete

Ročník: IV. Cílová skupina: žák Druh učebního materiálu: pracovní list Klíčová slova: Animals, countries Anotace: Žáci si procvičují popis zvířete v anglickém jazyce, rozšiřují si slovní zásobu a učí se pracovat se slovníkem Český jazyk - 2. ročník. Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma Jazyková výchova Věta, slovo Žák: rozeznává druhy vět oznamovací, tázací, rozkazovací a přací Popis zvířete, věci, osoby. První seznámení s osnovou popisu. Určování podstatných znaků a informací. Malé tělo zvířete je zabaleno do barevných kožešin, díky čemuž získalo druhé jméno - polární palička. Lemming: popis Než začneme mluvit o životním stylu zvířete nazývaného lemming, kde zvíře žije a co jí, zvážíme, jak vypadá hlodavý hlodavec popis zvířete, popis předmětu, omluvenka, blahopřání, formulace otázky a odpovědi, osnova textu Zvuková a grafická podoba slov Výslovnost souhláskových skupin Výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek Spisovná a nespisovná výslovnost ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova Úkol č. 2- Felixi, do obrázku zakresli volární, plantární a dorzální plochu na končetinách. Krajiny na těle Poţadavek na přesný popis anatomického uspořádání uvnitř těla i útvarů na jeho povrchu si vyţádal detailnější členění těla zvířete na tzv. krajiny těla

Materiál vhodný pro 2. až 3. ročník obsahuje jazykové hádanky. Doplněno řešením. Odkaz na televizní vysílání 1. ročník. 10. týden - Čteme bě, pě, vě. Slova s obrázky Žák si hravou formou procvičí pravopis slov se skupinami bě, pě, vě, mě 5.2.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu -popis zvířete, sloveso haben,-4. pád podstatných jmen, zápor kein ve 4. pádě PŘEDMĚT: Německý jazyk ROČNÍK: 8. Výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy + poznámky - zvládne základní orientaci v čase, počítá do 100, pozve kamarády na oslavu.

DUMY.CZ Materiál Popis postavy a zvířete

Jméno a příjmení: Ročník a obor: Druh zvířete: Název firmy: Číslo zvířete: Technologie chovu: Datum porodu: 1. fáze porodu: Od: Do: Popis otevírací. Šifra obsahuje 24 výroků zvířátek, chtěli bychom jim přiřadit abecedu. V každém výroku je podtržena nápověda na slovo, které obsahuje zvíře a tučná nápověda na slovo, které namísto tohoto zvířete obsahuje pouze jedno písmeno, např. baDATELka baJka. Je potřeba dodržet správné mluvnické tvary slov 2. ročník - Pipi Dlouhá punčocha, nová kapitola str. 15, str. 10 přesný popis postavy Pipi Dlouhé punčochy - namaluj. Angličtina: ročník - Zopakovat komiks str. 38 - přečíst, přeloži t + zopakovat popis zvířete; Poslech písně na str. 39 - poslech mají děti v e-mailu. Přečíst, přeložit si nová slovíčka.

Popis: Popis mého psa Slohové práce Český-jazyk

III/2a - Sada 02 - Český jazyk - komunikační a slohová

DÚ na hodinu 23.11. - popis zvířete + PS str.18/cv.2 1) slovíčka 2D - The story of Chicken Licken. UČ str.26/cv.1,2. PS str.20/cv.1,2 2) present continuous vs. present simple - přítomný čas průběhový (něco se děje právě teď) a přítomný čas prostý (něco se více či méně pravidelně opakuje) UČ str. 25/cv.5, Popis zboží . Pracovní sešit obsahuje 17 slohových témat, které odpovídají učivu 4. ročníku. Obsahuje například témata: tvorba osnovy, popis věci, popis zvířete, charakteristika osoby, sdělení, dopis, recenze, recept, inzerát a další... Parametry EAN kód: 9788075631015 Formát: A4 Písanka pro 3. ročník, 2. Ročník:8. 69 Výstupy Učivo PT, MpV Komunikační a slohová výchova popis, líčení - diskuse, mluvený projev připravený i nepřipravený, net-etiketa sociálních sítí a internetových diskusí, reklamní MKV - Multikulturalita 2. Sloh-popis zvířete. Čtení s porozuměním, vyvozování. Diktát na známky, ale NE na tvrdé slabiky. Důraz na vlastní kontrolu napsaného textu. M: Procvičování sčít. a odčít. do 100 na různých typech příkladů. Kreslená matemat. Hra na matemat. krále. ČvS: Dokončení tématu Zima. Téma Lidské tělo - zahájení 7. ročník. 1. díl učebnice. 4. lekce: opakování (školní pomůcky, členy určité a neurčité), soubor vět k překladu; zápor kein - správné použití záporu; jednoduchý popis osoby, zvířete, věci; rozkazovací způsob - jednoduché příkazy, mapa Německa - základní orientace - kontrolní test 5. lekce: zájmy - koníčky, časování dalších pravidelných sloves v.

Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Popis sady vzdělávacích materiálů: Český jazyk II, 2. ročník Sada číslo: D-10 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 19 Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize) VY_32_INOVACE_D-10-19 Název vzdělávacího materiálu: Popis Zhotoveno ve školním roce: 2011/201 1. období - 3. ročník. Počet hodin: 7+2. Učební texty: Očekávané výstupy předmětu. Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku (ČJ 3. ročník) - vypravování podle osnovy, popis zvířete, popis předmětu,. Popis informační, umělecký a prostý. Znakem popisu není: pozorování a znalost objektu, tj. osoby, zvířete, výrobku atd. zamýšlení nad tím, co pozorujeme. podat přesný celkový obraz objektu, který popisujeme. Do přímé charakteristiky nepatří: popis charakterových rysů. popis vlastností. popis konkrétních příkladů.

Slohový útvar popis postavy lze nazývat charakteristikou vnější. Charakteristika přímá: je prolhaný. Nauka o slohu se nazývá: syntax. lexikologie. stylistika. Slohový postup, kterým píšeme jedinečný a originální příběh. vyprávěcí. popisný. informační. Ke je chyba? Popis pracovního postupu - popis dynamick 2. v úterý, 7.dubna 2020 bude ve Wocabee opět spuštěna písemka , tentokrát z balíků Schule, Schule 2 - čas od 9:00 do 19:30 - prosím o splnění písemky. 3. v příloze posílám pracovní list, první část - opakování slovesa haben + sein + heißen + wohne

Popisy Slohové práce Český-jazyk

setkání westernových městeček - Šiklův mlýn 2016 (od Zvířete a Julči) Popis. 9. ročník setkání westernových městeček, tentokrát na Šiklově mlýně. V pátek seznamovací večírek, sobota plná soutěží, večer k tanci a poslechu zahráli Bujoni 2. ročník 3. ročník 4. ročník angličtina aritmetika diktát domškolácí doplňovačka dějiny gramatika hudební výchova logika lušťovka mapa matematika minecraft mluvnice obojživelníci obratlovci odčítání popis prvouka psaní ptáci písanka příroda přírodověda rostliny slepá mapa sloh slovesa slovní druhy slovní. ZŠ Předměřice n/L. vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník I.stupeň ČLOVĚK A PŘÍRODA PRVOUKA 3. Vzdělávací obsah předmětu ŠKOLNÍ VÝSTUP-ŽÁK UČIVO TÉMA PŘESAH VAZBY DO PT A MV Aktivně objasní pojmy z učiva 2. ročník Opakování učiva 2. ročníku Vycházka po okolí Určí světové strany na mapě, v přírodě

2. ročník

Předmět: Anglický jazyk Ročník: 3. a 4. ročník Popis: Učitel ukazuje obrázky zvířat a žáci v angličtině odpovídají, co na obrázku vidí. Poté učitel ukazuje názvy zvířat v angličtině a žáci odpovídají v češtině. Touto aktivitou si učitel znovu připomene všem dětem základní slova, se kterými následně budou děti pracovat S - popis zvířete. P - psací písmena, číslice, přání k novému roku, opis a přepis slov, vět, textu Únor Slabika, hláska, písmena, rozdělování slov na konci řádku, samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky, ú, ů, souhlásky Čtení - 2.ročník. Učivo se prolíná během celého školního roku. Učíme se. 2.ročník: Český jazyk - učebn. str.81 přečíst popis zvířátka, sami napsat do ŠK.SEŠ. popis vybraného zvířete (popis nemusí být dlouhý,stačí pár vět,zvíře nakresli) Matematika- učebn.str.10,12 -opak.sčít. a odčít. do 100. 93.1 Popis věci a osoby, pracovní postup. Elektronická učebnice - I. stupeň . Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizace . Český jazyk a literatura. Autor: Mgr. Andrea Fibichová. Prohlédni si obrázky a popisuj. p. ostava - vysoká, malá, štíhlá, silná, sportovní, shrbená Popis práce s pracovním listem: Do jedné skupinky ( po 2-3 dětech) dostanete obrázek živočicha. Pokud jste dostali třeba žabku, představte si, že jste se všichni proměnili v žabky. Také máte papírek s popisem, jak žijete, co máte rádi a co vám vadí. Pozorně si ho přečtěte

Popis únor -duben OVO 2 OVO 3 OVO 4 OVO 7 OVO 8 - umí na přiměřená úrovni popsat pracovní postup, zvíře, věc, osobu - používá a chápe osnovu - umí najít podstatné znaky a Popis - hlavní zásady Popis pracovního postupu podle časové následnosti Popis zvířete, věci, osoby Osnova popis 2. ročník ZŠ 3. ročník ZŠ 4. ročník ZŠ 5. ročník ZŠ celý popis Dostupnost. Zvířecí stíny - přiřazování zvířete k jeho stínu ? Stlačené hlavy - nalezení stejného smajlíka ? Otočené vzory - nalezení stejného,. Tematické plány pro 2. ročník ZŠ Školní rok - 2019/2020 ŠVP - Škola porozumění Český jazyk - Alter Čítanka - Alter Malý čtenář - Alter Písanka - Alter 1.díl, 2. díl Matematika - SPN Prvouka - Nová škola Anglický jazyk - Happy house Tělesná výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Hudební.. 2. Popis chování (reflexy, fixní pohybové vzorce, f unkční okruhy chování, apetenční vs. konzumatorní chování) 3. Faktory ovlivňující reakci zvířete na podněty. 4. Motivace (kvantita, kvalita) 5. Konfliktní chování (střídání motivací, ambivalentní chování, přeorientované chování, přeskokové chování) 6

1. a 2. ročník ZŠ Radostice 2019-2020 - Domácí úkoly - 6.4 ..

Popis zvířete Popis osoby Pečujeme o zvířátko, str.59-61 Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení ČTENÍ Místo kde žijeme - čtení o našich dějinách (Čítanka Nová škola str.38-51) LITERÁRNÍ VÝCHOVA Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je , seznámí s nimi ostatní žáky 4) Trénuj slovní popis zvířete - využij stránku ve fotogalerii, nauč se slovíčka, která neznáš. PRVOUKA. 1) Lidské tělo - uč. str. 63 - přečti, zapiš do sešitu společné znaky, můžeš doplnit obrázky. Úkol na odevzdání. 2) Růst a vývoj - uč. str. 64 - přečti, nauč se povídat o tom, jak se člověk vyvíjí a jak. Uivo v ýítance 2 je rozděleno do jednotlivých kapitol. Každá kapitola odpovídá zhruba 1 - 2 týdnům. TEMATICKÝ PLÁN - 3. roník Literatura: Český jazyk pro 3. ročník ZŠ - nakl. Fraus, J. Kosová, G. Babušová, A. Řeháčková Pracovní sešit 1, 2 k učebnici Český jazyk pro 3. ročník ZŠ Čítanka pro 3. ročník ZŠ. Ročník: 1. ročník. Popis: Žáci mají v tabulce na papíře napsané názvy zvířat, po třídě jsou rozvěšené jejich obrázky. Žáci mají za úkol přečíst si název v tabulce a najít obrázek v místnosti. Jakmile obrázek najdou, přeškrtnou políčko s názvem zvířete

Popis zvířete 2 ročník — 4

Projekt proběhl ve 4. třídě v úterý 14. 4. Děti si směly donést do školy svoje zvířátko. Sešel se nám chameleon, želva, korela, králík, šneci, strašilky a spousta plyšových zvířátek. Nejprve napsaly popis zvířete, vyprávěly o něm a nakreslily jeho obrázek a vyplňovaly pracovní list o domácích zvířatech Literatura - 2.ročník download Stížnost Komentář Zlomky 4. ročník. 1) Učebnice 26/14, počítej do sešitu 2) Učebnice 26/15, 16, 17, počítej do sešitu 3) Učebnice 26/18, do sešitu piš pouze výsledkyČj - Slovesa - časování sloves v přítomném čase1) Učebnice str. 100 - 101, napiš nadpis Časování sloves v přítomném čase + datum, zápis:Přítomný čas vyjadřuje, že děj právě probíhá

5.1.2 Anglický jazyk - povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0+1 0+1 3 3 3 3 3 3+1 3+1 Vyučovací předmět má časovou dotaci 3 hodiny týdně ve 3. - 9. ročníku Název: Popis osoby, zvířete a věci Autor: Bc. Svatava Zůnová Předmět (oblast): Anglický jazyk Použitý materiál: Vlastní tvorba Ročník: 4. Očekávaný výstup: Žák umí přesně popsat osobu, zvíře nebo věc. Druh učebního materiálu: Program na dataprojektor, pracovní listy

2. ročník: Český jazyk- Prac.listy nakopírované PS velký str.5/5-písemně učeb.str.80 - slohová výchova - přečíst popis zvířátka, sami napsat do ŠK.SEŠ. popis vybraného zvířete (popis nemusí být dlouhý,stačí pár vět,zvíře nakresli). 3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období Popis hry: Žáci se přemístí na koberec, kleknou na všechny čtyři končetiny a zavřou oči (abychom zabránili podvádění, mohou si žáci oči zavázat šátkem). Každému žákovi pošeptáme, jaké zvíře bude představovat. Na dané znamení začnou žáci napodobovat hlas svého zvířete. Pozorně naslouchají * Sloh - popis zvířete podle osnovy * Letní básnění * Velká kniha pohádek. Božena Němcová * Dobrodružství Toma Sawyera. Mark Twain * Sloh - popis činnosti * Obsah, použitá literatura. ISBN 978-80-86252-23- (dříve 80-86252-23X) schváleno MŠMT ČR pod č.j.MSMT - 15043/2012-22 dne 2. srpna. 2012 na 6 let

Slohová cvičení - popis zvířete, str. 61. 4/str. 61 - nakresli a popiš: na papír A4; Některé děti měly písanky ve škole, doručím do schránek. Zatím úkol nezadávám. Doporučuji dětem hodně číst vlastní knihy a napsat si zprávu o knize (děti to umí). Matematika. Orientace v čase, hodiny, sčítání a odčítání. Odevzdání sešitů k hodnocení. Sešity k hodnocení odevzdejte při návštěvě školy . 6.A pondělí, úterý (15.6., 16.6.) V případě, že v uvedené dny nejdete do školy, pak sešit pošlete buď po spolužácích nebo jinou formou tak, abych sešit dostala nejpozději ve čtvrtek 18.6. v 15:0 POPIS DYNAMICKÝ (Slohová a komunikační výchova, 7. ročník, 2. lekce, experimentální skupina) OPAKOVÁNÍ K čemu slouží popis? Popisuje tvory, věci, různé činnosti a přírodní děje, úkolem popisu je vystihnout jednotlivé části popisovaného objektu, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy 5. ročník. Pololetní/celoroční esej - 5. ročník. Téma1: Přeměny zvířat Obsah: 1) Co si myslíte, že se může stát, když přeměníme jedno zvíře v jiné? Změní se jeho smýšlení, nebo mu nějaké zbytky myšlenek zůstanou? // 2) A co se s ním může stát, když ho přeměníme na věc/květinu a poté zpátky na zvíře? Bude pořád stejné, nebo se změní

Popis výstupu: Přesný popis výsledku naší práce ve vztahu ke vstupnímu materiálu. Přinejmenším musí být jasné, jestli je výsledkem uzel, číslo, slovo, vyléčený pacient nebo raketa. Pracovní podmínky: Přesný popis předpokladů, které musí být splněny, aby návod fungoval, například co musí vykonavatel umět Základem vzdělávacího obsahu předmětu Německý jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk pro 2. stupeň. Časová dotace: 6. ročník - 0 hodin 7. ročník - 0 hodin 8. ročník - 3 hodiny 9. ročník - 3 hodiny Organizace výuky, cíle výuky 1. Uveď název zvířete a oblast, ve které žije: a) Lachtan- polární b) zubr- step c) liška-střední pod. pásmo d) sup- step e) liška polární - polární 2. Vyjmenuj alespoň 2 zástupce polních plodin k uvedeným kategoriím

Hravá čeština 2 - Pracovní sešit pro 2

Hravá slohová výchova 4 - pracovní sešit pro 4.ročník ZŠ - Počet stran 40 Formát A4 Vazba sešitová Doplněním kompletu Hravé češtiny jsou pracovní sešity slohové výchovy. Sešity obsahují předpřipraven 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace žáka Poznámky Jazyková výchova 6 Kompetence k učení Popis předmětu, osoby, zvířete Popis děje ČaSP Konstrukční činnosti 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. předmět, činnost, zvíře Popis zvířete, předmětu, dokáže sestavit jednoduchou osnovu Popis činnosti 20 dokáže formulovat zdvořilou prosbu

animals (zvířata) whale [weil] velryba penguin [pengwin] tučňák. lion [laiən] lev gorilla [gəˈrila] gorila. frog [frog] žába crocodile [krəukədail] krokodýl. hippo [hipəu] hroch elephant [elifənt] slon. giraffe [dʒiˈra:f] žirafa fruit bat [fruit bæt] kaloň. snowy owl [snəui aul] sněžná sov British Television (2) Roman Svozílek | 16. 11. 2017 | komentáře: 2 V druhé části mini seriálu o britské televizi si ukážeme pořady, které běžely (nebo běží) u nás jako české mutace. Pokračování článku

Kočky-2.ročník. Koně-3.ročník. Papoušci-4.ročník. pekinéz najdi o něm popis a vše co se o té to rase píše. U žádného domácího zvířete neexistuje tolik odlišností ve stavbě těla u jednotlivých druhů, jako právě u psa. Pes je v současnosti nejspíš. popis: předmětu, jednoduchého pracovního postupu, osoby (zvířete) Český jazyk pro 6. ročník K2, K3, K5, K6, K7, K9, K10, K11, K12, K13, K14 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova spisovná výslovnost a pravopis ČJL-9-2-01/1 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slov, využívá v pravopisu stavba. (popis částí těla) (vlastnosti) 4 Existenční vazba: There is a/an // There are Tam je // Tam jsou Vazbu využíváme při popisu obrázku, při popisu člověka, zvířete, místnosti, místa. Vazba tam je, tam jsou napomáhá správnému slovosledu věty a nelze ji vynechat Ročník: pátý Cílová skupina: žák Druh učebního materiálu: prezentace Klíčová slova: animal, wild, domestic Anotace: procvičování slovíček daného tématického okruhu,popis zvířete,výuková hra Try to guess . Metodika 1.Žáci čtou názvy živočichů, pak se ptají spolužák

Postup při prohlídke jatečného zvířete - Prase / StudijníSložení masa / Studijní materiál / Zadani-seminarky

Sloh - popis smyšleného zvířete Pan Tralalinský. Julian Tuwim Tma. Dušan Radović Dva kořeny. Christian Morgenstern Kdy je čas vstávat. Robert Louis Stevenson Kohos a Komus. Boris Zachoder Zajíc a sovy. Martina Drijverová Sloh - popis osoby Sladký sen. Jan Skácel Den s větrovou chutí. Milena Lukešová Pouštění draků. Jan Čare - vypracuje popis rostliny, zvířete, věci, - napíše dopis, SMS zprávu - předvede telefonování v různých modelových situacích - čte správně, uvědoměle, plynule a dostatečně rychle, přirozeně intonuje, používá správný přízvuk slovní i větný, člení věty, frázuje, dbá na barvu a sílu hlas Nepochybně ani ročník 2019 nebude výjimkou. Na lícní straně mince nalezneme portrét královny Alžběty II. Reverzní strana vyobrazuje vždy motiv zvířete daného roku dle čínského lunárního kalendáře, v tomto případě tedy vepře, který je doplněn čínským znakem pro vepře, nápisem Year of the Pig a tradičním P.

Dělení se zbytkem a s hádankou - MatematikaInstitucionalizace smrti v postmoderní společnosti
 • Páření pavouků.
 • Lada zilina.
 • Spitzerův vesmírný dalekohled.
 • Psychosenzorické poruchy.
 • Excel sloupce.
 • Barrique vino.
 • Stroje traktory.
 • Umělý trávník na terasu.
 • Nen nip.
 • Co na bolest v těhotenství.
 • Bílá česká republika.
 • Bipolární tranzistor jako zesilovač.
 • Ceník autobusové dopravy arriva.
 • Android screen mirroring samsung tv.
 • Xenonové projektorové čočky.
 • Smoby cotoons domeček discovery.
 • Jak hluboko sazet redkvicky.
 • Piercing bradavek cena.
 • Camargský kůň na prodej.
 • Foamglas 80mm.
 • Recepty divočák guláš.
 • Stg 44 22lr prodej.
 • Ronnie praha.
 • Česká pošta psč.
 • Skladba podlahy elektrické podlahové topení.
 • Chivas regal 18 gold signature.
 • Dosna canna coccinea.
 • Nato po studené válce.
 • Ibis zlato.
 • Mereni rychlosti mp.
 • Mušle chorvatsko.
 • Betonové tvárnice na sloupky.
 • Řecká restaurace ostrava.
 • Hana heřmánková csfd.
 • Porsche 356 prea.
 • Superprémiové granule puppy.
 • Speleologove.
 • Fáze pád text.
 • White russian seeds.
 • Kostel božského srdce páně (liberec).
 • Cviky na krční páteř obrázky.