Home

Minnesängři

Minnesängři - Wikiwan

minnesängři - Německo - 12. - 13.stol v umělé hudbě přineslo zjevný odklon od jednohlasu i jednoduchého vícehlasu - organum a discantus se zdokonalily - objevil se motet (moteto) -k cantu firmu se obvykle vytvořily dva hlasy, oba většinou ve vyšší poloze než cantus firmu V Německu se jim říkalo minnesängři, v popředí stojí města, řemeslnické cecky 3 Wolfram z Eschenbacku, Heinrich von Meissen - milovník žen. Jejich pokračovatelé jsou meistersingři. Nejslavnější postavou je Hans Sachs- hlavní role v opeře Richarda Wagnua - Mistři pěvci Norimberští. ČECH

Ilona Bursíková - STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

MINNESÄNGŘI - Německo - rytířské zpěvy, 12. - 13. stol. VAGANTI - potulní studenti - recitace a zpěv na svatbách a slavnostech (zpěvy milostné, posměšné, pijácké), známá vagantská poezie - Carmina Burana z bavorského kláštera - později zhudebnil Carl Orff (20. stol.) Hudební nástroje: loutna, harfa. - v severní Francii se trubadúři označovali jako truvéři, v německých zemích jako minnesängři - trubadúři zpívali o lásce ke krásné a duchaplné ženě, avšak tato láska má rysy schematické obecnosti, protože jen málokdy vyjadřuje osobní prožite

Kodex Mannese 2. Zdroj: wikipedie. Reklam bohemia_regent. V titulcích filmu uvedeno: název (s chybou ve jméně skupiny) Minnesängři / Minesengři 72. (5.1.2018

Minnesengr - WikiKnihovn

autoři těchto děl je i přednášeli (trubadůři - Francie, minnesängři - Německo, minstrelové - Anglie) žánry - pastorela - pastýřská mil. píseň; epistola - milostný list; alba - loučení milenců za úsvit Žili na okraji společnosti, a až ve 12. století získali zpět své postavení, od tohoto zlomu jim říkáme trubadúři, truvéři či minnesängři a zabývali se tzv: rytířským zpěvem. Vznikaly první umělé písně a do kultury vstoupila feudální aristokracie, která takto dělala konkurenci církvi

tvoří ji trubadúři též truvéři či minnesängři) námětem láska, dvoření, milostný cit k nedosažitelné ženě, věrnost → vznik kultu ženy Epická díla latinské legendy a díla psaná v národních jazycích se světskou tématiko dvorské(kurtoazní poezie -12stol.- rozvoj Provence, Francie námětem láska, milostný prožitek v utrpení vytříbená jazyková forma, básnický jazyk rozšíření po Evropě díky trubadúrům, minnesängerům Minnesängři, trubadúři- potulní pěvci vytříbená jazyková a básnická forma- námětem je láska působící trápení u nás:formálně jednodušší, blíží se. Právě s rytířstvím souvisí dvorská lyrika, básníci (u nás minnesängři) , kteří pro potěšení dvora přednášeli své básně (s rytířskou nebo milostnou tématikou). I o zábavu bylo při velkolepých hostinách a pitkách postaráno. Starali se o ni potulní šašci, jokulátoři a také tanec Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Světská jednohlasá hudba v období gotiky ve výuce hudební výchovy na základních školách vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury

Kategorie:Minnesängři - Wikipedi

 1. nesängři. (Minne je staroněmecky láska) Ve Francii pak trubadúři nebo truvéři. I český král Václav II. byl
 2. antním tématem d. l. je láska, promítnutá do abstraktní roviny plné alegorií a symbolů. Milostný cit patří výlučně vdané paní, jíž je muž vazalsky oddán a jemuž.
 3. Václav II. Král v našich článcích. Stříbrný král Václav II., který získal Českému království prestiž. 21. 6. 2019 19:26 Jestliže Přemysla Otakara II. poctila historie přídomkem železný a zlatý, jeho syn Václav II. se mohl směle nazývat králem stříbrným. Kutnohorské bohatství napomohlo hospodářské stabilizaci země i zvýšení prestiže Českého.
 4. nesängři
 5. This page was last edited on 15 September 2019, at 16:11. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Minnesängři -- OLA001 II 814.603 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000279681 Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00027xxxx / 0002796xx / 000279681.ht - minnesängři (Německo) - minstrelové (Anglie) epos. rozsáhlá veršovaná skladba s bohatým dějem. první eposy vznikaly v dávných dobách a vycházely ze starořecké mytologie. rozlišujeme eposy hrdinské, rytířské, romantické, historické, duchovní, zvířec minnesängři, žakéři počátky literatury pro měšťanstvo a nižší šlechtu - satirické písně, frašky, žákovská poezie, exempla, fabliaux, cestopisy Doplňující otázky Odkud pocházel legendární Gilgameš? V čem našel smysl života? Kde je zachována akkadská verze eposu? Kd Dvorská a milostná lyrika - hlavním tématem - neopětovaná láska,autoři a interpreti: trubadúři a truvéři (ve Francii), minnesängři (v Německu) Hrdinský a rytířský epos - rozsáhlá básnická skladba s bohatým dějem,idealizuje hrdinu, který je vzorem středověkého rytíře (statečný, obětavý, věrný, čestný

Minnesengři 72 (TV film) (1972) ČSFD

Poštovní známky z celého světa, zahraniční poštovní známky. Poštovní známky Paraguay 1984 Minnesängři Mi# 3738-44 Kat 8€ Nepoužité - svěží, kompletní se Němečtí lyrikové a epikové se nazývali minnesängři (od die Minne - láska).Nejvýznamnějšími představiteli byli současníci Přemysla I. - Walther von der Vogelweide (1170-1230?) a Wolfram von Eschenbach (1170-1220?), autor rozsáhlého eposu Parsifal, vlastně prvního německého románu o 28 840 verších Nejvýznamnější minnesängři jsou Walther von der Vogelweide a Wolfram von Eschenbach. Tito básníci si často najímaly tzv. žongléry, kteří recitovali jejich básně, uměli zpívat, hrát na hudební nástroj a artistické kousky. Nejznámější žonglér byl Jean Rutebeuf. V Čechách se tito lidé nazývali žakéři minnesängři - Německo - 12. - 13.stol v umělé hudbě přineslo zjevný odklon od jednohlasu i jednoduchého vícehlasu - organum a discantus se zdokonalily - objevil se motet (moteto) -k cantu firmu se obvykle vytvořily dva hlasy, oba většinou ve vyšší poloze než cantus firmus.

V severní Francii, kde se provozovaly také epické látky, byli nazýváni truvéry (franc. trouver - vynalézat). V Německu se jmenují rytířští lyrikové a epikové minnesängři (minnesingři; minne - láska). Francouzské rytířské umění začíná krátce před r. 1100 a končí kolem r. 1300 minnesängři: v Německu po příkladu trubadúrů a truvérů. dovedli milostnou lyriku k dokonalosti. představitelé: pán z Kürenbergu (č.1150-1170) Heinrich von Veldeke (č.1190) Neidhart von Reuenthal (č.1219-1246) Walter von der Vogelweide (asi 1170-1230) - Nu alerst lebe ich mir werd minnesängři, meistersängři, makarónská poezie, Te Deum, Stabat Mater, Legenda aurea GUALTER CASTILLONSKÝ, JACOBUS DE VORAGINE, CHRÉTIEN DE TROYES, WOLFRAM VON ESCHENBACH, ULRICH VON ETZENBACH, TANNH. trubadúr = pěvec dvorské milostné poezie, označení pochází z jižní Francie; v severní Francii = truvér; v Německu = minnesängři; v Anglii = minstrelové, minsteři trubadúr doprovázen hudebníkem - žakéř různá forma lyrika - nejoblíbenější žánry Šlo o novou rytířskou kulturu - rytíři už nesloužili jen jako bezhlaví bojovníci, teď se museli slušně a důstojně chovat a ideálně umět číst a psát. O těchto nových rytířích pak na jihu Francie zpívali a básnili trubadúři, na severu Francie truvéři a v Německu minnesängři

I. Evroá literatura /5.- 15.stol./ Označení středověk se užívá pro lepší orientaci pro období od zániku západořímské říše r.476 do objevení Ameriky r.1492 Přestože Václav nezískal v době svého pohnutého mládí významnější vzdělání, zajímal se o soudobé vědění, shromažďoval vzácné spisy a zval na svůj dvůr cizí umělce (působili zde například minnesängři Ulrich von Etzenbach a Heinrich von Meissen zvaný Frauenlob) 2.Česká literatura středověku, středověká evroá literaturaStaroslověnská literaturaStaroslověnský překlad bible, Proglas, Život Konstantinův, Živo Na konci 12. století se ve Francii objevila dvorská lyrika - milostné básně, kterými muž vyjadřoval hluboké city ke své dámě. Tyto verše pak přednášeli trubadúři, truvéři, minnesängři a jejich pomocníci (žakéři a žertéři). Jejich projevy byly občas komické nebo dramatické. Autoři těchto básní jsou neznámí

Minnesang - Wikipedi

 1. nesängři, vaganti 15. a 16. st. Chanson (Francie) - 3 - 6 hlas + loutna Air - sólová píseň s.
 2. nesängři Ulrich von Etzenbach a Heinrich von Meissen. Nadále pokračuje tvorba latinská. Většina staročeských skladeb byla veršovaná. Jejich autory neznáme a názvy děl byly doplněny později. Histori
 3. Francie - Trubadúři a Truvéři, Německo - Minnesängři Písně v národních jazycích Adame de la Halle Cechovní organizace - sdružování mistrů pěvců. Česká hudba Církevní hudební oblast. Gregoriánský chorál Arnošt z Pardubic, Mistr Záviš. Lidová hudební oblast. Jezu Kriste, ščedrý kněze Prostý lid zpívá jen.
 4. esengři — chorálová předloha.
 5. nesängři zpívali Píseň o rytíři Rolandovi, v Bretani žil římský prefekt toho jména, v občanském kalendáři přeložen z 29. 4. od r. 1990, Ronald (╬) Roland sv. 18. 5. opat, sv. Roland z Hasnonu, * 1000, + 1070 Hasnon v Belgii (╬) Roland Medicejský sv. 15

minnesängři (N) žakéři, žertéři - původně pomocníci, předvaděči forma: pastorela - pastýřská milostná píseň epištola - milostný list alba - psaníčka, loučení za úsvitu b . pro měšťanstvo - o současném životě, rozporech, nedostatcích zábavnost a komika šiřitelé - studenti, žakéř Autory byli trubadúři, v Německu minnesängři. Ottův slovník naučný: Dvorská lyrika Dvorské básnictví , v německé literatuře poesie doby rytířské na konci XII. a ve XIII. stol., protože kvetla na dvorech německých knížat (babenberském, durynském), později i na dvorech slovanských sousedů Štědré útočiště nacházeli v králově blízkosti minnesängři, prý sám Václav II. skládal milostné básně. Plného rozmachu dosahovala vlna rytířské módy. Panstvo sice přijímalo německá jména a německy nazývalo své hrady, s nechutí však hledělo na podnikavost a finanční zdatnost německého patriciátu velkých. EVROPSKÁ STŘEDOVĚKÁ LITERATURA začíná po pádu západořímské říše r. 476 toto období je v Evropě nazýváno feudalismem konec feudalismu je datováno 15 - 18 stol - minnesängři (Německo) - minstrelové (Anglie) epos. rozsáhlá veršovaná skladba s bohatým dějem. první eposy vznikaly v dávných dobách a vycházely ze starořecké mytologie. rozlišujeme eposy hrdinské, rytířské, romantické, historické, duchovní, zvířec

trubadúři, též trubadúr, [provensálština - troubadour], truvéři - básníci, skladatelé a interpreti fr. středověké světské milostné poezie (12. až 13. století); t. většinou pocházeli z řad šlechty (Guillaume de Poitiers, 1071-1127, Bertrans de Born, Béatrice de Béthune, asi 1150-1220, Adam de la Halle). Něm. obdobou byli minnesängři Jelikož jsem se často dopouštěl chyb v chápání středověkých souvislostí, považuji za správné tuto kapitolu vyčlenit. V následujících řádcích srovnám citacemi dva pohledy - - pohled středověký a pohled té nejextrémnější podoby z 20. století Walther von der Vogelweide (Kodex Manesský, kolem 1300) Minnesang je německá tradice lyrických resp. 45 vztahy V Německu se zase objevovali minnesängři(= pěvci lásky). Byli to vlastně trubadúři s německým původem. Naše území jimi bylo velice ovlivněno. Spousta minnesängerů pronikalo do Čech (nejznámější třeba Mülich von Prag, Velice oblíbené byly v této době také tzv. svítáníčka

Byzantská říše se potýkali se Seldžnckými Turky a žádali o pomoc západ; r. 1076 - dobyt Jeruzalém Turky; r. 1095 - vyhlášení 1. křížové výprav Kdo byli trubadúři, truvéři a minnesängři a v kterých zemích se vyskytovali?. Píseň o Nibeluzích ›13. století, dvě části ›Epos (pomalé stupňování napětí) ›Napřirozené prvky: víly, neviditelný plášť atd. ›Dílo ukazuje život soudobé šlechty a bohatých ›Siegfried se po vykoupaní v dračí krvi draka, stává se nesmrtelným - až na malé místo na zádech. Zmocní se pokladu Nibelungů S postupem času se hudebníci dostávají na šlechtické dvory a páni si muzikanty začínají vydržovat (truvéři, trubadúři, minnesängři) a chlubí se dokonce, kdo má lepšího muzikanta. Co se počtu týče, rozhodně nešlo o velká uskupení, protože by nebyli pravděpodobně dostatečně zaplaceni Komentáře . Transkript . hudební kvízy a hádank

- minnesängři (Německo) - minsteři nebo minstrelové (Anglie) - žakéři, žertéři - původně pomocníci, předvaděči . forma - pastorela - od slova pastýř a pastýřská milostná píseň - epistola - milostná psan Často ho vyhledávali přední minnesängři, rytířští básníci a pěvci. Následně, když Durynsko připadlo Míšeňskému markrabství, přijal Albrecht der Entartete, který dostal od svého otce Heinricha der Erlauchtena nově získanou zemi, jako svoje sídlo opět hrad Wartburg. Stejně tak zde sídlili i jeho nástupci až po.

Rozpracované okruhy 1 - 5 . 1a/ období od 4. tisícitetí př.n.l. - 12. století n.l. Mezopotámie - klínové písmo, hliněné desky, Epos o Gilgamešovi (nejstarší epos svět.lit.; polomytický vládce hledá nesmrtelnost, později pozná, že nesmrtelnost spočívá v činech a v tom, co zanechá dalším generacím). Egypt - hieroglify, papyrus, milostná lyrika, naučení. evroých zemích nazývaní též trubadúři a minnesängři). Vedle těchto profesionálních umělců (své kejkle však mohli provozovat rovněž jen příležitostně) se 1 CÍSAŘ, J. Přehled dějin českého divadla. 2006. Vyd. 2. Praha: Akademie múzických umění, 314 s. ISBN 80-7331-072-4., str. Kategorie: Čeština Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Soubor obsahuje kompletně zpracované maturitní otázky z literatury.Text heslovitě představuje jednotlivá období, literární směry a žánry. Seznamuje s českými a světovými spisovateli, včetně jejich vybraných děl Autor knihy: Sylvie Stanovská, Téma/žánr: německá poezie - středověká poezie -- Německo - dvorská poezie -- Německo - minnesängři, Počet stran: 140, Rok vydání: 2009, Nakladatelství: dybbu Podpora vědy a umění - zájem o filozofii , právo a teologii , nositelem kultury a literatury nejen církev , ale i šlechta. - podpora světského umění , na českém dvoře minnesängři Ulrich von Etzenbach a Heinrich von Meissen. 1348 - založena pražská univerzita - 4 fakulty - teologie , medicína , filozofie , právo

Středověk nebyl jen bída a zmar

 1. nesängři). Avignonské papežství. Dějištěm evroé politiky se Provence stala ve 14. století, kdy došlo k přesídlení papeže z Říma do Avignonu. Příčinou této etapy známé také pod názvem avignonské zajetí papežů se stal spor mezi francouzským králem Filipem Sličným a římským papežem Bonifácem VIII
 2. Minnesängři podobně jako rytíři vnášeli mezi českou šlechtu ducha ušlechtilých mužných ctností, odvahy, úcty k ženám atd. U U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 2 1 2 7 7 2..
 3. nesängři. Zároveň působila francouzská ars nova, jejíž účinnost jistě stupňoval opětovný Machautův pobyt v Čechách. Působení
 4. nesängři, zejména ti, kteří pocházeli z aristokratických vrstev. Zde ovšem vyvstává problém jejich autorství melodií, kterými opatřili své básnické texty. Připomněli jsme si jména dvou velkých zjevů v epoše převratu tvorby polyfonie okolo roku 1200 - ale.
 5. nesängři. Gottfried von Strassburg - Tristan a Isolda. Wolfram von Eschenbach - Parzival. Hans Sachs - obuvnický mistr, představitel tzv. meistersangu •severské literatury. vznikaly ságy - příběhy o norských králích nebo líčení bojů mezi rody.
 6. nesängři (
 7. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Světské formy jednohlasé hudby období gotiky ve výuce hudební.

Minnesang je německá tradice lyrických resp. milostných básní a písní, která vzkvétala ve 12. století a pokračovala až do 14. století. Představitelé této poezie jsou známí jako Minnesänger - minnesängři. Tento název je odvozen od slova minne, které ve střední horní němčině znamenalo láska Minnesängři. Co je personifikace? Zosobnění. Např. sluníčko se směje, řeka zpívá, neštěstí si sedne. Co je alegorie? Jinotaj neboli skrytý význam. (Např. zvířata se chovají jako lidé, mají jejich vlastnosti.) Kdo založil Sázavský klášter? Svatý Prokop Budíček tábor 2009 - Minnesängři Reinmar von Zweter (na melodii Na Okoř je cesta) Ke klášteru cesta, v něm moje nevěsta nádherná jak Rybana. Svatba bude v létě, taky pozveme tě, opijem se s klukama Přemysla obklopili minnesängři, německá šlechta se tlačila pod jeho prapory, jako jeho spojenci vystupovali braniborský markrabě, brunšvický vévoda, vévodové slezský a opolský a hrabata ze středního Německa z oblasti vlivu Wettinů

minnesängři (např. Reinmar von Zweter, kolem 1200 - asi 1260). Epik Ulrich von Etzenbach (13. stol.) vytvořil v Čechách německý text Alexandreidy a další díla. Minnesängrem byl i Václav II. Heinrich von Freiberg (13. stol.), dokončil Gottfriedova Tristana a Izoldu. Krále Karla IV. oslavil Heinrich von Mügeln (asi 1325 - 1395) Jejich konventy se scházely o svatodušních svátcích a prostřednictvím svých písní a příběhů šířili ideály, jako jsou čest, statečnost, připravenost k nasazení života za vyšší hodnoty, tedy důstojnost lidské osobnosti spočívající na zušlechtění sil lásky - minne (odtud vzniká pojem minnesängři) minnesängři. Tyto texty byly mnohdy šířeny ústním podáním - tradovány (vzhledem k negramotnosti většiny populace). To je také jeden z důvodů, proč se některé žánry zpívaly nebo přednášely. Pro jejich zprostředkování se vytvořila skupina lidí, někdy interpretů i tvůrců v jedné osobě germ.: hruoth land = slavná země, slavný v zemi, středověcí minnesängři zpívali Píseň o rytíři Rolandovi, v Bretani žil římský prefekt toho jména, v občanském kalendáři od r. 1990, Ronald (♣)(╬) Roman sv. 9

- 14. století) bývali mnozí žakéři slušně vzdělaní, byli to básníci, skladatelé, hudebníci i předtanečníci v jedné osobě - jacísi moderátoři dvorských slavností. To už jsou vlastně trubadúři, truvéři, minnesängři Tutu hudbu šířili potulní pěvci a komedianti, žebraví mniši, studenti či rytíři. V severní Francii se jim říkalo truvéři, v jižní trubadůři a například v Německu minnesängři. A taková perlička = český král Václav II. měl přezdívku minnesänger na českém trůně Němečtí trubadůři byli nazýváni minnesängři (minne=láska). Od 160 pěvců se zachovaly písně. Mezi autory byli i králové, např. Jindřich IV. (zemřel 1197), český král Václav II., autor tří milostných písní. Vedle písní milostných vznikaly také písně o přírodě, písně náboženské a politické

HV001: Gotika, hudba v 13

PŘESOUVÁME SE! S novým školním rokem (2017/2018) jsme založili nové webové stránky vypisky.chytrak.cz, protože Webnode nám už nevyhovoval.Nové výpisky už přidáváme jen na tento nový web a postupně tam kopírujeme i výpisky odsud minnesängři - Německo Truvéři - Severní Francie Skomorochové - Rusko Minstralové - Itálie - forma: pastorela - pastýřská milostná píseň epištola - milostný list alba - loučení za úsvit MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Česká středověká literatura (období) VY_32_INOVACE_VYC1

Hudba od nejstarších dob po renezanci - Ostatní

Skládačka. Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme vytisknout na jinak barevný papír, aby se nám při používání jednotlivé skládačky nepomíchaly Říkalo se jim v Německu minnesängři a ve Francii trubadúři nebo truvéři.Za minesängra se považoval i eský panovník Václav II. 5 Katedrála sv.Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. 3 Vilém IX, - první známý trubadúr. Styl renesanní (15. - 16. století

Křížové výpravy :: Gymnázium Nad Alejí, TB

minnesängři) 1212 Přemysl Otakar II. Jan Lucemburský křesťanství vrcholný středověk. Autorem materiálu a všech jeho částí, nen. turnajů, minnesängři. Raná gotika - Zvíkov. Raná gotika - ČB a Písek. Doporučené zdroje. Toulky českou minulostí. v severní Francii se trubadúři označovali jako truvéři, v německých zemích jako minnesängři. trubadúři zpívali o lásce ke krásné a duchaplné ženě, avšak tato láska má rysy schematické obecnosti, protože jen málokdy vyjadřuje osobní prožitek

Trubadúři - Český jazyk studiu

Ačkoliv je ona desítka dochovaných melodií představena jako Hugovo dílo, přece jen se zdá, že se hrabě - stejně jako ostatní minnesängři - inspiroval již existujícími nápěvy Nejvýznamnější stavby • • katedrála v Miláně, vídeňská katedrála (zasvěcena Štěpánu), katedrála v Seville, Saint Chapelle, Notre Dame, kolínský dóm POČÁTKY GOTICKÉHO UMĚNÍ V ČECHÁCH za posledních Přemyslovců • na král. dvůr přicházejí trubadůři - minnesängři • staví se hrady a kláštery. SVĚTSKÁ (DVORSKÁ) LITERATURA- ideálem byl rytíř - byl to bohabojný křesťan a základní hodnotou pro něj byla čest- oddaně sloužil svému... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze HRDINSKÉ NÁRODNÍ EPOSY BEOWULF - staroanglický, 7.-8. stol., o hrdinských činech titulního hrdiny, později krále, zápas s vodním netvorem a ohnivým drakem PÍSEŇ O ROLANDOVI - francouzský, poč. 12. stol., rytířské hrdinství a statečnost Rolanda

II) francouzský Píseň o Rolandovi - poč. 12. století -chansons de geste = píseň o činech- psána vysokým stylem - dokonalý rytíř - příběh: Roland v družině Karla Velikého -král francké říše - boj proti Saracénům (Arabové ve Španělsku); Roland navrhuje, aby k saracénském Hudební formy a druhy. HV-1 Hudební výchova DUM č. 11 . Prima - kvarta . osmiletého . studia. Mgr. Milena Naglmüllerová; Gymnázium, Sušice . Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání I

PPT - Hudební formy a druhy PowerPoint Presentation, free

Bible (řec. biblia = knihy) - Písmo svaté . Starý zákon. Jádrem je . pět knih Mojžíšových (řecky Pentateuch, hebrejsky tóra): . Genesis (počátek, vznik) - líčí se vznik světa a prvních lidí (stvoření, ráj, pokušení, . potopa a příběh Noemův, stavba babylonské věže, počátky Izraele, příběh Minnesängři [1982] Erbovní primátoři Starého Města pražského [1981] 7., 8. a 9. listopad 1620 [1980] Milci mladého krále [1979] Univerzita Karlova a její erbovní rektoři [1978] Znaky cechů pražských měst [1977 minnesängři (13. stol., Německo) - Neidhart von Reuental, Tannhäuser, Heinrich von Meissen Frauenlob 5. Dvorská epika. Gualter Castellionský (12.stol., Francie) Alexandreida - první latinský text o Alexandru Makedonském, vyznívá v křesťanském duchu. Chrétien de Troyes (1130-1183) - Francie. Perceval, Lancelot, Tristan a. minnesängři - středověká německá rytířská milostná poezie. žakéři - středověký potulný recitátor, zpěvák a hudebník. b) Určená měšťanstvu: Vaganti = středověký potulný student. Formy Středověk- charakteristika, středověká evroá literatura. Období středověku bývá obvykle vymezováno pádem říše západořímské /476/ a na konci objevením Ameriky /1492/.Tato doba se dá označit dobou dalekých cest, zámořských objevů a dobývání nových světů

Pohádky a mýty - Artuš a rytíři kulatého stolu, rytířský slib, truvéři a minnesängři, rytířské chování, turnaje, rytířská výzbroj a způsob boje. Rytířské řády (templáři, Řád německých rytířů). Klady a zápory rytířství. Rytířství dnes. 3. Vývoj architektur Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.

Transcript VY_32_inovace_HV6789_13 Název: Středověká hudba VY_32_inovace_HV6789_13 Autor: Mgr. Hana Kalousková Oblast: Hudební výchova Stručná anotace: Materiál je určen k seznámení žáků s hudbou období středověku, s nejstaršími českými hudebními památkami, s pojmy vztahujícími se k hudbě tohoto období; v úvodu se žáci dozvědí o rozdílu mezi hudbou duchovní. 24) Kdo byli trubadůři, truvéři a minnesängři? 25) Napište nejstarší památky české hudby . 26) S jakým prostředím je spojena světská hudba středověku? 27) Jak se projevilo husitství v hudbě? 28) Jaký přínos pro hudbu měla Jednota bratrská? 29) Co byla tzv. literátská bratrstva Hudba duchovní a světská, gregoriánský chorál, trubadúři, truvéři, minnesängři, notový zápis. G. de Machaut. Polyfonie, husitský chorál, kancionál, vokální a instrumentální hudba. O. di Lasso. Jednohlasé i vícehlasé lidové i umělé písně D, VV - zobrazení hudebních nástrojů ve výtvarném umění různých dob.

Václav II. a minnesängři. Náš REGIO

 1. nesängři . v Čechách žakéři /ukázka str. 52 Paní, srdce ve mně sténá/ Obr. č. 5. Formy dvorské lyriky. album (svítáníčko) jitřní píseň, loučení milenců za úsvitu. epištola. milostný list. pastorela. milostný dialog rytíře a pastýřky v přírodě.
 2. nesängři) jsou poslové sousedních království nesoucí důležité zprávy. 13) Hrad vybudovaný Přemyslem Otakarem I. na soutoku řeky Vltavy a Otavy se jmenuje Křivoklát. 14) Hrad vybudovaný Přemyslem Otakarem II. nedaleko dnešního Máchova jezera se jmenuje Bezděz
 3. nesängři (Německo) počátek kritiky církve. krize společnosti ve 14.století. sociální diferenciace, hladomory, sociální napětí (bohatí×chudí) ( všeobecná nespokojenost, odpor proti církvi. církev - nejbohatší vlastník půd

V Německu se jim říkalo minnesängři. Dvorská lyrika. Milenci nepočítali s tím, že by jejich cit mohl být opětován, protože si zcela záměrně zvolili za předmět své touhy nedostupnou ženu. Středověkým ideálem byla čistá láska a vrcholným milostným prožitkem bylo utrpení a soužení Tito poetové, v Německu nazývaní minnesängři, přináeli poetickou apologetiku vztahu k uctívané vdané, počestné a vysoce postavené eně. A na nepatrné výjimky bývala i starí. O lásce k starí eně, oficiálně zásadně platonické, lze mluvit i v rámci výchovy urozených mladíků, rytířů Kdo byli minnesängři / trubadúři? Rytířská kultura Rytířská kultura Odraz v literatuře - minnesängři (trubadúři) vytvářeli dvorskou lyriku - námětem byl vztah rytířů k ženám: Paní, srdce ve mně sténá, v duši své k vám poklekám že jsem vámi přezírán, před paními všeho města Kde se natáčel film Zlaté časy ve Spessartu , ve kterém účinkují Liselotte Pulver, Harald Leipnitz, Vivi Bach, Hannelore Elsner. Film byl natočen v roce 1967. Mezi státy, kde byl film natáčen patří Německo Andor.cz - Herní a diskusní portál pro fanoušky fantasy a sci-fi. Dračí doupě online a jiné RPG hry

 • Trička pro partu.
 • Igor chmela partička.
 • Sound noise filter.
 • Jak zalévat dýně.
 • Nit free terminator.
 • Karty na kanastu.
 • 8 heads of madness.
 • Kodi epg.
 • Adblock plusplus.
 • Chemlonova vlna.
 • Keanu reeves filmografie.
 • Aplikace pro prvňáčky.
 • Vsco styl.
 • Granit kámen.
 • Televize nova.
 • Výklad jména mia.
 • Kde koupit sošku oscara.
 • Úžinový syndrom.
 • Dovolená andalusie zkušenosti.
 • Frakce pěnoskla.
 • Manager markeeta přihlášení.
 • Army šternberk.
 • Pitaya vitaminy.
 • Spotřeba piva na osobu 2018.
 • Prodlužovací matice m5.
 • Samsung sl c430w recenze.
 • Obličej kresba.
 • Zahnutý šroubovák.
 • Kožní onemocnění koček.
 • Jak správně tetovat.
 • Nahrávání hovorů android pie.
 • Egyptská socha.
 • Manager markeeta přihlášení.
 • Omítání klenby.
 • Proso seté.
 • Sklopné plastové okno.
 • Makrolon jaroměř.
 • Sky beskydy.
 • Jak potlačit zívání.
 • Https www youtube com watch v pvjikrfkppi.
 • Honda civic ej6.