Home

Etnografie výzkum

Etnografie nám pomohla vysvětlit, jak se inovace projevovaly a jak byly aplikovány, nebo odmítnuty. Etnografický výzkum je opět v módě Způsoby, jak může být etnografický výzkum aplikovaný na studium žurnalistiky, se zabývá hned několik publikací Etnografický výzkum. Se využívá, pokud je potřeba zjistit a pochopit chování, postoje a názory respondenta, jak vznikají a vyvíjejí se v čase. Moderní pojetí etnografie využívá fotografie, videa a GPS tracking - obvykle se jedná o materiály, které o sobě reportuje sám respondent

Etnografický výzkum aneb akademik v redakci - EJ

 1. Eva Veisová, Executive Director IPSOS UU. Vyšlo v časopisu Marketing Sales Media, listopad 2014. Etnografický přístup v marketingovém výzkumu (Ethnographic Market Research - EMR) pomáhá společnostem porozumět zákazníkovi ve vyčerpávajícím kontextu kulturních trendů, životního stylu, postojů a vysvětluje vliv okolního prostředí na výběr a využívání daného produktu
 2. Etnografie, resp. terénní výzkum se v sociální a kulturní antropologii vyznačuje těmito charakteristikami: přímou interakcí výzkumníka (etnografa) s informátory v jejich přirozeném prostředí, participací výzkumníka na běžném životě informátorů, intenzivním a osobním vztahem s informátory, holistickým přístupem
 3. Etnografie (z řeckého ethnos, kmen, národ, a grafein, popisovat), česky národopis, je společenská věda zkoumající a popisující modely chování, sociální organizaci, zvyky, hudbu a umění v jednotlivých lidských kulturách a společnostech. Termín etnologie se někdy chápe jako synonymum, jindy jako označení pro srovnávací vědu.Oba pojmy se dodnes užívají v německé.

Etnografický výzkum Marketingový výzkum a analýza dat

Studium etnologie vás vybaví teoretickými a praktickými znalostmi, které umožňují uplatnění v institucích odborného charakteru, jako jsou vědecké organizace, muzea, památková péče atd., ale i kulturního a osvětového zaměření.Uplatnit se ovšem můžete také ve státní správě a samosprávě a v nevládních neziskových organizacích školní etnografie, vícemístná etnografie, diverzita, učitelské vzdělávání, pedagogický výzkum Abstract The aims of the present theoretical and methodological study are 1) to introduce the characteristics of school ethnography and its applications in Czech educational research, 2) to summarize the theoretical backgroun Učební text pro studenty kurzu Terénní výzkum I operační výzkum; Příklady kvalitativních metod . případové studie; etnografie (zahrnující pozorování a participantní pozorování) zakotvená teorie; zkoumání vyprávění založených na zkoumání jazyka; etnometodologie a konverzační analýza; analýza diskurzu, sémiotika; analýza dokumentů a text

Etnografický výzkum je na pořadu dne Ipso

Etnografie - definice •Z epistemologického hlediska etnografický výzkum má interpretativní charakter. •Celý etnografický výzkum spočívá v subjektivním vnitřním popisu zkoumaného prostředí. •Cílem je získat holistický obraz určité skupiny, instituce anebo společnosti Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii je empirickou metodou pro sběr etnografických dat během nezprostředkovaného kontaktu se zkoumanou kulturou.. Samotná antropologie je věda o člověku, jejíž název vychází z řečtiny. Tento pojem zavedl Alfred Cort Haddon, který se zasloužil o profesionalizaci britské sociální antropologie •Interpretativní etnografie - výzkum má sloužit objevování významy pozorované sociální interakce. •Kritická etnografie představuje postmoderní přistup a je založen na přesvědčení, že etnografie je vyprávění vznikající v interakci mezi etnografem a informátory Doporučená témata mezi výsledky: . etnografický výzkum (45) etnografie ethnographical research (21

Prameny a studie 56

Etnografie Katedra antropologi

Slovem i písmem dobře ovládá přinejmenším jeden světový jazyk. Je odborně vybaven k realizaci etnografického terénního výzkumu a sběru kvalitativních dat, včetně jejich softwarového zpracování, a je schopen provádět výzkum či sběr tohoto typu v prostředí soudobých komplexních společností s důrazem na Evropu Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > E > Etnografický výzkum etnografický výzkum 2 etnografie sociální výzkum 1 . Autor . Abu Ghosh, Yasar, 1973- 1 Atkinson, Paul, 1947- 1 Dvořáková, Tereza 1 Hammersley, Martyn, 1949- 1 Stöckelová, Tereza, 1977- 1 . Jazyk . čeština 1 angličtina 1 . Žánr . kolektivní monografie 1.

O nás. Pražská skupina školní etnografie byla založena v roce 1991 jako alternativa k preskriptivním návrhům edukačních proudů a hnutí: na rozdíl od nich měla podávat deskriptivní pohled zevnitř školního prostředí a v termínech jeho aktérů etnografický výzkum See also: věda See also: scientometri See: výzkum národopisný školní etnografie. výzkum a vývo See: výzkum národopisný školní etnografie. výzkum a vývoj. vědecký výzkum. etnografický výzkum. See: výzkum vědecký See also: výzkumné zprávy. See also: aplikovaný výzkum. See also.

Etnografie - Wikipedi

Etnologie - bakalářské studium Masarykova univerzit

ethnographical research 12 etnografický výzkum 12 ethnography 4 etnografie 4 ethnicity 3 etnicita 3 See all methodology 3 metodologie 3 ethnology 2 etnologie 2 folklore 2 gender 2 Cajunové 1 Cajuns 1 Creoles 1 Romanies 1 Romové 1 academic career 1 akademická povolání 1 children of aliens 1 children of immigrants 1 college study 1. Zobrazuji výsledky 1 - 16 z 16 pro vyhledávání 'etnografický výzkum' . Seřadi výzkum označován takový výzkum, který neužívá statistických metod a technik. •Kvalitativní výzkum je zaměřen na interpretace Etnografie - Dlouhodobý pobyt v určitém prostředí, případně s plnou účastí, shromažďování postřehů pomocí podrobn Kvalitativní výzkum. Kvalitativní výzkum může být definován jako výzkum, který se zaměřuje na získání hlubokého vhledu do sociální reality na základě relativně malého počtu respondentů nebo pozorování. Metodologie obvykle nespoléhá na odběr vzorků, nebo na zapojování statistických analýz

 1. Vyhledávání: etnografický výzkum Doporučená témata mezi výsledky: etnografický výzkum (5) ethnographical research (3) etnografie (3
 2. etnografie řeči - zkoumá funkce a modely řečových aktů v konkrétní soc. situaci a kult. kontextu. Cílem e.ř. je vysvětlit zákonitosti volby určité varianty řečového chování a odhalit pravidla, jimiž se řeč řídí. Jako synonymum se často používá pojem etnolingvistika, který bývá ale chápán i šířeji, jako zkoumání jazyka a kultury
 3. Etnografie - Veronika Mackov Etnografický výzkum nebo etnografickou vizuální dokumentaci nedělají pouze etnografové a etnologové. Jde o metodu sběru dat z každodenního života společnosti a v rámci sociálního a kulturního kontextu (volně řečeno). Jde o kvalitativní metodu, která zaznamenává život člověka nebo.

Cílem předkládané teoreticko-metodologické studie je 1) představit základní charakteristiky školní etnografie a její aplikace v českém pedagogickém výzkumu; 2) shrnout teoretická východiska a analyzovat přístupy k výzkumu diverzity v pregraduální učitelské přípravě; 3) diskutovat o potenciálu tzv. vícemístné etnografie Ústav etnologie FF UK. je předním domácím vědeckopedagogickým pracovištěm v oblasti etnologických věd. Zaměřuje se na pedagogickou činnost a základní i aplikovaný výzkum se zaměřením na sociokulturní antropologii Evropy, evroou etnologii a komparativní folkloristiku

Portaro - Webový katalog knihovny. Od 23. listopadu 2020 knihovna částečně obnovuje provoz, a to zřízením výdejního místa ve 2. podlaží ústřední knihovny pro vyzvedávání rezervací a online objednávek a pro vracení dokumentů Cílem časopisu je podporovat špičkový výzkum v oblasti historické demografie a příbuzných oborů a umožňovat svobodnou výměnu vědeckých poznatků. Časopis otiskuje původní odborné studie z oboru historické demografie, historické sociologie, paleodemografie, historické statistiky, etnografie a historické antropologie. Pražská skupina školní etnografie (zkráceně PSŠE) byla založena v roce 1991 několika psychology, pedagogy a etnology s cílem vstoupit do českých základních škol jako do neznámého či exotického domorodého prostředí a deskriptivně ho zprostředkovat veřejnosti. Šlo o reakci na preskriptivnost v pedagogických výzkumech, zejména ze strany reformních hnutí Etnologický ústav akademie věd ČR Praha, výzkum, sociální a kulturní antropologie, etnografie. Etnologický ústav akademie věd ČR Praha, výzkum, sociální a kulturní antropologie, etnografie, etnologie, výzkum sociálních vztahů menšin, tradiční kultura, duchovní kultura, organizace seminářů

Etnografický výzkum Petr Janecek - Academia

 1. Etnografie. Klíčová geografická poloha zlínského regionu na okraji tří národopisných oblastí předurčila zaměření etnografického oddělení muzea na výzkum a dokumentaci lidové kultury Valašska, Slovácka i Hané. Již během prvního desetiletí práce se podařilo vytvořit kvalitní kolekce dokladů lidového oděvu.
 2. Portaro - Webový katalog knihovny. Přihlášení pomocí centrálního systému Přihlásit se Jsem zaměstnanec knihovn
 3. dějiny etnografie. etnografické sbírky. Viz: výzkum etnografický Viz: národopisný výzkum Viz: výzkum národopisný Zobrazit vše. Dokumenty ke stažení.
 4. Etnografie. Sbírkový fond; Odborní pracovníci navazují na svůj terénní výzkum krátko i dlouhodobými výstavami, připravují vánoční a velikonoční předvádění výroby tradičních zvykoslovných předmětů, spojených s pracovními dílnami pro děti, od roku 1998 jsou po zrušení ÚLUV pořadateli rukodělných kurzů..
 5. Portaro - Webový katalog knihovny. {{file.type}} {{file.size| bytes}} {{file.name}
 6. ance - Jaroslav Šotola . Kniha - autor Jaroslav Šotola, 274 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Sociální mobilita Romů není ve veřejném ani akademickém prostředí výrazným tématem. Dá se říci, že je naopak předmětem soustavného opomíjení a popírání
 7. Etnografie Nejstarší předměty ve sbírce jsou z druhé poloviny 19. století. Poprvé se sbírka prezentovala veřejnosti v r. 1912, některé její části jsou součástí stálé expozice Muzea regionu Boskovicka

Metody výzkumu - Faculty of Sports Studie

 1. Adresa: Kobližná 1 659 37 Brno tel.: +420 542 422 361 e-mail: etnografie mzm.c
 2. etnografie Other term: národopis See also: etnoarcheologie etnografky etnografové etnologie kulturní antropologie lidová kultura (h) etnobiologie (h) etnobotanika (h) etnochoreologie (h) etnofarmakologie (h) etnografická muzea (h) etnografické sbírky (h) etnografický výzkum (h) etnomatematika (h) etnozoologi
 3. Výzkum a publikace. Výzkumná témata; Publikace; Časopis Komenský Etnografie diverzity; This post is also available in:.
 4. školní etnografie Other term: etnografie školní See also (g) etnografický výzkum (g) pedagogický výzkum Linking entry: school etnography Conspect: 37 - Výchova a vzdělávání Collection kind: Subject terms file References (2) - Subject terms file (4) - Naučná literatur
 5. Výzkum jako cibule Máme-li před sebou výzkumný problém, existuje celá řada možností, jak přistoupit k jeho řešení. Dobrou pomůckou se nám zdá Saundersova výzkumná cibule
 6. V současné době má termín etnografie různé významy: v kontextu metodologie sociální a kulturní antropologie se jím zpravidla označuje proces i výsledek sběru dat v rámci terénního výzkumu, který v sobě zahrnuje různé techniky sběru dat. 68
 7. Nejdřív byli dinosauři a pak se narodila prababička aneb Chvála etnografie ve výzkumu dětí Sociologický výzkum ze své podstaty je však něčím, co z dítěte nutně dělá objekt a uplatňuje na něj kategorie vlastní disciplíny, jakkoli usiluje o vyzdvižení perspektivy dětské. Nicméně je legitimní a v nových.
PPT - Interkulturní komunikace PowerPoint Presentation

Co je výzkumný design v kvalitativním výzkumu - 2020 - Zpráv

Zobrazuji 1 - 2 z 2 pro vyhledávání: 'sociologický výzkum', doba hledání: 0,05s Výsledků na stránku 10 20 40 60 80 100 Seřadit podle Relevance Od nejnovějšího Od nejstaršího Autor Náze Pražská skupina školní etnografie Univerzita Karlova 1 . Language . Czech 1 . Genre . miscellanea sborníky 1 . Year of Publication . From: To: Showing 1 - 1 results of 1 for search 'pedagogický výzkum', query time: 0.05s. Results per page. Sort. Etnografie však není pouhou metodologií - jedna z jejích významných složek je reflexivita, tedy vědomí, že data nejsou oddělitelná od výzkumníka, jeho hodnot a sociokulturních vlivů prostředí, ve kterém je výzkum prováděn (Hammersley 1983: 16-17), což poukazuje na silné propojení metodologie s teorií

Etnografie - Sociologická encyklopedi

Etnografie je vědní obor, který se řadí mezi historické vědy. Přestože na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze má svou samostatnou katedru již od roku 1932 (založenou prof. Karlem Chotkem), tak se o této vědní disciplíně v široké veřejnost příliš mnoho neví Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} Historie podsbírky. Po osamostatnění se od Národopisného muzea v roce 1918 již Československé zemědělské muzeum odkoupilo od Národopisné společnosti část předmětů, které se tak staly nejstarší částí sbírek muzea, potažmo i etnografické sbírky školní etnografie See: výzkum etnografický See: národopisný výzkum

Sociální antropologie a etnologie - Fakulta humanitních

 1. Etnografie Podluží . Podluží je jednou z částí národopisné oblasti Slovácko, které bylo v dřívější literatuře označováno též jako Moravské Slovensko. Dodnes existují nejasnosti a spory v odborných kruzích i mezi laickou veřejností o přesné vymezení tohoto výrazného etnografického regionu
 2. ance - Jaroslav Šotola Ostatní knihy . Sociální mobilita Romů není ve veřejném ani akademickém prostředí výrazným tématem. Dá se říci, že je naopak předmětem soustavného opomíjení a popírání. V knize prezentované etnografické výzkumy přin..
 3. Analytický a kvalitativní výzkum. Odlišnost teoretických východisek, perspektiv a kladených otázek a postupů. Analytický (kvantitativní) výzkum a jeho zásady. Intepretativní / konstruktivistický přístup ke zkoumání reality: výzkum jako typ situované interakce. Dotazníkové šetření a jeho varianty. Použití a limity
 4. 1991 - člen Pražské skupiny školní etnografie; 1993 - 1997 vědecký pracovník Ústavu pedagogických a psychologických výzkumů PedF UK v Praze; 1997 - dosud: vědecký pracovník katedry pedagogické a školní psychologie UK - PedF v Praze 1993 - 1995 - výzkum chápání učitelské profese a přípravy na ni u studentů PedF UK.
 5. Podobné jednotky. Metodologické problémy etnografického výskumu : zborník z konferencie Metodologické problémy v etnografickom výskume sociálnych reprezentácií : Bratislava, 8.-9.11.2012 / Vydáno: ([2012]) Terénní výzkum etnokulturních tradic : metodologická příručka / Hlavní autor: Toncrová, Marta, 1945- Vydáno: (2014
 6. Kvalitativní výzkum je založen na paradigmě odborů jako fenomenologie, zakotvená teorie, etnografie a jiných, a vyšetřuje zkušenost přijímajících nebo poskytujících sesterskou péči, s fokusem na význam, že to platí pro jednotlivce. Nejvíc používané výzkumní metody jsou interview, případová studie, fokusová skupina.

Etnologický ústav akademie věd ČR Praha, výzkum, sociální a kulturní antropologie, etnografie, etnologie, výzkum sociálních vztahů menšin, tradiční kultura, duchovní kultura, organizace seminářů. VÍCE MICROSITE. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Na Florenci 1420/3 Praha 1 - Nové Město 110 00 Výsledky 1 - 20 z 6 810 pro vyhledávání 'etnografie', doba hledání: 0,04 s. Upřesnit hledání Seřadit podle Relevance Podle data sestupně Podle data vzestupně Autor Náze Etnografické metody. ETNOGRAFICKÉ METODY zpřesňují analýzu dlouhodobých spotřebitelských návyků. Jedná se o méně uvědomované spotřebitelské návyky a stereotypy v oblasti životního stylu, které respondenti mohou považovat za tak samozřejmé, že jejich identifikaci přispějí až záznamy a následná diskuse Etnografie, etnografický výzkum nebo věda vesnice je považována za metodu sociálního výzkumu, která vznikla v sedmdesátých letech. Má svůj původ v zemích, jako je Velká Británie, Spojené státy a Austrálie, ke zlepšení kvality vzdělávání a řešení problémů na pedagogické úrovni

Ambicí sborníku Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu editorů Michala Pavláska a Jany Noskové je snaha porozumět současným epistemologickým podobám sociálních věd opírajících se o kvalitativní výzkum. etnografie, etnologie Vizuální etnografie aplikovaná na mediální studia zkoumá za využití fotografií, hloubkových rozhovorů a zakotvené teorie práci novinářů v redakci a mimo ni

Výzkum. Publikace. Přehled publikací. Etnografie a statistika ve výzkumu demografických událostí. VÝZKUM PRŮMYSLOVÝCH OBLASTÍ V ČESKOSLOVENSKÉ ETNOGRAFII KAREL FOJTÍK, Brno - OLGA SKALNÍKOVÁ, Praha Jedním z charakteristických rysů československé etnografie uplynulých dvaceti let je pozornost, kte-rou věnuje studiu způsobu života a kultury děl-nictva v průmyslových oblastech. Sám fakt, ž Soubor Popis Velikost Formát ; Etnografie nizko kvalifikovane prace Vit Soumar.pdf: Plný text práce: 822,52 kB: Adobe PDF: Zobrazit/otevřít: Soumar_posudek oponenta.pd výzk umník ů a výzkum nic, jejich ž stud ie se soust ředí n a rů zná témata peda- gogického výzku mu (např. vztah rodiny a školy , vztahy ve třídě apod. K jejic

Terénní výzkum - Wikipedi

Prosvítit výzkum: geopolitika a etnografie v proměnlivém svět Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., je vědeckým pracovištěm zaměřeným na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie a v příbuzných vědeckých disciplínách jako etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Jeho historie sahá až do roku 1905 Etnografie a hornictví (k dílu Olgy Skalníkové) Odborná činnost PhDr. Olgy Skalníkové, CSc. (1922 - 2012), dlouholeté vědecké pracovnice Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze (nyní Etnologický ústav AV ČR v Praze, v.v.i.) byla spjata s problematikou hornictví a speciálně s regionem Příbramska

výzkum v době virtuální komunikace, což nutně zahrnuje hlubší znalost etnografie jako tako-vé; současně je však třeba si klást otázky, zda tento typ výzkumu má ještě význam v dnešní době a případně k jakým oblastem zkoumání se hodí. Svá tvrzení zakládám na zkušenostec Fenomenelogie, etnografie Husserl, Heidegger Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu 8 . Stručné srovnání Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum filozofická východiska pozitivismus fenomenologie existence reality jedna realita více realit cíle výzkum etnografie, biografie, zakotvená teorie, případová studie, akční výzkum, evaluační stu-die. Kromě toho si řada výzkumníků pro účely svého šetření vytváří ad hoc vlastní výzkumný design, nepoužije tedy žádný z předem připravených balíčk ů postupů, ačkoli se jimi může inspirovat 6. Kvalitativn orientovaný výzkum - definice, moţnosti kvalitativního výzkumu, přístupy kvalitativního výzkumu (případová studie, etnografie, zakotvená teorie, fenomenologický výzkum, biografie), fáze kvalitativního výzkumu (stanovení cíl Empirický výzkum Kvantitativní Kvalitativní Pozorování Zakotvená teorie Experiment Případová studie Didaktické testy Etnografie Dotazník Biografie Sémantický diferenciál Typy výzkumníků Kvalitativní a kvantitavní Viz text Převzato z Teddlie, Tashakkori: Foundations of Mixed Methods Research, Sage, str. 6

Český vězeňský výzkum se začíná v současné době opětovně slibně rozvíjet, avšak kritické me-todologické debatě není prozatím věnována adekvátní pozornost a z tohoto důvodu jsem se rozhodl navázat na příspěvky k metodologii české vězeňské etnografie (Nedbálková, 2006b; Dirga, 2013b). Cí Vůbec ne. Diplomku jsem začal psát o pravoslavných ikonách a dělal výzkum v Haliči. O amazonských indiánech jsem začal uvažovat později. Ale na škole jsem měl štěstí. Byli tam profesoři Stuchlík a Wolf a ti mi dali prazáklady obecné etnografie. Indiáni mě tehdy nijak zvlášť nezajímali Výzkum v rámci programu Antropologická studia se člení podle jednotlivých specializací, přičemž všem je společné zapojení doktorských a magisterských studujících do badatelské činnosti, zejména formou projektů podpořených GA UK nebo Specifického vysokoškolského výzkumu UK * etnografie -- metodologie * etnografický výzkum * terénní výzkum: Forma a žánr * kolektivní monografie: Předmět. heslo (angl.) * ethnography -- methodology * ethnographical research * field research: Forma a žánr (angl.) * collective monographs: CNB: cnb002434255: GBS: ISBN:978-80-7419-148

status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur Etnografie. Folklor $2 Konspekt $9 Věda a výzkum v Historickém muzeu zahrnuje celou řadu společenskovědních oborů (historie, dějiny umění, etnografie, divadelní věda, archeologie), ale ipomocných věd historických (archivnictví, numismatika). Součástí je i vědecký výzkum v oblasti technologie dokumentace a restaurování památek a muzejních sbírek Počátky historie výzkumu na Sutnách jsou spojeny s působením archeologické expedice někdejší Katedry prehistorie a etnografie Filozofické fakulty brněnské univerzity na Znojemsku. Při záchranném výzkumu památek z doby bronzové a halštatské v Těšeticích na Vinohradech provedli členové expedice v roce 1956 průzkum a sběry po orbě v širším okolí. Tak. Výzkum muzea je proto koncipován tak, aby obsáhl co možná nejširší oblast zemědělství jako základní lidskou aktivitu nezbytnou k rozvoji společnosti. Podle Zřizovací listiny ze dne 19. 4. 2006 (ve znění dodatků č. 1 z 30. 11. 2015; č. 2 z 13. 12. 2017; č. 3 z 12. 2

2.3 Školní etnografie - teoretická východiska 14 2.4 Etnografie, etnologie a antropologie 15 2.4.1 Etnocentrismus 16 3 Proč kvalitativní přístup ve výzkumu? 18 3.1 Krize společenských věd 19 3.2 Kdy kvalitativní výzkum? 23 3.2.1 Plán výzkumu 24 4 Osobnost výzkumníka 25 5 Terén 30 5.1 Terén, archív, text 30 5.2 Druhy terénu 3 Výzkum. Věda a výzkum; Ediční a publikační činnost; Vědecká rada; Habilitace a jmenování profesorem; HR Award; O nás. O fakultě. Knihovna je od 22. října 2020 uzavřena na základě usnesení vlády ČR. Výpůjční doba bude automaticky prodloužena o dobu uzavření knihovny

Etnografie vůní a zápachů Akční výzkum (intervence rozmyšlená zároveň jako výzkum) Institucionální a diskursivní analýzy (formální a neformální organizace, transakční náklady, rozbory statutů atd. Etnografie (z řeckého ethnos, kmen, národ, a grafein, popisovat), česky národopis, je společenská věda zkoumající a popisující modely chování, sociální organizaci, zvyky, hudbu a umění v jednotlivých lidských kulturách a společnostech. 18 vztahy Věda a výzkum. Členové jednotlivých institutů a součástí fakulty v rámci různých českých a evroých grantů rozvíjejí teorii, metodologii a empirický výzkum ve všech hlavních oblastech společenských věd. Více informac

Výsledky vyhledávání - etnografický výzkum

Ondřej Landa (*1985) je původem z České Lípy a ze Šluknova v severních Čechách. Vyrůstal v prostředí malých rodinných statků a jakožto syn vášnivé pedagožky a cestovatelky prožil značnou část dětství na skupinových tůrách v přírodě a na poznávacích expedicích po evroých zemích. Vedle cestování, přírody a sebevzdělávání se vždy intenzivně. Stránky vědeckého pracoviště zaměřeného na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie, etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Informace o ústavu, pracovištích, knihovnách, publikacích, zvukové záznamy, fotogalerie. Publisher: Akademie věd ČR. Etnologický ústav etnografie Výzkum a dramatická výchova (edukační drama)5 obecně Pokud jde o výzkum na poli edukačního dramatu, můžeme najít pestrou škálu jeho typů: 1. výzkum (jakýkoliv) jako zdroj dat pro divadlo/drama; 2. výzkum prostřednictvím divadla/dramatu -metody divadla jako metody výzkumu Portaro - Webový katalog knihovny. Katalog Městské knihovny Valašské Klobouky. Hleda · Klima ve třídě z perspektivy žáků. In: Pražská skupina školní etnografie: Čeští žáci po deseti letech. Praha: UK PedF, 2004, s. 21-47. · Profi-volba v Bílé třídě. -In: Pražská skupina školní etnografie: Profi-volba z deváté třídy. Praha: UK PedF, 2005, s. 139-159. · Orientace v čase

Pojem etnografie v 19

Výzkum výtvarné edukace v souvislostech formálního i neformálního vzdělávání (školní etnografie, akční výzkum, zakotvená teorie, případové studie). Pedagogicko-psychologické aspekty výtvarného projevu (teoretický a kvalitativní výzkum) Výzkum a vývoj. Výzkum aktuálně > etnografie. Návštěvnická sezona 2016 ve skanzenu. 4.1.2017. Aktuality, Články. Návštěvnická sezona 2016: úspěch, povzbuzení, překročení hranice 50 000 návštěvníků. Rok 2016 byl Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy obdobím velmi úspěšným a povzbudivým. Národní ústav lidové. Klíčová slova. etnografie, terénní výzkum, urbánní etnografie, marginalita, sociální vyloučení, česko-německé pohraničí, identita, odpad, vizuální. Můj výzkum se zaměřuje na nadnárodní obchodní místa, která jsou dějištěm každodenních praktik a materiálních dohod, které propojují různé sociální skupiny, jako jsou místní obyvatelé, politické autority, klienti a obchodníci. Pomocí multi-sited etnografie budu sledovat, jak tyto ženy budují a udržují síť. Výsledky hledání 1 - 16 z celkových 48 pro hledaný výraz etnografie. e Stránky > Katalog > etnografie. Klíčová slova antropologická biotypologie blog entografie etnograf historie kvalitativní výzkum lidé.

Výzkum - Pražská skupina školní etnografie

Dlouhá, Marie. 2012. Nová etnografie? 'Virtuální etnografická procházka' jako příklad vedení etnografického výzkumu v době internetu. AntropoWebzin 3 (3) : 169-176. ISSN 1801-8807 1. až 8. třída Žák v měnících se podmínkách současné školy - příloha závěrečné zprávy grantového projektu GA ČR 406/00/0470 v rámci longitudinálního výzkumu Pražské skupiny školní etnografie, který probíhal v letech 1995 - 2002, výzkumný tým provázel 4 třídy dětí (základní soubor o 100 - 110 dětech) od jejich vstupu do školy až do konce povinné.

Městské muzeum a galerie Břeclav - Muzeum, SynagogaMoravské zemské muzeum – Wikipedie
 • Filmové scénáře online.
 • Jak se jmenuje samice od krtka.
 • Schwarzenberg erb.
 • Škoda felicia fun.
 • Youtube new logo.
 • Platební karty visa.
 • Nejtlustší prase na světě.
 • Yoni význam.
 • Ami communications kontakt.
 • Falešně pozitivní těhotenský test před menstruací.
 • Elektromobilita v české republice.
 • Kurzy tance praha 4.
 • Dvojjazyčné knihy nemecky.
 • Lepení hran pracovní desky.
 • Českokrumlovský deník.
 • Drážkovačka bazar.
 • Výpočet rozvinu válce.
 • Wachowski sisters.
 • Rešovské vodopády a okolí.
 • Mušle chorvatsko.
 • Sprchové příčky.
 • Cernobily kolotoc nad postylku.
 • Flera gallery.
 • Střední škola uměleckých řemesel gurťjevova ostrava jih.
 • Sýkora druhy.
 • Petechie u kojence.
 • Fernet stock citrus.
 • Elektrická harfa.
 • Vela luka.
 • Chip časopis.
 • Letecká záchranná služba praha.
 • Firma noell.
 • Bazény diamant recenze.
 • Sršeň žihadlo.
 • Rammstein orlice.
 • Heysel stadium 1985.
 • Mgm studio.
 • Oldřich vízner životopis.
 • Stomické pomůcky katalog.
 • Mobil 7 palcový displej.
 • Import fontu.