Home

Matematika přímá úměrnost test 7 třída

Přímá a nepřímá úměrnost - test

 1. Finanční matematika. Přímá a nepřímá úměrnost - test Rozbal roletku a urči, zda jde o přímou nebo nepřímou úměrnost a do okénka napiš výsledek úlohy: 1. Pět žvýkaček stojí 30 Kč. Kolik stojí osm těchto žvýkaček?.
 2. Matematika: ročník 6-8 třída. Matematika ø 69.7% / 37994 × vyzkoušeno; Poměry Matematika ø 44.6% / 2973 × vyzkoušeno; Jak jsi zamilovaná? Sex a vztahy ø 46.6% / 2472 × vyzkoušeno; Matematika-Pár příkládků a úloh Vaše testy ø 36.7% / 94 × vyzkoušeno; Test, který dělala blondýnka Ostatní ø 20.5% / 10851.
 3. Úvod » Matematika 7 » Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka. Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka. 11. 3. 2011. Tyto čtyři úlohy jsou za DÚ, (výsledky neuvádím) 1. Motor spotřebuje za 22 hodin 160 litrů nafty. Kolik litrů nafty spotřebuje za 48 hodin? 2

Matematika 7.ročník ZŠ Create IP@RK 3. Přímá a nepřímá úměrnost Jestliže jsou dvě hodnoty natolik na sobě závislé, že změna jedné vyvolá změnu i u druhé, hovoříme o úměrnosti (říkáme, že jsou úměrné). Přímá úměrnost Je taková závislost proměnné y na proměnné x, pro kterou plat Přímá úměrnost Čím více na jedné straně , tím více i na druhé straně! Čím déle auto jede, tím více benzínu spotřebuje. Šipky jdou nahoru. Příklad: Automobil spotřeboval na průjezd terénem 7 litrů benzínu na 70 km. Kolik litrů benzínu spotřebuje na 100 kilometrů 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Vítejte v modulu Matematika Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy. Matematika hrou i tradiční procvičování počítání Poměr, přímá a nepřímá úměra (21h) Určení poměru, krácení a rozšiřování poměru (3h) Rozdělení celku v daném poměru (2h) Leden. Převrácený poměr, změna v daném poměru (2h) Postupný poměr (2h) Měřítko plánu a mapy (1h) Úměra (2h) Pravoúhlá soustava souřadnic (2h) Přímá úměrnost (2h) Nepřímá.

Přímá úměrnost a poměr - Matematika — testi

 1. Matematika ø 75.3% / 17720 × vyzkoušeno; Matematika: ročník 6-8 třída. Matematika ø 69.7% / 37994 × vyzkoušeno; Úhly Matematika ø 37.8% / 3728 × vyzkoušeno; Přímá úměrnost a poměr Matematika ø 77.2% / 704 × vyzkoušeno; M - slovní úlohy Matematika ø 80.8% / 27505 × vyzkoušeno; Geometrie (pro ZŠ) Matematika ø 63.6%.
 2. 7. ročník -4. Poměr a úměrnost 1 4. Poměr a úměrnost 4.1. Poměr 4.1.1. Vymezení pojmu Poměr je vztah mezi dvěma veličinami, který nám vyjadřuje podíl mezi velikostmi těchto veličin. Z poměru můžeme také vyčíst kolikrát je jedna veličina větší ( menší ) než druhá
 3. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost. Porovnat dvě veličiny poměrem. Zvětšit (zmenšit) danou hodnotu v daném poměru. Rozdělit celek na dvě (tři) části v daném poměru. Daný poměr zjednodušit krácením. Řešit slovní úlohy z praxe s využitím poměru

pomĚr, pŘÍmÁ a nepŘÍmÁ ÚmĚrnost - vÝklad, pŘÍklady. procenta-vÝklad, pŘÍklady. zÁvĚreČnÉ opakovÁnÍ - pŘÍklad Opakování: Rozhodni, zda je závislost y na x uvedená v tabulce přímá úměrnost. Pokud ano, urči její koeficient. x 3 9 24 y 6 18 48 x 1 2 3 y 6 12 24 Ano, k = y : x =

POČTÁŘ - Matematika 7 - Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenk

 1. 7. třída - Poměr, přímá a nepřímá úměrnost . Návaznosti. Převrácený poměr -% 7. třída - Poměr, přímá a nepřímá úměrnost . Interaktivní prvek: Rozdělení v poměru -% 7. třída - Poměr, přímá a nepřímá úměrnost Spustit test. Podrobnosti o látce. Celkové hodnocení (3 hodnotící) 100%
 2. 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída. Střední škola. Přejít na stránku cvičení Téma můžete procvičit také v těchto cvičeních. Přímá a nepřímá úměrnost. Krok po kroku: 2. úroveň.
 3. V této části se nachází výukové materiály určené k procvičování učiva matematiky ze 7. ročníku. Všechny výukové materiály vytvářela autorka webových stránek od roku 2011. Pokud byly části některých materiálů odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura
 4. Přímá úměra řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 37
 5. .

Přímá - nepřímá úměrnost - výsledky 1. 15 hodin 2. 57 lahví 3. 57 lahví 4. 37,5 dne 5. 21 kg 6. 9 tun 7. 1680 stromků 8. 456 tašek 9. 11,25 směny 10. 0,7 tun 11. 2550 litrů 12. 5,2 hodin 13. 52,5 kg 14. 3 2 10 hodiny 15. 1,28 kg 16. 10 metrů 17. 464 18. 175 kachlí 19. 14 hodin 20. 9 tun 21. 1680 stromků 22. 11,25 směny 23. 0. přímá úměrnost: 15. 4. a 16.4. zápis do sešitu přímá úměrnost - práce s tabulkou. do sešitu přepište jen ty stránky s červeným nápisem opsat do sešitu . vypracované příklady 1-8 zaslat ke kontrole, hodnoceno za aktivitu do 17.4.2020. (nahrazuje cvičný test) nepřímá úměrnost: 17.4. až 20.4 6.ročník | 7.ročník | 8.ročník | 9.ročník Příprava na písemné práce | Písemné práce 7. ročník - příprava na písemné práce Na této stránce si můžete stáhnout přípravy k písemným pracem z matematiky. Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Třída běžn

Trojčlenka matematika přímá nepřímá úměrnost

 1. Počítání s poměry, přímá a nepřímá úměrnost. 7. třída. Kapitola: Poměry a úměry. 0. Začít test. O této kapitole. Počítání s poměry, přímá a nepřímá úměrnost. Naším posláním je poskytovat bezplatné a prvotřídní vzdělávání komukoli a kdekoli
 2. Matematika 7.ročník přímá a nepřímá úměrnost,slovní úloha, Mgr. Beatrice Stařičná ZŠ Mendelova trojčlenka, ul Einsteinova č.2871,Karviná Anotace :Prezentace vhodná jako podpora přímé výuky, slouží k procvičení trojčlenky a řešení slovních úlo
 3. matematika 7.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument
 4. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 5. VII. Přímá a nepřímá úměrnost.pdf Dokument PDF 233.98 kB VIII. Trojúhelník.pdf Dokument PDF 310.1 kB IX. Kruh, kružnice.pdf Dokument PDF 314.63 kB X. Převody jednotek.pdf Dokument PDF 239.46 kB XI
 6. Třída: 7.A Předm ět: Matematika Téma: Přímá úm ěrnost Termín vypracování: 28. listopadu POZOR: Během sobotního ve čera Vám zašlu kontrolní listy. Své práce si samostatn ě opravíte, následn ě oskenujete a odešlete na m ůj email v ned ěli 29. listopadu. ZADÁNÍ č. 7: 1) Pe čliv ě si p řečíst VÝKLAD č. 1.
 7. . na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Matematika - UČENÍ ONLINE největší vzdělávací

 1. ut. Kolik součástek by vyrobil
 2. ZS Slatiňany > Matematika > Matematika 7. B > Příklady k procvičení. příklady k procvičení Přímá úměrnost On kine výuka - příklady k procvičování zde zde.
 3. Nepřímá úměra řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 23
 4. 2. opravný test na zlomky (7. třída) 2. čtvrtletní práce z matematiky (7. třída) 3. čtvrtletní práce (7. třída) Matematika v 7. ročníku má na naší škole hodinovou dotaci Poměr (měřítko v mapách a plánech, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka) Trojúhelník (konstrukce trojúhelníku, výška a těžnice.
 5. Měřítko mapy - příklady, jak spočítat měřítko mapy, výpočet měřítka mapy. Měřítko mapy udává poměr vzdálenosti na mapě ku vzdálenosti ve skutečnosti. Měřítko mapy 1:100 000 znamená, že 1 cm na mapě znamená 100 000 cm ve skutečnosti

Občas se tu také mihne nějaký test, Vybráno z domácích úkolů - 7. třída. Zadání je k dispozici zdarma, Internetové přijímací Zkoušky nanečisto, pro žáky 5., 7. a 9. tříd. K dispozici jsou zkoušky z matematiky a českého jazyka Diktáty online - 7. třída. Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka: Poměr, postupný poměr Měřítko plánu, mapy Přímá úměrnost Nepřímá úměrnost Trojčlenka Matematika - 7. ROČNÍK. ŠKOLNÍ VÝSTUP Žák : - vysvětlí pojem celé číslo, číslo kladné a záporné, uvede příklady - znázorní celé číslo na číselné ose.

TEST(21.1.) - absolutní hodnota čísla, nerovnosti, sčítání a odčítání celých čísel, počítání se závorkami násobení celých čísel str.133/4,7, str.133/8 dělení celých čísel str.135-136/1,3,4, 5 dopočítat 7. třída - školní týden 13. - 17. 4. 2020. Matematika. Téma: Přímá úměrnost - trojčlenka řešená úměrou Chlapci a děvčata, v tomto týdnu se naučíte řešit slovní úlohy, ve kterých jsou veličiny ve vztahu přímé úměrnosti 2 Přímá a nepřímá úměrnost 2.1 Přímá úměrnost 2.2 Nepřímá úměrnost 2.3 Pravoúhlá soustava souřadnic 2.4 Graf přímé úměrnosti 2.5 Graf nepřímé úměrnosti 2.6 Úlohy na závěr 3 Souhrnná cvičení 4 Procenta, úroky 4.1 Co je procento 4.2 Na procenta s trojčlenkou 4.3 Procenta všude kolem nás 4.4 Úroková sazba.

Umíme matiku - Zábavné procvičování matematiky onlin

Žák tyto testy vyplní a odešle do úterý 7. 4. 2020. Přímá úměrnost (nové učivo) - použití trojčlenky při řešení slovních úloh zde, slovní vysvětlení příkladu 1 , slovní vysvětlení příkladu 2 , slovní vysvětlení příkladu S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují: S titulem Matematika 7.r.ZŠ - Aritmetika (nová řada dle RVP) souvisí: Hravá čeština 7 - Učebnice pro 7.r V úterý od 9:00 do 10:00 bude ve skupině 7. třída - matematika přístupný test na téma poměry - úprava poměrů, zmenšení a zvětšení podle poměru a měřítka. Ve čtvrtek od 10:00 bude opět online hodina na téma dělení celku na části v daném poměru, přímá a nepřímá úměrnost

Matematika v 7 r

7. ročník. Matematika ZŠ » 7. ročník » . aktualizováno: 14. 6. 2020 23:47. 1: Opakování z 6. ročníku. 020101: Desetinná čísla: Lekce; Příklady. F - 7. třída - rychlost, dráha, čas F - 9. třída - odpor, napětí, elektrický proud Určí, zda daná závislost je nebo není přímá (nepřímá) úměrnost, zakreslí bod s danými souřadnicemi, přečte souřadnice bodu, řeší slovní úlohy a využitím vztahů přímé a nepřímé úměrnosti

Poměry - Matematika — testi

Vítáme Vás na výukovém portálu Matýskova matematika.. Naleznete zde výuková videa, která Vás provedou výukou matematiky od 1. do 5. ročníku základní školy.Stačí si vybrat díl Matýskovy matematiky a můžete si přehrát výuková videa vytvořená k jednotlivým stranám Matematika; 7. ročník; Kategorie kurzů: Poměr, přímá a nepřímá úměrnost: Porovnávání zlomků - procvičování online: Posunutí - java aplet v cabri: Zlomky - porovnávání zlomků - test - matematika hrou: Zlomky - porovnávání zlomků online (Aj) Zlomky - převod desetinných zlomků na desetinná čísla - test (S 8.6. - 17.6. (do 17.6.)Poslední věc, kterou tento rok uděláme, je povrch hranolů. Napište si do sešitu nadpis a opište dokument POVRCH HRANOLů. Pak na vás čekají příklady na objem a povrch hranolů. Nemusíte dokumenty tisknout, stačí si do sešitu překreslit ty náčrty hranolů a počítat ;-) Na konci najdete ještě 3. dokument, dle kterého..

pá 29.5. 7. - 9. výsledky cvičení z pracovního sešitu najdete na stránkách www.ucebnice.org - záložka výsledky - sešit- matematika a její aplikace 4/3. řešení úloh neposílejte na email. přírodověda. pole: pole.pdf (2.51 MB) pole- zvířata.pdf (2.39 MB) matematika 18. 5. - 22.5. 202 TEST(21.1.) - absolutní hodnota čísla, nerovnosti, sčítání a odčítání celých čísel, počítání se závorkami násobení celých čísel str.133/4,7, str.133/8 dělení celých čísel str.135-136/1,3, Přímé odkazy na objednávání po internetu a na jídelníček : objednávání stravy ; jídelníček nebo v jiném vzhledu jídelníček; jídelníček v XML tvaru ; Seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU ke stažení zde.. Cena kreditní karty na obědy je 38,- Kč

Přímá úměrnost je závislost jedné hodnoty (čísla) na druhé hodnotě, kdy se při zvýšení první hodnoty zvýší i hodnota druhého čísla.Přímou úměrnost tedy můžeme zapsat rovnicí y = k . x, kdy x je hodnota první, y je hodnota druhá a k je číslo, které udává kolikrát se hodnota druhého čísla zvětší nebo zmenší do školního sešitu si napiš nadpis Přímá úměrnost a opiš si rámeček ze strany 36 učebnice - str. 37/cv. 6 - nejprve si vypočítej hodnotu funkce pro x = 1 (tzn. jedničku dosadíš do rovnice a vypočítáš y), poté zanes bod do soustavy souřadnic a spoj s počátkem (viz př Naše škola je úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky. Její součástí je i mateřská škola, školní družina a školní jídelna Učivo od 23.11. do 27.11. 24.11. Český jazyk - on-line hodina . opakování vyjmenovaných slov po B, L, M, P + S - připrav si malé čtverečky papíru, zapiš na ně VS a seřad´ je podle abecedy-SPOLEČN

online procvičování - Přímá úměrnost a rovnice - připrav si učebnici, školní sešit a psací potřeby. Samostatná práce - do školního sešitu přerýsuj a doplň tabulku str. 41/ cv. 2 - přepiš a zpaměti vypočítej cv.1 /str. 4 2. Zkrať lomený výraz na základní tvar : 16x 3 y: 4x 3 y 7. třída Matematika- havlikova@skolajinocany.cz • zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do školního sešitu matematiky Téma: Přímá úměrnost Přímou úměrnost lze vyjádřit zápisem b = 2 . a a = nezávisle proměnná b = závisle proměnná Rozměr b je vždy dvojnásobkem rozměru Seznámí se s pojmem přímá úměrnost. V příkladech rozhodují, zda jde o přímou úměrnost. Autorem materiálua všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Drahoslava Nýdrlová. Matematika 5.třída VY_32_INOVACE_M.5.19 1. V této úloze se budeme zabývat naší školou.Z médií se dovídáme, že stále klesají počt Pondělí : opakování - Soustava souřadnic ( DÚ z prezentace není pro vás, vy máte jiný úkol, viz níže), Grafy přímá a nepřímá úměrnost; pročtěte a zopakujte ( učivo 7. třída). Z učebnice 1. díl vypracujte do sešitu cvičení na str.23-25/ cv. 1.-6

Popis stránky * • Matematika pro základní školy úvodní stránka • - testy z matematiky pro základní školy Posunout na obsa 4. třída MATEMATIKA / Covid.akce / Matematika / 4. třída MATEMATIKA; Učební karty pro 4. třídu ZŠ (17 Ks) obsahují učivo probírané ve 4. třídě ZŠ PŘÍMÁ ÚMĚRNOST, ARITMETICKÝ PRŮMĚR Karta 10 - GEOMETRIE - PŘÍMKY KOLMÉ, RÝSOVÁNÍ KOLMIC. DU-na prázdniny do 23.2.2015. Příklad 1: Strana kosodélníku a je dvakrát delší než strana b.Jeho obvod je 78 dm. Vypočítejte délky stran kosodélníku. Příklad 2: Určete obvod kosodélníku, je-li jeho obsah 100 cm 2, délka výšky na stranu a je 5 cm a na stranu b je 4 cm. Příklad 3: Pole tvaru kosodélníku se stranou 650 m a výškou na příslušnou stranu 0,7 km se má.

7.třída ZŠ :: Mosty-k-matematic

Matematika 7.B - rozloučení . Ahoj sedmáci, ve čtvrtek 18.6. jsme se rozloučili na poslední vidokoferenci. Novou domácí úlohu už jsme nezadávali. Trojčlenku jsme probrali ve videích a byl na ni poslední test. Zde máte vyhodnoceny všechny aktivity. Přeji všem krásné prázdniny. Matemetika 7.B - úkoly na týden do 20.6.2020: 1 Úkoly na týden 23. 11. - 27. 11. 2020 . Do sešitu M1 napiš nadpis - Řešení nerovnic; Do sešitu M1 vyřeš 37/8 a 38/2; Do sešitu M1 napiš nadpis - Sloupcový diagram a vyřeš 40/3; Do sešitu M1 napiš nadpis Přímá úměrnost a opiš růžový rámeček str. 41 a vyřeš 41/2; Do sešitu geometrie napiš nadpis Kružnice a kruh; Do sešitu geometrie opiš žlutý rámeček 39/ Matematika pro 7. roč. ZŠ - 2.díl (Poměr; přímá a nepřímá úměrnost...) - 3. vydání - Oldřich Odvárko, Jiří Kadleček. Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta Matematika 7, 2. díl - nové vydání Třída: 7-7 Učebnice: učebnice Pohlaví: Holka EAN kód: 9788071964278 Rok vydání: 2011 Formát: 257 x 182 Vazba: V4 Počet stran: 88

Matematika 7. třída - Věra Hudcová - informace pro žáky ZŠ ..

Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně, 4. třída; Matematika pro 4. ročník ZŠ obsahu, objemu a času, zlomky, diagramy, aritmetický průměr, přímá úměrnost, rýsování - kolmice a rovnoběžky, pravoúhlý trojúhelník,kružnice, kru - obvod a obsah čtverce a obdélníku. obvod trojúhelníku - grafický součet, rozdíl a násobek úseček - osa - úsečky.

Podívej se na toto video, kde je vysvětleno, jak poznat přímou úměrnost v tabulce. 2. Vypracuj z Pracovního sešitu str. 40 - 41/cv. 3, stačí psát ano/ ne. Dál na str. 41/cv. 4 a, b doplň v tabulce chybějící údaje. 3. Projdi si Prezentace - přímá úměrnost, vzorový příklad na páté straně si zapiš do sešitu. Z. třída MATEMATIKA / Covid.akce / Matematika / 3. - 5. třída MATEMATIKA; VŠECHNY TŘÍDY (36 KARET) = SLEVA = 25% PŘÍMÁ ÚMĚRNOST, ARITMETICKÝ PRŮMĚR Karta 10 - GEOMETRIE - PŘÍMKY KOLMÉ, RÝSOVÁNÍ KOLMIC. 7. ročník - Matematika VII.B. Rovnou na obsah; Rovnou na menu; 7. ročník - Matematika VII.B. Základní škola přímá úměrnost (výklad) celá čísla (test) násobení a dělení celých (racionálních) čísel (výklad) sčítání a odčítání celých čísel (test) sčítání a odčítaní celých čísel (výklad. EU_OPVK_IV/2_27_7. třída - Přímá úměrnost - řešení Definice: Přímá úměrnost je taková závislost jedné veličiny (y) na druhé (x), kdy se při zvýšení (snížení) hodnoty jedné veličiny zvýší (sníží) rovnoměrně i hodnota druhé veličiny

Matematika: 7. třída - Poměr, přímá a nepřímá úměrnost ..

Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Člověk ve 20 letech měří 1,7 m, ve 40 letech ale neměří 3,4 m. Tabulka přímé úměrnosti Přímá úměrnost jde zapsat i tabulkou. Příklad pro veličiny x a y x 2 3 5 8 10 y 10 15 25 40 50 Pro každé x z tabulky je odpovídající y 5 krát větší, jedná se tedy o přímou úměrnost. 2∙=10 3∙=1 Tento týden dokončíme procenta, a to slovními úlohami a opět si dáme jeden test pomocí odpovědí do formuláře na google. 33_slovni_ulohy_vyklad - P 34_slovni_ulohy_priklady - P 35_ TEST_11 _opakování_přímá a nepřímá úměrnost - P - výsledky . v příloze je zadání testu číslo 11

MATEMATIKA 7. TŘÍDA - 7. týden Dobrý den, v tomto týdnu budeme pokračovat ve výuce prostřednictvím programu Teams v pondělí v 10.00. V kalendáři bude 27. 4. odkaz na hodinu. Bude dobré, když dětem bude fungovat mikrofon. Během hodiny k nim směřuji otázky a oni se ptají na to, co jim není jasné. Kamer Třída 7.D ČESKÝ JAZYK - Napiš líčení včetně osnovy na téma (15 vět) - Moje oblíbené místo MATEMATIKA Přímá a nepřímá úměrnost (rozhodni, o jakou úměrnost se jedná a vypočti pomocí trojčlenky) 1. Matka koupila 3 m látky za 360 Kč. Později přikoupila ještě 65 cm téže látky 7. ročník. 1.Opakování učiva 6. ročníku (verze pro tisk v PDF) 2. Racionální čísla (verze pro tisk v PDF) 3. Mocnina a odmocnina, Pythagorova věta (verze pro tisk v PDF) 4. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost (verze pro tisk v PDF) 5. Procenta (verze pro tisk v PDF) 6 Třída 7.B. Pozor! Finanční matematika celý článek. 26.03.2018 M- přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, grafy úměrností- 9.3.2018. Úměrnost- přímá a nepřímá celý článek. 12.02.2018 M- procenta- 16.2.2018. Pracovní listy mají žáci nalepené v sešitech. Pracovní sešit- str. 90-9

Přímá a nepřímá úměrnost. 1.Na pole o výměře 3,5 ha se vyselo 0,7 t pšenice. Kolik tun pšenice bude potřeba na oseti pole o výměře 14,3 ha?. 2.Ze 150 kg cukrovky se získá 24kg cukru.Z kolika tun cukrovky se získá 3 tuny cukru ?. 3.Jedna tuna černého uhlí vydá přibližně tolik tepla jako 1,6 tuny hnědého uhlí matematika opakování (obvod a obsah trojúhelníku, obvod a obsah rovnoběžníku, konstrukce rovnoběžníků, počítání se zlomky, počítání s celými čísly) všechno je podrobně v týmech na Office 36 169. Test č. 13. 1.Vzdálenost míst A , B na mapě v měřítku 1:20 000 000 je 6,5 cm. Vypočítej skutečnou vzdálenost. 2.Vzdálenost míst C,D je ve skutečnosti 2 000 km. Urči vzdálenost na mapě. Mapa má měřítko 1 : 40 000 000. Urči měřítko mapy, jestliže vzdálenost míst E,F je ve skutečnosti 700 km, na mapě je 7 cm

Úvod > Pro žáky > Třídy > 7. třída > Matematika - odkazy. 04 Kvě, 2020. Jako pomoc vám přikládám pár odkazů. Přímá úměrnost. Nepřímá úměrnost. Trojčlenka. A další dostupná videa na youtube a internetu. Hodně štěstí Vlasta Plánská. Přímá úměrnost - »čím více, tím více:« 1 cihla váží 57 kg, kolik váží 150 cihel? Nepřímá úměrnost - »čím více, tím méně:« Jede-li vůz průměrnou rychlostí 70 km/h, ujede trasu za 40 minut

Třída 7.B; Třída 7.C; Třída 8.A; Třída 8.B; Třída 9.A; Třída 9.B; Školní družina; tak stále ještě můžete, tento test není časově omezený. (níže v sekci Elementární algebra vyberte Přímá a nepřímá úměrnost. Začněte střední úrovní) V příloze si stáhněte řešení slovních úloh z minula. Přímá úměrnost Děti už ji umí, ale akorát teď počítáme s většími čísly. Lukáš zkusí taky, ale čísla si může počítat pod sebou, ostatní zpaměti

Všechny informace o produktu Aritmetika 7 Pracovní sešit - přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, slovní úlohy, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Aritmetika 7 Pracovní sešit - přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, slovní úlohy Počítejte příklady s procenty. 1. Kolik je 24% ze 6000 m ? 2. Kolik je 76% z 320 kg ? 3. Vypočtěte 4% z 10000 Kč. 4. Vypočtěte 100%, když 35% je 66,5 Učebnice je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Seznamuje s tím, co je poměr (tvoření kuchařských receptů), přímá a nepřímá úměrnost (trojčlenka) a procenta (úrokové sazby vkladů a úvěrů). Úlohy ve Cvičeních jsou aktualizovány (měna při placení nákupů, výše cen) 6.ročník | 7.ročník | 8.ročník | 9.ročník Příprava na písemné práce | Písemné práce 7. ročník - písemné práce Písemné práce, z pochopitelných důvodů, nejsou dostupné ke stažení. Pokud by o ně měla zájem jiná škola, napište na email info@2zskolin.cz. Učební materiály budou odeslány na oficiální emailovou adresu školy. Třída s rozšířenou výukou. Základní pojmy: Zimní matematika, procvičování, slovní úlohy, příprava na násobilku, sčítání s přechodem přes desítky, odčítání s přechodem přes desítky hodnocení lekce Násobilka 1,

 • Píseň pro otce.
 • Slabý zvuk v mobilu.
 • Ticketstream pankrác.
 • Opop h412 nahradni dily.
 • Plastový odpad cena.
 • Foťák.
 • Veronika divišová wikipedia.
 • Bromazepam vs alprazolam.
 • Jinovatka křížovka.
 • Horory pro teenagery.
 • Aescin.
 • Dámský bomber dlouhý.
 • Rising storm 2: vietnam.
 • Jak hluboko sazet redkvicky.
 • Svatomartinská husa uherské hradiště.
 • Sršeň žihadlo.
 • Sprchová hlavice ikea.
 • Synonymum tezaurus.
 • Montáž construct.
 • Angličtina hrou online.
 • The philadelphia experiment.
 • Artikulace zubů.
 • Úniková hra psychiatrická léčebna brno.
 • Denver broncos soupiska.
 • Xenonové projektorové čočky.
 • Loupe se pýchavka.
 • Leia organa postavu hraje.
 • Papirova 200.
 • Čínská medicína únavový syndrom.
 • Sean bean.
 • Lepení hran pracovní desky.
 • Alergie na tetování.
 • Xkko pleny 30x30.
 • Přívěsný vozík na nafukovací člun.
 • Gelová spojka do země.
 • Evropský letecký úřad.
 • Test pro 6 ročník.
 • Heysel stadium 1985.
 • Želvárium plastové.
 • Body klinika plastické chirurgie brno.
 • Tuňák konzerva 1kg.