Home

Taneční pedagogika jamu

Taneční a pohybové divadlo a výchova - Katalog oborů JAMU . Základním cílem bakalářského stupně studia oboru Taneční a pohybové divadlo a výchova je vychovat pedagoga - tvůrce, který je schopen pedagogického i kreativního přístupu k tanečnímu umění a taneční a pohybové výchově Směřuje k tomu, aby se. Plánované setkání s uchazeči o studium se uskuteční dne 24. října, nicméně vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli jej uspořádat on-line. Není to ideální varianta, ale jelikož nevíme, kdy by bylo možné zorganizovat náš den otevřených dveří v běžném režimu a uzávěrky přihlášek se kvapem blíží, považujeme to za nejmenší nutné zlo..

Pedagogové – Pohybové studio H

Taneční a pohybové divadlo a výchova - Katalog oborů JAMU

Taneční a pohybové divadlo a výchova Taneční pedagogika Taneční umění Teorie divadelní tvorby Teorie hudební tvorby Výchovná dramatika Neslyšících Výchovná dramatika pro neslyšící Výchovná dramatika pro Neslyšící Zpěv Zpěv - Bc Tento metodický materiál slouží jako skripta pro studenty JAMU - obor taneční pedagogika. Je základem pro studium metodiky moderního tance vycházející z principů techniky J. Limóna. Jeho cílem je seznámit studenty se základními principy a cvičeními vhodnými pro začátečníky a mírně pokročilé. Vodítkem pro popis jednotlivých cvičení byla kniha Daniela Lewise.

Učební text pro studenty oboru taneční pedagogika - Skripta by měla sloužit jako doprovodný text při studiu taneční pedagogiky na vysoké škole a především jako metodický základ tohoto předmětu. Tento text obsahuje průpravná cvičení všech oblastí těla a jejich metodický postup v základních výchozích polohách těla, základy hudební rytmiky a rozvíjení. Divadelní fakulta JAMU v Brně Mozartova 1 662 15 Brno e-mail: difa jamu cz tel.: Tel: +420 542 591 300 Fax: 542 591 352 Fakturační údaje Nacházíte se zde: DF JAMU v Brně - Fakulta - Pedagogové - KLOUBKOVÁ Ivana, Mgr

 1. V souladu s Novelou zákona o vysokých školách přechází JAMU postupně ze stávajících studijních oborů na studijní programy se specializacemi. Po několik let tak budou souběžně studovat studenti ve studijních oborech, na které byli přijati a postupně budou přijímání studenti do již nově akreditovaných studijních programů a jejich specializací. Obě.
 2. Hudební a taneční fakulta AMU. Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha 1 . Telefon: 234 244 129 Fax: 257 530 315 Pedagogika tance (8202R003) Percussion Instruments (8201R001) Percussion Instruments - Jazz (8201R107) Piano (8201R068) Piano- Jazz (8201T108) Pozoun (8201R077).
 3. Taneční konzervatoř Brno poskytuje bezplatné osmileté souběžné odborné taneční a všeobecné vzdělání. Odborné umělecké vzdělání připraví absolventy ke kvalifikovanému uplatnění v profesi tanečního umělce, umělecko-pedagogické vzdělání v profesi tanečního pedagoga a všeobecné vzdělání dotváří jejich připravenost ke studiu vysoké školy
 4. Historie JAMU v Brně činoherní režie, dramaturgie, scénografie, taneční pedagogika: 17.10. 1990: děkanem Divadelní fakulty jmenován doc. PhDr. Josef KOVALČUK, obor divadelní dramaturgie (1990-1996) 8.10 1990: děkanem Hudební fakulty jmenován doc. Jiří SKOVAJSA, obor hra na klavír (1990-1993).
 5. Po maturitě absolvovala JAMU, obor taneční pedagogika. Tím, že jsem nestudovala konzervatoř, chtěla jsem si doplnit vzdělání, abych se mohla pohybovat mezi odborníky, vysvětluje a okamžitě dodává: I když důležitější je, co vám dá praxe a neustálé sebevzdělávání se. Škola vás sice obohatí, ale není.

Interní pedagog klasického tance, lidového tance cizího (především polského, ruského a italského), taneční gymnastiky, koncertní praxe klasické, metodiky a vyučovací praxe. Absolventka JAMU Brno Vystudovala jsem Taneční konzervatoř v Praze a JAMU - obor taneční pedagogika. Byla jsem dlouholetou členkou baletního souboru NDM v Ostravě. Od roku 1998 vedu taneční obor na ZUŠ P. J. Vejvanovského v Hlučíně. S dětmi jsem vytvořila řadu celovečerních představení, např. Labutí jezero, Alenka v říši divů, Louskáček aj Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU) je veřejná vysoká škola s uměleckým zaměřením v Brně.Její rektorát je umístěn v Beethovenově ulici 650/2. Vznikla v roce 1947 a skládá se ze dvou fakult: Hudební fakulta sídlí na Komenského náměstí 609/6, Divadelní fakulta pak v Mozartově ulici 647/1 Jméno: Studijní obor: Rok ukončení studia: A: Aczel Peter : činoherní herectví : 1985 : Adámek Jan : činoherní herectví : 2002 : Albrecht František.

pro TANEČNÍ MAGAZÍN. Autor: Michal Publikováno: 29 září, Umění a pedagogika jsou pro ni součástí jednoho celku výzkumné a tvořivé cesty, kde jedna složka podporuje a prohlubuje druhou. BuranTheatr. pro TANEČNÍ MAGAZÍN. Cena pro studenty JAMU,. P 3 Pedagogika tance A 6 Taneční umění NMgr. P 2 Pedagogika tance A 6 JAMU v Brně Divadelní fakulta Dramatická umění Bc. P 3 Dramatická výchova A 4 AK požaduje předložit kontrolní zprávu o realizaci doporuční v říjnu 2008 Upravit životopis Životopis. Leona Kvasnicová (Qaša) se narodila roku 1972, vystudovala obor taneční pedagogika na JAMU v Brně. Ve studiu pokračovala v Holandsku na Rotterdamse Dansacademie a na Amsterdamské muzikálové škole Přijetí na JAMU - Obor taneční pedagogika; 1989. Založení 1. Taneční skupiny Crazy Dancers; Objevení a výuka belgického stylu new beat 1987. Členka skupiny výrazového tance P-4

Absolventi a závěrečné prác

 1. Rok ukončení studia: Jméno: Studijní obor: 1951: 1951 : Ascherlová Vilma : činoherní herectví : 1951 : Berger Jan : činoherní herectví : 1951 : Biňovec Kare
 2. JAMU přiděleny budovy: Smetanova 14, Komenium na Kounicově 34, pojišťovna na Joštově ulici 2: 18. 5. 1948: Scénografie, Taneční pedagogika: 16. 5. 1991: slavnostní otevření Studia Marta na Bayerově ulici 5 po rekonstrukci.
 3. Taneční umění Taneční pedagogika; Doktorské studijní programy a obory. Dramatická umění Dramatická umění; Divadelní fakulta JAMU je také oprávněna konat habilitační řízení i řízení ke jmenování profesorem v akreditovaném studijním programu Dramatická umění
 4. Divadelní fakulta společně s Hudební fakultou tvoří Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (JAMU). JAMU je veřejná vysoká škola a jejím hlavním posláním je terciální vzdělávání v oblasti umění (hudba, tanec, divadlo, multimédia). taneční pedagogika a světelný design..

Výuka moderního tance s využitím - e-shop

Předměty: Taneční obor je absolventkou magisterského studia na JAMU v Brně obor taneční pedagogika na ZUŠ Františka Jílka nastoupila v roce 2009 jako taneční pedago Vyhláška děkana č. 03/2020 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce v kombinovaném studijním programu Pedagogika tance na Hudební a taneční fakultě AMU v Praz Divadelní fakulta JAMU je veřejná vysoká škola, která vychovává budoucí profesionály ve studjních programech dramatická a taneční umění. audiovizuální tvorba a divadlo a taneční pedagogika. Divadelní fakulta získala budovu na Mozartově ulici, Divadelní studio Marta prošlo významnou rekonstrukcí a s narůstajícím. Pod JAMU spadá Divadelní (DIFA) a Hudební fakulta. Uchazečům nabízí opět širokou škálu oborů. Základní obory jsou podobné jako na pražské DAMU. Mezi další patří například výchovná dramatika pro neslyšící, klaunská scénická a filmová tvorba, taneční pedagogika nebo scenáristika a rozhlasová a televizní.

Metodika taneční gymnastik

Jak se dostat na HAMU - talentové zkoušky. Náplní talentové zkoušky na HAMU je prezentace výrazně talentových a technických dispozic před odbornou komisí, a to v závislosti na zvoleném oboru - typicky hra na zvolený hudební nástroj, zpěv, předvedení skladby či taneční techniky, často doplněné o písemnou zkoušku ověřující studijní předpoklady pro daný obor Jamu-obor taneční pedagogika. College & University. Sign up for Facebook today to discover local businesses near you Přijetí na JAMU - Obor taneční pedagogika; 1989. Založení 1. Taneční skupiny Crazy Dancers; Objevení a výuka belgického stylu new beat 1987. Členka skupiny výrazového tance P-4 Taneční škola HES - taneční kurzy, letní prázdninová škola tance Tomáš je absolvent JÁMU oboru pedagogika tance. Je lektor největších tanečních studií v Praze. Také je choreograf muzikálu Mýdlový princ, zakladatel a choreograf Evil dancers dance company a celkově má 15-ti letou praxi

Vystudovala obor Pedagogika tance na JAMU v Brně. Od r. 2008 vyučuje obor klasický tanec. 1993 - 98 studium taneční pedagogiky na JAMU v Brně. Zúčastnila se četných seminářů klasického, moderního a současného tance. Od roku 1998 vyučuje na taneč. oddělení JKO až dosud, v současnosti jako interní pedagog 4 roky studovala Taneční konzervatoř Brno - obor balet Studovala JAMU - obor Taneční pedagogika a Akademie tělesné výchovy PALESTRA - obor Manažer sportu. Prezentace firem: Moraviapress, Ferrari, Motip, Toi-Toi, Ford, Rádio Hey. Spolupracuje na stepařských choreografiích. Vyučuje: street dance, jazz dance, modern dance, klasický. JAMU V BRNĚ, veřejná vysoká umělecká škola univerzitního typu nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studium. Absolventi 3-letého bakalářského studia obdrží titul bakaláře (BcA.), absolventům 4-5-ti letého magisterského studia, případně 2-letého po absolvování bakalářského studia, je udělen titul magistr. JAMU sedmdesátiletá (VIII) (události, vzpomínky, dokumenty) Nejnověji došlo ke změnám v oblasti pedagogiky pohybového a tanečního divadla, když dosavadní obor taneční pedagogika byl transformován v obor taneční a pohybové divadlo a výchova. Jeho vedením byla pověřena choreografka Hana Halberstadt SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ, STUDENTŮ A PEDAGOGŮ Divadelní fakulty JAMU (dočasně přesměrováno z www.setkani70.jamu.cz - stránky jsou momentálně v rekonstrukci). Při příležitosti 70. let od založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně si Vás dovolujeme pozvat na Setkání absolventů, studentů a pedagogů Divadelní fakulty JAMU, které se uskuteční v sobotu 7.

Ateliéry a kabinety – Divadelní fakulta

Studovala jsem režii na DAMU v Praze a divadelní dramaturgii na JAMU v Brně, kde jsem posléze učila v ateliéru Divadlo a výchova. Ve volném studentském čase jsem docházela na taneční lekce na HAMU, tančila v Tanečním divadle Maximvs a v Městském divadle Brno, tanec vyučovala např. ve Studiu Stabil, TD Kookaburra, Studiu. Absolventka PdF MU v oborech hudební výchova a český jazyk, rovněž oboru taneční pedagogika na JAMU a postgraduálního studia v tomtéž oboru na Institutu C. Orffa. Ve své dosavadní taneční kariéře byla obsazena do inscenací mnoha divadel, dodnes působí např. v Národním divadle Brno Začínala s moderní gymnastikou.Studovala gymnázium v Brně a po té obor taneční pedagogika na JAMU v Brně.Ve studiu pokračovala v Holandsku na Rotterdamse Dansacademie a na Amsterdamské muzikálové škole Absolventka Taneční konzervatoře Evy Jaczové v Bratislavě. Zlatoslava Beňová Bývalá tanečnice Baletu NdB, v současnosti se věnuje taneční pedagogice, mimo jiné vyučuje na Taneční konzervatoři Brno. Absolventka JAMU oboru taneční pedagogika. Ludmila Plíhalov

Provázel mě při studiích Taneční konzervatoře v Brně (absolutorium v roce 1966) a následně také na Hudební fakultě AMU v Praze - obor taneční pedagogika (1978-1982). Měla jsem to štěstí, že se stal mým povoláním (OKVS Brno, LŠU, HTŠ, Taneční konzervatoř Brno) a stále je také mým největším koníčkem a vášní Studia magisterskie w Polsce. Studia II stopnia (dawniej uzupełniające magisterskie) oraz jednolite magisterskie kończące sie tytułem magistra. Wyszukiwarka. Kierunki studiów, studia wg miast, systemu studiów, typu studiów Vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor scénický tanec) a JAMU (obor taneční pedagogika). Do roku 2004 vedla taneční skupinu Kassiopeia, která se věnovala výrazovému tanci a stepu, poté skupinu Freedance (scénický tanec). Připravuje také jednotlivé semináře pro různé taneční a sportovní oddíly, na katedře. Absolvoval TKB 1984 a JAMU 1996 (taneční pedagogika). Angažován v Brně od 1984 (od 1989 sólista). Jeho repertoár tvořily velké klasické role: Albert v Giselle (1989), Princ v Labutím jezeře (1990, 1999), Princ ve Spící krasavici (1990), Franz v Coppélii (1991), Princ v Louskáčkovi (1989), Alexis v Natalii aneb Švýcarské mlékařce (1993), Espada v Donu Quijotovi (1996) aj

Tanec - vyučující | JKO

KLOUBKOVÁ Ivana, Mgr

 1. taneční pedagogika; Studio Marta. Studio Marta je scéna Divadelní fakulty JAMU, ve které působí studenti ateliérů herectví, režie, dramaturgie, scénografie, jevištní technologie atd. Ročně na svých prknech uvede 12 premiérových titulů a na 125 představení a řadí se k nejnavštěvovanějším divadelním scénám
 2. Zora Marzuki absolventka KJJ - scénický tanec, JAMU - taneční pedagogika. Výuka moderního scénického tance ve vlastních kurzech, divadelní zkušenosti v MDP - muzikály a revuí (tanec, zpěv, herectví), Černé divadlo J. Srnce, National Black Light Theatre in Prague..
 3. JAMU sedmdesátiletá (VII) (události, vzpomínky, dokumenty) scénografie a taneční pedagogika (ta nám byla vlastně přičleněna jaksi navíc, když o ni neměla zájem hudební fakulta). U loutkoherectví se brzy ukázalo, že pro ně Brno nemá dostatečné pedagogické zázemí, posluchači procházeli hereckou výchovou spolu s.
 4. taneční konzervatoř Duncan Centre Praha se zaměřením na tvůrčí taneční divadlo, interpretaci a pedagogiku JAMU Brno, obor Taneční pedagogika Spolupracovala s Divadlem Bratří Formanů na inscenaci Kráska a zvíře pro ND Praha (2004-2007), tančila v Tanečním souboru Hradišťan a je uměleckou vedoucí Folklorního souboru.
 5. Absolvovala osmileté studium na Taneční konzervatoři v Brně a následně magisterské studium na JAMU, obor Taneční pedagogika. Již během studia účinkovala v několika baletech, jako např.: Louskáček, Korzár či Labutí Jezero. Od roku 2008 se stala členkou souboru baletu MdB

Studijní programy - Janáčkova akademie múzických umění v Brn

Je jím pětiletý magisterský program Taneční umění, který bývá nabízen v kombinované formě studia. V akademickém roce 2010/2011 však fakulta tento studijní program neotvírá. Obor: Taneční pedagogika; Studijní obor Taneční pedagogika zaštiťuje Ateliér taneční pedagogiky 1994 - 1997 studium na JAMU Brno - taneční pedagogika (titul Bc. 1995 Světová universiáda Fukuoka, Japonsko (8. místo, 2x finále - 5. a 6. m.), titul významný sportovec města Brna (který získala ještě v roce 1997 Od roku 2005 mu byla jedenáctkrát v řadě udělena Cena DIVA za nejlepší taneční výkon v Národním divadle Brno. V letech 2003-2008 vystudoval obor Taneční pedagogika na JAMU a od roku 2011 je pedagogem na Taneční konzervatoři Brno a hostujícím pedagogem v Soulu v Jižní Koreji a San José na Kostarice

Hudební a taneční fakulta AMU - VysokéŠkoly

Absolventka JAMU Brno - Muzikálové herectví, Univerzity Palackého Olomouc - Teorie a dějiny dramatických umění, TCP Praha - Taneční pedagogika, ZIG ZAG - Základy stepu Divadlo: Divadlo Bolka Polívky - Moderování pořadů, Taneční koláž na téma Vincent van Gogh, Divadlo Barka - Libuša, Hvězdy nad Brnem, G-Studio. Absolventka TKO 1984 a JAMU 1998 (taneční pedagogika), stáže v Lotyšsku a Německu. Angažmá v Ostravě od 1981 (od 1989 sólistka). Z rolí: Dryáda v Donu Quijotovi (1989), Svanilda v Coppélii (1990), Dobrá víla a Zlá sestra v Popelce (1991), Mechmene Banu v Legendě o lásce (1993), Myrtha a Bathilda v Giselle (1997), Hraběnka Stradová v Tancích Rudolfa II. M. Štědroně (1998. Trénink klasického tance pro VII.ročník dívek taneční konzeravatoře se zaměřením na práci s prostorem a taneční projev. (Marie Hudečková) 2016, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brn

Škola - Taneční konzervatoř Brn

Prohlížíte články se štítkem Taneční umění - Taneční pedagogika Školy. Divadelní fakulta JAMU Brno. 7. Září, 2015 | by admin. Divadelní fakulta JAMU Brno - adresa: Mozartova 647/1, Brno-město, 602 00 Brno 2 Typ školy: Veřejná, zřizovatel: VŠ Divadelní fakulta Studoval herectví na Janáčkově konzervatoři a současný tanec na Institute for dance na Univerzitě Antona Brücknera v Linci a v rámci ročního stipendia pak v Centru pro současný tanec a performance ve Vídni. Od roku 2010 působil hlavně na vídeňské taneční scéně, od roku 2013 s vlastní taneční skupinou Maggi Palms Divadelní fakulta (DIFA JAMU v Brně) Škola je součástí této školy: Janáčkova akademie múzických umění v Brně Taneční pedagogika M8202 Taneční hry na rozvíjení fantazie, pohybové paměti, tanečního projevu jednotlivě i ve skupině. Prostor pro improvizaci a pantomimu - vyjádření pocitu pohybem. Kroužek vede mladá, ale velmi zkušená lektorka MgA. Zora Marzuki: absolventka KJJ - scénický tanec, JAMU - taneční pedagogika S rozvojem taneční výchovy u nás vždy organicky souvisela otázka vzdělání a vzdělávání tanečního pedagoga. V počátcích se pedagogové vzdělávali na zahraničních i domácích tanečních školách. Po roce 1945 na nově vzniklé hudební akademii - AMU Praha, katedře tance, v oboru taneční pedagogika

Lektoři - TAMBURÍNA

Historie JAMU - Janáčkova akademie múzických umění v Brn

 1. Od roku 1990 studovala JAMU, obor taneční pedagogika a HAMU, obor choreografie. 1987 - založení své první taneční skupiny Crazy dancers. Od roku 1991 - spolupráce s taneční skupinou UNO: muzikálová show Projekt 1999 v divadle ABC, v Hamburgu, atd (chor. Richard Hes) 1994 - Miss ČR 1994 v hale Rondo, Brn
 2. Absolventka JAMU Brno - Muzikálové herectví, Univerzity Palackého Olomouc - Teorie a dějiny dramatických umění, TCP Praha - Taneční pedagogika, ZIG ZAG - Základy stepu Divadlo: Divadlo Bolka Polívky - Moderování pořadů, Taneční koláž na téma Vincent van Gogh, Divadlo Barka - Libuša, Hvězdy nad Brnem, G-Studio Divadlo.
 3. Novotná Michaela. V dětství se věnovala sportovní gymnastice, krasobruslení a baletu. Po maturitě a absolutoriu na Taneční konzervatoři hl. m. Prahy vystudovala ještě magisterský obor Taneční pedagogika na JAMU v Brně
 4. JAMU, taneční pedadogika, MgA. MgA. Taneční pedagogika. 2002 - 2007. Podívejte se na úplný profil uživatele Pavla Zjistěte, koho společně znáte Nechte se představit Kontaktujte uživatele Pavla Zaregistrujte se a zobrazte si úplný profil Lidé si také prohlédli.
 5. Mgr. Ivana Kloubková (*22. února 1957) vystudovala obor taneční pedagogika na HAMU v Praze. V letech 1981 - 1982 působila v Kulturním domě hlavního města Prahy jako samostatná odborná pracovnice pro taneční obory
 6. 1999 - profesor, 1996 - Ph.D., 1994 - docent, 1973-1978 studia kompozice na JAMU v Brně u Ctirada Kohoutka. Přehled zaměstnání. 1978-1983 svobodné povolání, 1983-1991 Taneční konzervatoř, 1991- trvá KHv PedF MU. Bohatá kompoziční činnost
 7. ologie moderního a jazzového tance a její aplikace v pedagogické praxi pro protože jsou náplní osnov studia Taneční pedagogiky na JAMU a také je sama mohu uplatnit ve výuce na základní umělecké škole

Tanečnice Qaša: Pořád musím o něco bojovat - Novinky

Tanec - vyučující JK

Dobrý den. Určitě lákalo. Jelikož jsem ale nedávno dokončil studium na JAMU v oboru taneční pedagogika, zatím jsem vážně o této možnosti neuvažoval. Navíc zde v Praze jsem spokojený a mám možnost se souborem, nebo sám na pozvání, vycestovat do různých zemí všude po světě Absolvent Pedagogické fakulty MU v Brně (čeština-dějepis) a JAMU Brno (obor taneční pedagogika). V letech 1971 - 1994 člen baletu ND Brno, nyní pedagog Taneční konzervatoře Brno (klasický tanec, historický tanec) a odborný asistent HF JAMU - Katedra zpěvu a operní režie (pohybová výchova, choreografie) LEKTORKA NA FOTCE: Petra Kincová je učitelkou na ZUŠ v Blansku a studentkou oboru Taneční pedagogika na JAMU. Stepuje od deseti let a aktivně se věnuje i modernímu tanci. 5. Street Dance . Nemůžete v klidu sedět, když slyšíte hudbu dnešních teenagerů: hip hop, break dance, new style? Pak zkuste dynamický tanec bez přísných. Narozen: 24.4.1975 v Brně Studium: JAMU - obor Taneční pedagogika, ukončil v roce 2000 Angažmá: Slovenský ľudový umelecký kolektiv ( SĽUK ) - Bratislava. Balet Městského divadla Olomouc. Městské divadlo Brno od roku 2004 do srpna 200 Beethovenova 2 662 15 Brno Phone: 542 591 111. Vedi mappa » www.jamu.c

BaletHlučín.cz - Lekce klasického baletu a moderního tanc

 1. Umělecká vedoucí a choreografka ADA absolvovala prestižní taneční konzervatoř TCP Praha (tanec klasický, výrazový, moderní, lidový, jazz, choreografie, taneční pedagogika, hudební věda a dějiny tance) Od roku 1997-2020 vyučovala taneční obor na Základní umělecké škole v Čáslavi, kde záhy založila taneční studio.
 2. - taneční vystoupení a vystoupení v závěsné síti - příměstské tábory. Sportovní vzdělání: Instruktor AY Fly training I., Instruktor D-Yogi Fly Level 1, D-Yogi Fly Flexibility a Relax, Absolventka Taneční konzervatoře, Absolventka JAMU oboru Taneční pedagogika, Yoga Dance Instructor
 3. Tento metodický materiál slouží jako skripta pro studenty JAMU - obor taneční pedagogika. Je základem pro studium metodiky moderního tance vycházející z principů techniky J. Limóna. Jeho cílem je seznámit studenty se základními..
 4. Divadlo 12 [Divadlo dvanáctka] je komorní scéna NDM, která se nachází na ulici Čs. legií 12 v Ostravě, je místem pro aktivity a další experimentální divadelní projekty na pomezí žánrů; hlediště pojme 60 diváků
 5. ářů s českými i zahraničními lektory. Na ZUŠ Nový Jičín pracuje od roku 1982. Za svou práci získala významná ocenění
 6. Klavírní pedagogika (JAMU - 2017, prof. Alena Vlasáková, doc. Daniela Velebová) Metodické centrum JAMU Brno (Metodika klavírní hry, Vyučovatelská praxe) Praxe v oboru a umělecké aktivity: zástupkyně ředitelky od r. 2018; vedoucí pobočky Veverská Bítýška od r. 2010; Výuka hry na klavír a korepetice v ZUŠ Kuřim od r. 199
 7. S dobou se taneční obor trochu změnil a přizpůsobil se i různým vlivům a tanečním vlnám, které přinesla doba, avšak dodržuje a zachovává osnovy předepsané MŠMT ČR. Od roku 1999 pracuje ve škole Mgr. Kateřina Prudíková, absolventka brněnské JAMU - obor taneční pedagogika

Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Wikipedi

Lenka Hyblerová Oulehlová

JAMU Brno obor: Klavírní pedagogika Vyučovaný předmět Hra na klavír Učebna č. 203 den v týdnu- středa a čtvrtek. Mgr. Jelena Baranniková Hra na klavír Učebna č. 203 a taneční sál č. 114, den výuky pondělí - čtvrtek. Divadelní fakulta JAMU Brno - adresa: Mozartova 647/1, Brno-město, 602 00 Brno 2 Typ školy: Veřejná, zřizovatel: VŠ Divadelní fakulta JAMU Brno - kontakty Kontaktní osoba: , telefon: E-mailová schránka: oulehlova@jamu.cz IČ: 62156462 Telefon: 542 591 301 Fax: 542 591 352 ředitel: Vyučované jazyky Na školní rok přihlášeno , z toho přijato žáků. Na školní [&helli Sonety - Shakespeare - klauzury JAMU Strašidlo Cantervillské - divadlo Marta Brno Vajíčko - Slezské divadlo Opava Pedagogika. V rámci pedagogické činnosti je mé působení rozděleno na tři části. Taneční divadlo MAXIMVS Brno je soubor, zaměřený čistě na moderní a jazzový tanec, ve kterém vychovávám. Za všechny uvedené role získal ocenění za nejlepší výkon, za roli Mozarta a Antonína Dvořáka získal nominaci na Thálii. Na JAMU v Brně také vystudoval obor taneční pedagogika Heureka.cz vám poradí, jak vybírat Knihy. Vybírejte si Knihy podle parametrů a srovnávejte ceny z internetových obchodů na Heurece

 • Bloody mary slozeni.
 • Metoda čtení sfumato.
 • Vtipné kreslené obrázky.
 • Autoskla teplice.
 • Jakou rychlostí má být prováděno umělé dýchání.
 • Odpuzovač psů zkušenosti.
 • Šalvěj hispánská chia seed.
 • Letecká záchranná služba praha.
 • Horizontální dělba moci.
 • Bitumenové desky baumax.
 • Revize vysokozdvižných vozíků.
 • Báseň zvířata.
 • Mortal kombat steam 11.
 • Bílé fleky vzadu v krku.
 • Ohňostroj koupit.
 • David gilmour live at pompeii download.
 • Hafík lumpík.
 • Bílé prosklené dveře.
 • Skládání ubrousků jednoduché.
 • Mašinka tomáš dřevěné hračky.
 • Stolní mixery eta.
 • Porsche 356 historie.
 • Pečená červená řepa s kozím sýrem.
 • Raspberry pi display.
 • Fúze buněk.
 • Aristokratický vzhled.
 • Zapujceni telefonu.
 • Neurologie poliklinika karlovo náměstí.
 • Odstíny hnědých barev na vlasy.
 • Pilous v bytě.
 • Legalizace studny cena.
 • Techagro brno 2020.
 • Příhradové vazníky východní čechy.
 • Onemocnění vylučovací soustavy ppt.
 • Na křídlech desková hra.
 • Kdy se vyvíjí pohlaví dítěte.
 • Vztah dvou žen.
 • Hlavní jistič cena.
 • Štětinové štětce.
 • Ikea ribba.
 • Wachowski sisters.