Home

Povrch evropy test

Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné This is an online quiz called Povrch Evropy There is a printable worksheet available for download here so you can take the quiz with pen and paper. Search Help in Finding Povrch Evropy - Online Quiz Versio Evropa: země - Zeměpisný kvíz: Seterra je bezplatný zeměpisný kvíz, díky kterému se naučíte poznávat země, města a jiná zeměpisná místa po celém svět

A. Skandinávský pol. Apeninský pol. Ostrov Irsko. Ostrov Island. Karpaty. Pyreneje. Ostrov Korsika. Pol. Kola. B. Pyrenejský pol. Jutský pol. Ostrov Velká Británi Povrch České republiky - zkoušení.pptx (4.55 MB) Vodstvo ČR - inter.test.pptx (9.59 MB) Výukové prezentace: 1. Evropa - poloha, rozloha, členitost: zde ke stažení 2. Evropa - povrch: zde ke stažení 3. Evropa - vodstvo: zde ke stažení 4. Evropa - podnebí:zde ke stažení 5. Evropa - přírodní krajiny:zde ke stažení 6 Je to moc těžké? Zkuste nejprve tato cvičení: Evropa státy. Poznávačka: 2. úroveň. Evropa státy. Slepé mapy: 1. úrove

Vodstvo - Evropa — testi

 1. Nížiny jsou krajiny, které mají nadmořskou výšku od 0 do 200 m n.m..
 2. Slepé mapy. Procvičování zeměpisných znalostí tradiční formou slepých map. K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak)
 3. 01 - křižovka - úvod k Evropě 02 - poloha a povrch - zápis 03 - slepá mapa Vodstvo 04 - vodstvo - křižovka 05 - podnebí - zápis 06 - rostlinstvo a živočišstv
 4. • Povrch Evropy je členitý, různé podoby krajiny na malé ploše • = vysokohorské krajiny x úrodné nížiny x sopečné krajiny x . . . • Jak poznám mladší pohoří od staršího? • Najdi v mapě na str. 5 geologickou stavbu Evropy a urči stáří jednotlivých pohoří a nížin - které části Evropy jsou nejstarší
 5. Východní Evropa - test. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti

Základní informace o Evrop Evropa - test Doporučit známému. Id: P4359 Autor Evropa (poloha, povrch a podnebí) Pracovní listy Evropa (vodstvo, fauna a flóra) Pracovní listy Státy a hlavní města Evropy - závody. Didaktické hry Střední Evropa (všeobecný přehled) Pracovní listy. Zeměpis hry: státy Evropy test, vlajky evropy test, hlavní města evropy test. Zábavné kvízy online Povrch Evropy Nížiny • povrch Evropy je většinou nížinný • východní část Evropy -Východoevroá rovina • střed Evropy -Středopolskánížina a Severoněmecká nížina. • západEvropy -Francouzská nížina

Povrch Evropy - PurposeGames

Evropa: země - Zeměpisný kví

Test Evropa - členitost, povrch

 1. Povrch Asie, vodstvo Asie 15 Hlavní města - těžké 10 Hlavní města Evropy 15 Hlavní města pro mistry 12 Austrálie 10 UNESCO 10 Ostrava 15 ČR - geomorfologické jednotky 12 Světové jazyky 10 Česká republika 15 Obecné znalosti 12 Karibik 12 Zeměpis - přehled Evropy 15 Vesmírný test 10 Sektory a všeobecný zeměpis 15 Hlavní.
 2. Pracovní list je určen pro ověření znalostí týkajících se povrchu Evropy. Obsahuje řešení a internetové odkazy. Žáci mohou pracovat individuálně nebo ve skupinách s využitím školního atlasu světa. Mohou využít k práci počítač, pracovní listy lze vytisknout nebo použít na interaktivní tabuli
 3. Přírodní útvary Evropy - zeměpis ZŠ spojovačk
 4. Start studying Evropa (povrch Evropy). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 5. Evropa - povrch (kliknutím zvětši obrázek) Matterhorn - nejhezčí hora Evropy: Evropa má pestrý reliéf: Většinu území zaujímají nížiny (60 %). Nejnižší místo Evropy leží v proláklině Kaspické nížiny (-28 m)

8. ročník - Základní škola Mutějovic

Povrch Evropy. Test slouží k opakování pojmů, které se týkají povrchu Evropy. Stupeň: Základní 2. stupe. EVROPA Poloha, povrch, státy, podnebí, vodstvo - testový pracovní list - s pomocí učebnice, sešitu, PL a atlasu doplň pracovní list: 1.) Doplň nebo vyber zakroužkováním informace: a) Rozloha Evropy: 7,7 - 10,18 - 40,2 mil. km2 b) Počet obyvatel Evropy: 550 mil. - 750 mil. - 1,5 mld Test - povrch ČR základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období Statistik Evropa je území brané buďto jako jeden ze sedmi světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie. Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie (o přesném průběhu této části hranice nepanuje konsenzus)

Evropa státy (2. úroveň) - online Slepé map

Evropa - Nížin

Test:Co znát ze zeměpisu pokud se hlásíte na gymnazium! (by J. Polák) Test:Česká republika - obecný test (by J. Polák) Test:Česká republika - poloha, rozloha (by J. Polák) Test:Česká republika - přírodní podmínky (by J. Polák) Test:Česká republika - pohoří (geografický seminář 2007/2008 - patřil v minulosti k nejchudším regionům Evropy. velká migrace do zahraničí kvůli diktátorským režimům; v 90. letech díky příspěvkům EU se zmohli - významný cestovní ruch - nejvyspělejší je Itálie (člen G8), i Španělsko - nejzaostalejší je Řecko a Portugalsk Vzdělávací hry Toporopa: Evroá pohoří. Procvičte si mozek se zeměpisem Zeměpis - TEST průřezové znalosti č.1 Automatický - Interaktivní TEST. Okamžitě Vás ohodnotí na základě Vašich znalostí . Průřezově otestuje Vaše znalosti zejména z látky zeměpisu, států - ZŠ. A následně si můžete dle výsledku nastavit Váš soukromý studijní plán

Evropa (poloha, povrch a podnebí) Doporučit známému. Id: P6333 Autor Evropa - test. Školní testy Evropa (lidé, města a ekonomika) Pracovní listy Státy a hlavní města Evropy - závody. Didaktické hry Střední Evropa (všeobecný přehled). Východní Evropa je východní část Evropy.Použití termínu je nestálé a je velmi závislé na kontextu. Do východní Evropy obvykle spadá Ukrajina, evroá část Ruska, Bělorusko a Moldavsko a malými částmi svého území zasahují také státy Ázerbájdžán, Gruzie a Kazachstán.Někdy se do východní Evropy počítají také pobaltské státy: Estonsko, Lotyšsko, Litva Start studying Z - Evropa - povrch, vodstvo, podnebí a evroá nej. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Žáci v pracovním listě testují své znalosti týkající se rozlohy, polohy a členitosti Evropy. V první části pracují se slepou mapou a v druhé rozhodnou o platnosti tvrzení. Očekávaný výstup: porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry.

Slepé mapy - Umíme fakt

Znáte polohu Evroých států - poznejte, kde se nacházejí na slepé mapě Povrch České republiky Naše republika je vnitrozemský stát ve střední Evropě, její rozloha je 78 864 km2. Na povrchu naší republiky se vyskytují nížiny, roviny, kopce, pohoří a vodstvo. Nejnižší místo ČR je u Hřenska, jeho nadmořská výška 115 m n. m. Nejvyšší míst

5. ročník Evropa www.skolabelkovice.c

 1. Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů
 2. aktivně pracují s atlasem Evropy. V práci jsou obsaţeny samostatné a skupinové úkoly a otázky, při kterých ţáci sami nalézají řešení nebo jsou vedeni k vyuţití dalších informaních zdrojů, jako např. uebnice zeměpisu, tabulky a grafy v atlase apod
 3. Prověřte své znalosti vybraných států Evropy. Do testu jsme vybrali 37 evroých zemí od největších po ty nejmenší. Poznáte je na slepé mapě? Rozeznáte od sebe pobaltské republiky? Nebo státy bývalé Jugoslávie? Nepletete si země Skandinávie? Procvičte si školní zeměpis
 4. -zahrnuje státy na Balkánském poloostrově (kromě Řecka - to se řadí do jižní Evropy)-kromě Makedonie a Srbska mají všechny státy přístup k moři - k Jaderskému, Egejskému nebo Černému-3 základní části: Bulharsko, Rumunsko - členové EU; bývalé státy Jugoslávie; Albánie . Přírodní poměry. povrch
 5. POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY. ZPĚT. Povrch naší krajiny je rozmanitý. Najdeme zde roviny, kopce i vysoká pohoří. zde si můžete zjistit informace: Test - Mapy, Povrch ČR. POHOŘÍ ČR - správná poloha. POVRCH ČR - NEJVYŠŠÍ HORY - správná poloha . POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY . Přirozenou hranici České republiky tvoří hraniční.

Podrobná mapa světa ve velkém rozlišení se hodí pro studijní i zábavné účely. Připravili jsme pro vás politickou a fyzickou mapu světa.Slepé mapy světa a Evropy. K tomu odkazy na online mapy a navíc i webovou stránku, kde můžete porovnávat reálné velikosti států.Pokud se chcete pobavit, přidali jsme i zábavné mapy.Na závěr také mapu časových zón a mapy. Východní Evropa: vlajky: Seterra je bezplatný zeměpisný kvíz, díky kterému se naučíte poznávat země, města a jiná zeměpisná místa po celém svět Slepá mapa Evropy dostupná ve dvou provedeních, a to v barevném a v černobílém.. Barevná slepá mapa Evropy. Černobílá slepá mapa Evropy. K čemu je slepá mapa Evropy dobrá. Nejprve si řekněme něco o slepých mapách obecně Rudy Giuliani, zdaleka nejlepší starosta v newyorských dějinách, který neúnavně pracuje na odhalení (zdaleka!) nejzkorumpovanějších voleb v historii USA, měl pozitivní test na čínský virus. Brzy se uzdrav Rudy, budeme pokračovat!!!, napsal Trump na sociální síti Test Jihovýchodní Evropa 1) Na jakém poloostrově leží většina států jihovýchodní Evropy? 2) Jaký je povrch většina těchto států? 3) Které pohoří patří k nejvyšším v rámci jihovýchodní Evropy? 4) Napiš název řeky, která protéká několika státy jihovýchodní Evropy, často tvoří hraničn

This online quiz is called POVRCH ASIE - pohoří, nížiny. This online quiz is called POVRCH ASIE - pohoří, nížiny. English en. TEST 2 -. Mapové značky 5p Shape Quiz. Řeky a jezera Evropy 10p Image Quiz. Řeky a jezera Ameriky 10p Image Quiz. Povrch Evropy 10p Shape Quiz. TEST 1 - Amerika. Vzdělávací hry Toporopa: Evroé poloostrovy. Kola, Krym, Peloponés, Skandinávský poloostrov. Procvičte si mozek se zeměpisem ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

 1. Mapa Evropy v mnoha verzích - slepá, geografická, politická, interaktivní a s hlavními městy. K dispozici online i ke stažení na webu Mapaevropy.cz
 2. Čtvrtohory neboli kvartér jsou nejmladším geologickým útvarem planety Země. Čtvrtohory představují posledních 2,59 miliónů let, což ve srovnání s celkovým stářím naší planety činícím asi 4,6 miliardy let, je opravdu jen nepatrný zlomek
 3. jméno autora Mgr. Libor Spurný název projektu Informatika a digitální technika číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0158 číslo šablony III/2 Inovace výuky pomocí ICT předmět/ třída (ročník) zeměpis/ kvarta pořadové číslo DUM
 4. Slepé mapy. Slepé mapy (umimefakta.cz) Svět Afrika Amerika Asie. Vyhledáván
 5. Mezi státy západní Evropy patří Francie, Velká Británie, Irsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemí a Monako. FRANCIE Francie je republika, 3. největší stát v Evropě, jejímž hlavním městem je Paříž. Dalšími důležitými městy jsou Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Strasbourg a Grenoble. Povrch je převážně nížinatý (Francouzská nížina, Severofrancouzská nížina) a.
 6. Kontrola mapky střední Evropa - doplněny a vybarveny státy střední Evropy. Test - zápis do ŽK + správné řešení, - 5 žáků, test na FG část Evropy, kdo nepsal, zopakovat si, sebehodnocení za 1. čtvrtletí žáků - 5 žáků, test na FG část Evropy, kdo nepsal, zopakovat si,Téma Rakousko - pracuj s atlasem. Zápis z 24.11

Media Creator Viewer for We Evropa-povrch . V pracovním listu se žáci seznamují s povrchem Evropy pomocí doplňování do slepých map. V přesmyčkách hledají sopky. 7. Evropa-vodstvo . Česká republika-test . V rámci souhrnného opakování uplatňují žáci své znalosti o České republice host: undefined > zeměpis > Slepé Mapy : 00:00 . hodnocen Procvičování slepé mapy Evropy v angličtině. Dva testy v jednom, hledání zemí ve slepé mapě a navíc v anglickém jazyce. V testu je připraveno 38 zemí Evropy od nejmenších po největší. Test můžete kdykoli ukončit nebo začít znova

Východní Evropa - test

Ke stažení: Klikací mapa Evropy (v aplikaci Power Point). Obsahuje výše uvedené pojmy z členitosti Evropy) Povrch. V Evropě převládají nížiny, tvoří přes polovinu rozlohy pevniny. Horská pásma jsou různého stáří, hl. prvohorního a třetihorního.Geologicky nejmladší je tzv. alý systém (Pyreneje, Alpy, Apeniny a. Povrch, členitost Podnebí Vodstvo Flora a fauna Ochrana přírody Opakování - fyzická geografie Evropy Obyvatelstvo a sídla Národy, jazyky, náboženství Hospodářství Zemědělství Těžba a průmysl Služby, cestovní ruch Evropa se sjednocuje Opakování - socioekonomická geografie Evropy EVROPA - regionální část (20

Evropa - YouTub

Povrch: západní evroá část je převážně rovinná Na hranici Evropy a Asie se táhne pohoří Ural. Rozsáhlá močálovitá Západosibiřská nížina přechází za řekou Jenisej ve Středosibiřskou plošinu 0 music video stock video clips in 4K and HD for creative projects 8.B Oblasti Evropy + online hodina v MS Teams v Út od 11:30; prezenční výuka ve škole: 7.A a 7.C (povrch a vodstvo Ameriky - slepé mapy) 9.B (prezentace Jihočeského kraje) 50. týden (7.-11.12.2020): distanční výuka: 7.A Regiony USA + online hodina v MS Teams v Po od 11:00; 7.C Regiony USA + online hodina v MS Teams v Pá od 11:0

PPT - EVROPA – povrch a vodstvo PowerPoint PresentationPovrch čr Slepá Mapa | MapaTuristické Známky MapaSlepá Mapa Povrch čr | MapaAmerika Slepá Mapa TestHotel Kotva Bulharsko MapaIrsko Mapa
 • Minstrel.
 • Červená karkulka skladba jaroslav uhlíř a zdeněk svěrák.
 • Scanning electron microscopy.
 • Tuňák konzerva 1kg.
 • Modrina na rtu u kojence.
 • Superb 2.5 tdi vacky.
 • Velkoplošná podložka m12.
 • Latex 2 obrazky vedle sebe.
 • Iphone 6 ram.
 • Kapucínů.
 • Pravidla fotbalu starší žáci.
 • Baktérie.
 • Atlantis beach hotel kos.
 • Boeing vertol 44.
 • Torzní tyče renault laguna.
 • Kalendář 2017 červen.
 • King's college cambridge.
 • Výpočet posloupnosti online.
 • Levne boby.
 • Linkin park guilty.
 • Freestyle lyže head.
 • Tv lg 55 uk 6200.
 • Obrázky pratelstvi.
 • Frakce pěnoskla.
 • Mercedes g parametry.
 • Napoleon ii.
 • Citáty o platonické lásce.
 • Bit do aku vrtačky.
 • Jak správně zabalit balík.
 • Baktérie.
 • Jak zjistit celiakii.
 • Úvodní obrazovka android.
 • Restaurace holešovice výstaviště.
 • Mexico city památky.
 • Youtube gwen stefani early winter.
 • Abdominoplastika karlovy vary.
 • Pele top 100.
 • Clip vlasy levne.
 • Synonymum tezaurus.
 • Chronické bolesti bederní páteře.
 • Petr cech helmet.