Home

Starobabylonská říše

Starobabylónská říše ⇒ Po rozvrácení Uru byly počátkem 2. tis. v Mezopotámii městské státy: ⇒ Na jihu Isin a Larsa; na západě Mari - křižovatka obchodních cest, centrem rozsáhlý palác; ve středu Babylón, který za Chammurapiho (1792 - 1750 př. n. l.) ovládl celou Mezopotámii. ⇒ Chammurapi byl neomezený panovník, říši spravovali úředníci Starobabylonská říše, jejíž vznik spadá zhruba do konce 19. století př. n. l. a jejíž centrum se už nacházelo v Babylóně, byla po delším období partikularismu opět silným centralizovaným státem s dominantním postavením panovníka; který se opíral o úřednictvo, byrokratický aparát a zákonodárství Starobabylonská říše. byla prvním centralizovaným státem s centrální mocí panovníka, který se opíral o úřednictvo, byrokratický aparát a o zákonodárství. Největší rozmach měla Starobabylonská říše za vlády Chammurabiho(18. století před Kristem). Ten vydal tzv

Starobabylonská říše vládce Chamurappi - Chamurappiho zákoník (1800 př.Kr.) - napsán klínovým písmem, Chamurappi ho přebírá od boha Marduka, odznaky vladařské moci obyvatelé rozděleni do 3 skupin: awilové - nejbohatší, ti co měli pozemky a otroky, svobodní, plnoprávní, privilegovaní -> zásada oko za oko, zub za zu Starobabylonská říše. 18. - 17 stol. př. n. l. Do popředí se dostává město Babylon - politický a vojenský hegemon; Nejvýznamější panovník = Chammurapi (1792 - 1750 př. n. l.) Vytvořil závazná pravidla, podle kterých se Babylonie řídila a) STAROBABYLONSKÁ ŘÍŠE Chammurapi - 18. století př. n. l. 2, 25 m vysoká dioritová stéla s Chammurapiho zákoníkem. Na reliéfu nad textem zobrazen panovník přebírající odznaky vladařské moci buď od boha Slunce a spravedlnosti Šamaše (Utua), nebo od Marduka, ochránce města Babylonu Starobabylonská říše Chammurabiho zákoník je jedním z prvních psaných zákoníků na světě Starobabylónská říše byla prvním centralizovaným státem s centrální mocí panovníka, který se opíral o úřednictvo, byrokratický aparát a o zákonodárství Starobabylonská říše (asi 1900 - 1600 př. n. l.) 3 skupiny obyvatel s odlišným právním postavením: Středobabylonská říše (asi 1500 - 1200 př. n. l.) Novobabylonská = chaldejská říše (625 - 539 př .n. l.) Podobné příspěvky: 1. Sumerské období (3 000 - 2 350 př. n. l.) = raně dynastické období. jižní Mezopotámie

Starobabylonská říše (1900 - 1600 př.n.l.) Babylonština byla rovněž semitský jazyk! Hlavní město Babylon leželo na řece Eufrat, ve střední Mezopotámii (na jih od Aššuru). Kolem roku 1600 př.n.l. vyplenili Babylon Chetité a říše zanikla -výzanmná byla Starobabylonská říše-jižní Mezopotámie 1900 p.n.l.-vznik Chamurappiho zákoníku--->oko za oko, zub za zub-rozdělil obyvatele do tří skupin podle majetku a podle toho odstupňoval i tresty Novobabylonská říše 7-6 století p.n.l.-Nabukadnesar- dobyl rozsáhlá územ

Starobabylonská říše: - Nejvýznamnější panovník Chammurapi (18. stol př. n. l.) - Postupně ovládal další místa - Budoval zavlažovací systém → rozkvět zemědělství - Zavedl místo platidla obilí stříbro - Zavedl správní systém → omezená moc kněž Starobabylonská říše Mezopotámie. Staroorientální státy. Mezopotámie se rozprostírala mezi řekami Eufrat (dnes Furád) a Tigris (dnes Tidžlid), na severu měla hornatý povrch, z hor na ní útočily horské kmeny, průsmyky procházely obchodní cesty. Jih Mezopotámie tvořil Perský záliv, odkud bylo snadné obchodní spojení s. Starobabylonská říše (1900 - 1600 př.n.l.) Babylonština byla rovněž semitský jazyk! Hlavní město Babylon leželo na řece Eufrat, ve střední Mezopotámii (na jih od Aššuru). Kolem roku 1600 př.n.l. vyplenili Babylon Chetité a říše zanikla. Nejvýznamnějším panovníkem starobabylonské říše byl Chammurapi (Chammurabi) -Starobabylonská říše:- Chamurapi- panovník, který vymyslel Chamurapiho zákoník (oko za oko a zub za zub, ale bylo to rozděleno podle postavení ve společnosti) - vládl v 18. století p.n.l. - rozdělení společnosti- otroci - muškénové (svobodní, ale neplnoprávní

starobabylonskÁ ŘÍŠe (Sumer, Akkad, Babylónie, část Asýrie) první centralizovaný stát panovníka, který se opíral o úřednictvo = byrokratický aparát a zákonodárstv Starobabylonská říše, jejíž vznik spadá zhruba do konce 19. století př. n. l. a jejíž centrum se už nacházelo v Babyloně, byla po delším období partikularismu opět silným centralizovaným státem s dominantním postavením panovníka; ten se opíral o úřednictvo, byrokratický aparát a zákonodárství. Babylonii v této době ovládali Amorité patřící k semitským.

STAROBABYLONSKÁ ŘÍŠE - dolní tok Eufratu - zakladatelem Chammurabi - jeho zákoník vytesán na stéle z černého kamene, 2 m vysoká, v horní části zobrazen panovník s bohem slunce a spravedlnosti Šamašem, dolní část - zákoník - oko za oko, zub za zu Je to Starobabylonská říše na jihu Mezopotámie, s hlavním městem Babylónem, a Staroasyrská říše na severu Mezopotámie s hlavním městem Ašúrem. Starobabylonská říše byla prvním centralizovaným státem s centrální mocí panovníka, který se opíral o úřednictvo, byrokratický aparát a o zákonodárství Sjednocení sumerských městských států (jižní část oblasti) se státem akkadským (severní část oblasti) ve stát Sargona I. (okolo 2.340 let př.n.l.). Starobabylonská říše byla prvním centralizovaným státem s centrální mocí vládce. Z té doby Chamurabiho zákoník (18.stol.př.n.l.)

Starobabylonská říše o Chammurapi Chamurappiho zákoník = trestní a občanský zákoník; 18.st.př.n.l o Hospodářský a kulturní rozvoj(orná půda, výnosy, rozvoj řemesel) o Zánik: dobyta a vypleněna Chetity o Centralizovaná říše → Babylon Středobabylonská říše o Kassité = nadvlád II-3 Starobabylonská říše N a počátku 2. tisíciletí existuje na území Mezopotámie několik významných městských států: jih - Larsa, střed - Babylon, východ - Mari (křižovatka obchodu, centrem obrovský palác), sever Aššúr (Asyřané zakládaly obchodní osady u Středozemního moře) jižní část Mezopotámie jižní část Mezopotámie Centrum-město Babylon Centrum-město Babylon Zakladatel- král Chammurabi v 18. století př.Kr Zakladatel- král Chammurabi v 18. století př.K Tento vládce si podmanil celou Mezopotámii a Starobabylonská říše jen vzkvétala. RYCHLÝ PÁD A VELKÝ ROZKVĚT. Po smrti Chammurapiho ale začal Babylon upadat. Téměř 1000 let byl v rukou asyrských, aramejských a chaldejských panovníků až do roku 604 př. n. l., kdy byla založena nová Babylonská říše

Dějepis - Prima - Starobabylónská říše

Od 18. stol. př. n. l. rozpad Staroasyrské říše - výboje Churitských kmenů 750 př. n. l. Churitské kmeny zakládajíé říši Mitanni (pol. 17. stol př. n. l.) - dočasně nahrazuje Staroasyrskou říši - stává se hegemonem; Na začátku 17. stol př. n. l. se stát Mitanni hroutí - formuje se Středoasyrská říše - a) Starobabylonská říše - Chammurapi (1800) - vytvořil pevné stát - Chammurapiho zákoník - velmi přísný, tresty se lišily podle skupin obyv. (u rovnoprávných oko za oko, k nižším - pokuty) - rozdělení obyv.: - awilum -svobodní, plnoprávní (nejbohatší

Babylonie - Wikipedi

Starověké říše východ

PPT - Starověká Mezopotámie PowerPoint Presentation, free

Asýrie a Babylonie NaŠprtej

Презентация на тему: "На западе Луизиана граничит с

Mezopotámie :: Účivo - Referáty - Tahák

 1. 3 Architektura a stavitelství mezopotámi
 2. Staroorientální státy: referá
 3. Dějepis: II-3 Starobabylonská říše
 4. Babylónie Obsah Obecně Obecně Starobabylonská říše
 5. Babylonská věž: Stála skutečně někde? - epochanacestach

Asýrie - Asyrská říše - Uč se online! - Vše co potřebuješ

Starověk - nejdůležitější data - Dějepi

 1. Mezopotámie 1/2 | Videovýpisky z dějepisu
 2. Mezopotámia
 3. Kompas času 05 Starověký Egypt 1
 4. Vzestup a pád Impéria: Perská říše-Dokument CZ
 5. Napoleon Bonaparte | Videovýpisky z dějepisu
 6. Starověký Egypt | Videovýpisky z dějepisu
 7. Hlubiny casu Vzestup civilizaci
PPT - UMĚNÍ MEZOPOTÁMIE PowerPoint Presentation, freePPT - MEZOPOTÁMIE PowerPoint Presentation, free downloadПрезентация на тему: ">>> MIRONOV NIKITABabylonie - Chytrá encyklopediePPT - UMĚNÍ MEZOPOTÁMIE PowerPoint Presentation - ID:6072395
 • Cars tuning online.
 • Syria.
 • Půdní vzduch.
 • Mortal kombat steam 11.
 • Den české státnosti.
 • Isis tattoo.
 • Piraňa 2 létající zabijáci.
 • Forest inox.
 • Pershing raketa.
 • Youtube activity log.
 • Fps ve hrách.
 • Dát deku.
 • Koleje kounicova kounicova 50 brno.
 • Hugo boss sako.
 • Zaokrouhlení koeficientu dph.
 • Hrudní kost.
 • Hydraulika eshop.
 • Pivo na lačno.
 • Zlomenina berce lecba.
 • Příběhy manželství.
 • Wachowski sisters.
 • Boston bruins charlie mcavoy.
 • Sedatif pc alkohol.
 • Čípek aplikace.
 • Za jak dlouho je normální otěhotnět.
 • Pěstování maliníku.
 • Naruto obrazy.
 • Česko arabský slovník s výslovností.
 • Sneakers shop.
 • Co je to peklo.
 • Fernet stock citrus.
 • Ložnice sestavy.
 • Toyota verso test.
 • 1 spisovny slovansky jazyk.
 • F de goya.
 • Bouda pro vlkodava.
 • Salač stolničení.
 • Dok v mobilu.
 • Psí útulek české budějovice venčení.
 • Bruno mars grenade chords.
 • Matematická statistika.