Home

Nadokenní římsa

Nadokenní římsa o šířce 15cm, tlouš´tce 4cm a délce od 1m do 2,5m. 1m - 800 Kč 2m - 1600.. Nadokenní římsy z umělého kamene nejvyšší kvality Nadokenní římsa vystupuje z plochy fasády nad oknem a je navržena tak, aby odkloňovala dešťovou vodu a zároveň působila jako atraktivní vizuální prvek. Naše římsy, vhodné jak pro novostavby, tak pro restaurátorské projekty, byly navrženy tak, aby vyhovovaly velikosti cihel britského standardu a jsou dodávány v. nadokenní římsa (portál) - oboustranně zakončený profil, který je umístěn nad okenním či dveřním otvorem, může být nesen konzolemi či doplněn klenákem. průběžná římsa (obvodová / dělící / kordonová / patrová) - odděluje jednotlivá podlaží budovy. soklová římsa (podnožní) - lemuje sokl budov

Nadokení římsy :: Weena Woo

Vícejazyčný online slovník. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, slovenštiny a naopak Střešní římsy. Jedná se o profilované lišty vyrobené z polystyrenu EPS 150 potažené finální fasádní stěrkovou hmotou na bázi akrylátu, která zajišťuje ochranu před povětrnostními vlivy nadokenní a podokenní římsy - zvýrazňují horní a spodní hranu okenního otvoru Římsy chrání stěny domu, okna nebo dveře před povětrnostními vlivy a bývají barevně odlišeny. Více informací o technologii výroby, použitých materiálech a slovníček pojmů naleznete na stránce technologie a materiály Římsa se vytváří v různých provedeních tak, aby co nejvíce splňovala svůj účel. Proto je možné ji vidět v nejrůznějších šířkách. Je to z toho důvodu, aby ochránila co největší část fasády. Římsa ovšem nemusí být vytvořena jen kvůli ochraně fasády

Garden Nadokenní římsy - Divinehom

 1. nadokenní římsa (portál) - oboustranně zakončený profil, který je umístěn nad okenním či dveřním otvorem, může být nesen konzolemi či doplněn klenákem průběžná římsa (obvodová / dělící / kordonová / patrová) - odděluje jednotlivá podlaží budov
 2. Legenda: 1 Okap; 2 Konzolová římsa; 3 Vejcovec; 4 Girlanda; 5 Nadokenní římsa; 6 Šambrána okna; 7 Podokenní římsa; 8 Fronton; 9 Suprafenestra; 10 Balkon s balustrádou; 11 Volutová konzola; 12 Arkýř; 13 Sdružené okno; 14 Slepá balustráda; 15 Karyatida; 16 Pilastr čili polosloup; 17 Patrová římsa; 18 Klenák; 19 Bosáž.. Referenc
 3. INZaK - Petr Kříž Svinařov 263 pošta Smečno, 273 05 tel: +420 603 218 196 inzak(a)seznam.cz Skype: petr.kriz.inzak ICQ: 426-562-90
 4. Klasická římsa se skládá z nosného prvku, okapní desky a neseného prvku. Kvůli tomu, že se vyvinula z překladů historických dřevěných a kamenných domů, může mít různé tvary. Setkat se můžete s plochou, vypouklou, vydutou, soklovou, konzolovou římsou. Co se umístění římsy týče, můžete se setkat s nadokenní.

fasádní profily - INZAK doplňky pro dům, byt a zahrad

Nadokenní římsa o šířce 15cm, tlouš´tce 4cm a délce od 1m do 2,5m. 1m - 800 Kč. 2m - 1600 Kč. 2,5m - 1900 Kč. Pokud máte zájem o jiný rozměr (například 1,9 m) samozřejmě není problém udělat Okna charakteristická pro renesanční styl byla čtvercová a obdélníková, málokdy půlkruhová a dostatečně velká, aby dokázala prosvětlit interiér slunečním světlem. Typické pro renesanční okno je šambrána (orámování oken či dveří) a nadokenní i podokenní římsa

Nadokenni rimsa - Nadokenní dekorační římsa o délce 125 cm. Možno vyrobit i v jiné délce. +- 15 cm je cena stejná. Nad 150 cm je cena vyšší... Pře­sto se zde objevuje jeden novotvar, a to nadokenní římsa tvaru drapériového ob­louku, uplatněná nejen na fasádách postranního křídla (opět pouze na fasádě se­verní a jižní), ale také na severní boční fasádě hlavní budovy, kde její cizorodost naznačuje vytažený hrot vnikající do útvaru čabrak Dalším užívaným prvkem je lunetová římsa se sgrafitovou výzdobou. Jednotlivé řády nebyly důsledně využívány tak, jako tomu bylo v antice. Prvky se často míchaly, nejpoužívanější byl však korintský řád. Otvory bývají lemovány polosloupy a zakončeny nadokenní římsou. Pro okna pozdní renesance jsou.

nadokenní římsa - Seznam Slovní

střešní fasádní římsy, fasádní střední římsa

'římsa' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. Vnější fasádu obíhá kordonová římsa oddělující přízemek od patra, členěného zdvojenými pilastry. V ose vstupního průčelí je edikulový portál, nad ním zdvojené okno s rovnou nadokenní římsou. Na římse uprostřed busta sv. Norberta, patrona řádu premonstrátů nadokenní římsa (fronton) segmentová . nadokenní římsa. parapetní výplň. V pravé části snímku je nově osazená nadokenní římsa. Jedná se patrně o návrh rehabilitace barokní fasády zámku, ke které nakonec došlo až na počátku 90. let 20. století. 1920 Nová fasáda zámku. 1939-45. Za Protektorátu byl na zámku zřízen tzv. Lebensborn. Chotkové kolaborovali s Třetí říší Kontaktní informace Dekora Stuck s.r.o. K Hrnčířům 136, 14900 Praha 4 - Šeberov info@dekorastuck.cz www.dekorastuck.cz Tel.: +420 244 461 35

Fasádní římsy z kvalitního umělého kamene Římsa je vystouplý a profilovaný architektonický prvek, který vodorovně člení stěnu a zdobí fasádu. Vyskytuje se prakticky ve všech stylech západní architektury od klasické řádové architektury, přes anglosaský a renezanční styl až po styl moderní. Římsy se používaly k optickému členění monotónní plochy fasády. Jen pro příklad: klika, nadokenní římsa, registrační pokladna, osobní předměty oběti, které byli dotčeny. V tréninku pak musí být všechny tyto předměty průběžně používány. Potom je možno úspěšně prokazovat také před soudem, že takový předmět osoba používá a pes podle ní umí pracovat. Závěrečná poznámk STĚNA - stěnový nosný systém, horizontální členění, sokl, římsa, omítka KLENBA - především uzavřené klenby OKNA - často sdružená s rovným nadpražím, nadokenní římsa, někdy profilované ostění a parape

Hlavní, kordonové a soklové římsy - Štukatérství Martin

 1. • сандрик * * * сандри
 2. Římsa 1. Vodorovný prvek architektury, jednoduchý nebo profilovaný pás vystupující z líce zdiva, který má členící i konstrukční funkci. Původně římsa tvořila předsazený okap chráníc
 3. Máte problémy s objednávkou? Zavolejte nám +420 777 335 599 a my Vám ochotně a rádi poradíme v době Po-Pá: 7:00-15:3
 4. Fasádou kolem celého obvodu procházela nadokenní římsa. Fasádu ukončovala bohatě profilována podstřešní římsa. Podobný, avšak nezdobený mělký rizalit se nacházel ve středu průčelí obráceného do zahrady na západě, kde na něj v úrovni přízemí navazovala menší přístavba se vstupem do zahrady
 5. Okna rámují stuhové šambrány (v právě části společné pro dvojice oken), v prvním patře je doplňují průběžně spojené nadokenní segmentově vzduté římsy, ve druhé patře průběžná římsa vytvářející nad okny trojúhelné štítky, ve třetím patře nadokenní římsa chybí
 6. Fasádní profily - K obnově členitých speciálních fasád starších a historických domů jsou k dispozici fasádní profily nahrazující dřívější štukové římsy, šambrány a jiné fasádní prvky, které bylo složité tvořit. Klienti si můžou vybrat výrobky z nabídky nebo si podle zbytků starých ozdobných štukových prvků nechat vytvořit profil na zakázku

Jak vyřešit římsu u domu? - stavebni-vzdelani

120let stará římsa z pískovce. p. Cibulka 602 430 313 / p. Cibulková 602 420 755 / E-shop 724 119 54 Získejte inspiraci a prohlédněte si ukázky naší práce interiérech Shora bývá na cambráně v nejjednodušším případu uložen článek, mající výraz ukončení-korunování, anebo se nad oknem uspořádá nadokenní římsa, která buď jest sloučena s vodorovnou částí cambrány vroubící podvoj č. nadpražní okna co s architravem v nadokenní římsu architravovanou, anebo se pod ni klade.

Certifikované systémové řešení fasádních ozdobných prvků

 1. například přímá nadokenní římsa nad dvěma okny v třetím nadzemním podlaží. Nejpravděpodobněji z této doby pochází rovněž nepůvodní dvoubarevné řešení fasády.8 V osmdesátých letech byly necitlivé úpravy domu umocněny výměnou starých dřevěných výkladců za výkladce kovové.9 Dřevěné výkladce byl
 2. Nadokenní římsa Čísla popisná domů v Prachaticích . Číslo popisné 121 Číslo popisné 119 Číslo popisné 12 Velké náměstí čp. 39 Prachatice N 5 Detaily fasád a výzdoby domů v Prachaticích . Věžní čp. 57, detail fasády se sondami 9, 10, 11 v omítce a číslem popisným Detail dřevěné výzdoby.
 3. Naopak v létě je slunce vysoko pod úhlem cca 50° a k zamezení dopadu přímého světla a tím přehřívání interiéru stačí hluboká zeď nebo nadokenní římsa. Nebezpečí přehřívání hrozí u oken orientovaných na západní až jihozápadní stranu, neboť na této straně je slunce již příliš nízko

Ozdobný architektonický prvek - Wikipedi

 1. římsa.První patro o 6 okenních osách,okna pravoúhlá se šambránou a kapkami v parapetu.Nad okny návojová nadokenní římsa, pod ní lípaný dekor.Druhé patro o 6 okenních osách,okna pravoúhlá se šambránou s ušima a kapkami.Celé boční křidlo podlo­ ženo lesénou,nároží armováno
 2. Nadokenní římsy postranních zdvojených oken v prvním patře doplňoval prvek zubořezu. Druhé patro osvětlovala obdélná okna, jejichž tvar kopírovala profilovaná nadokenní římsa. V roce 1892, v rámci 50. výročí založení pivovaru, byla k domu na základě návrhu Emanuela Klotze a Františka Němce staršího přistavěna.
 3. V pravé části snímku je nově osazená nadokenní římsa. Jedná se patrně o návrh rehabilitace barokní fasády zámku, ke které nakonec došlo až na počátku 90. let 20. století. 1920. Nová fasáda zámku. 1939-45. Za Protektorátu byl na zámku zřízen tzv. Lebensborn. Chotkové kolaborovali s Třetí říší
 4. Samotné průčelí je pak řešeno pomocí dosti nenápadného a plochého dekoru, z něhož ovšem výrazně vystupuje mohutná korunní římsa a obdobně výrazné zvlněné římsy nadokenní
 5. Kordonová římsa se zubořezem. Okna v 1.p. s nadokenní římsou se zubořezem. Mansardová střecha s vikýřem. Průčelí do Michalské ul.: Hlavní díl fasády a krátké levé křidélko svírající spolu tupý úhel. Hlavní díl fasády-tříosá, parter s výkladci, kordonová římsa se zubořezem, tři okna v každém patře se.
 6. V přízemí je profilovaná nadokenní římsa, která nad jednotlivými okenními a dveřními otvory půlkruhově vybíhá a vytváří jakési arkády, do nichž jsou vloženy suprafenestry ve tvaru polovin empírových sluncových rozet. Okna jsou pravoúhlá, kastlová, v druhé ose zleva je vchod s dvoukřídlými dveřmi a půlkruhovým.
 7. (okapní) římsa pásová (kordonová) římsa parapetní římsa zdvojené okno konzola nárožní arkýř předsazený výkladec vikýř klempířské prvky atika dekorativní výplně nadokenní římsa (fronton) segmentová nadokenní římsa parapetní výplň (s kuželkami) pásová bosáž kazetové dveře tympano

Nadokenní římsa má často trojúhelný, obdélný,. Některé prvky, například římsa, šambrána nebo klenák, měly původně i svůj technický. Archiv Podobné vytahování štukových říms a profilů pomocí kovové šablony, která se pohybuje. Hlavním architektonickým článkem u historické architektury je římsa Římsa a hlavice pilastrů je bohatě profilovaná. Závěr tympanonu je zdoben římsou stejného typu jako ve spodní části. V náběhu segmentu vjezdu je vodorovná leséna, na kterou navazuje na vodorovném ukončení branky sedlová stříška, krytá bobrovkami a prejzy, tympanon je shora překryt bobrovkami Jméno souboru: G0275180.pdf Formát souboru: application/pdf Autor záznamu: Michl Lukáš Popis dokumentu nadokenní římsy. Druhá římsa bez klempí řských prvk ů - patrná eroze. statické poruchy 8 Sanace historických fasád - Měšťanský d ům U kamenného ptáka v Praze Pohled na fasádu - ulice Jánsk

Nadokenní profilované římsy spočívají na volutových konzolách. Podstřešní unikátní římsa s rozetami a kostkami nese sedlovou střechu. 15. Obytný dům Bílkova 5/č.p. 601 (kulturní památka č. 378 rozmanitý výběr prvků a možností použití; stropní lišty, podlahové lišty, stropní rozety, svítidla aj. výběr materiálu: polystyren, polyuretan, sádr Oficiální stránky města. Aktuální informace pro občany i návštěvníky města Lysá nad Labem

FASÁDNÍ PROFILY A PRVKY INZAK doplňky pro dům, byt a zahrad

 1. Vytažení profilů při opravách omítek tmelem - šířka do 100 mm - parapetní a nadokenní římsa Demontáž záchytné stříšky - zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířka přes 2,5
 2. Nadokenní římsa s volutou s rostlinnými prvky, výrazné je členění architrávu korunní římsy. 7 Nároží s detailem kordónové římsy s oplechováním. Architráv kordonové římsy na severní straně domu je bez profilace. Okno ve 2.NP je zazděno.
 3. Okna charakteristická pro renesanční styl byla čtvercová a obdélníková, dostatečně velká, aby dokázala prosvětlit interiér slunečním světlem. Typické pro renesanční okno je šambrána (orámování oken či dveří) a nadokenní i podokenní římsa. Na zámcích byla renesanční okna většinou sdružená do dvojic
 4. Okna jsou lemována šambránou a doplněna nevýrazně profilovanou nadokenní římsou. Okna prvého patra jsou rámována profilovanou šambránou, vertikální části se v horních rozích stáčejí do volutky, ve středu horního překladu je klenák s reliéfní dekorací, nadokenní profilovaná římsa je dvakrát zalomená
 5. Okna v prvním patře dekorují nadokenní římsy, okna druhého patra zdobí podokenní římsy. Nad nimi je profilovaná korunní římsa vynášená zdobnými konzolami. Za domem se nachází ohradní zeď se vchodem a vjezdem. Zeď je zakončena nízkou balustrádou

Co je okenní římsa? skladova-okna

> okna jsou většinou pravoúhlá, velmi často sdružená, ale ne vždy - některá zakončená obloukem, mohou být zdobená šambránou, sdružená (2), častá je nadokenní římsa nebo fronton = štítový nástave Detaily fasády, okna, lunetová římsa a fresky mezi a pod okny Spodní pohled na fasádu, detail kordonové lunetové římsy a oken Detaily lunetové konzole, fresek a portrétů panovníků, detail nadokenní římsy Detaily štítu . Detail štítu, korunní konzolové římsy, oken a rustik okenní osy patra tvo ří profilovaná nadokenní římsa nesená konzolovými hlavicemi ve tvaru vav řínového listu. Vlys mezi nadokenní římsou a profilovaným okenním ost ěním je vypln ěn šesti štukovými rozetami. Okna byla otevírána ven a byla šestitabulková

Římsa – Wikipedie

Římsa soklová, kordónová, parapetní, nadokenní atd

kola

Toskánský palác - Památkový Katalo

Hlavní, kordonové a soklové římsy - Štukatérství Martin

Renesance - znaky a historie slohu Archizone

FASÁDNÍ PROFILY A PRVKY | průběžná římsa 170x87mm PR41217FASÁDNÍ PROFILY A PRVKY | Střešní římsa 215x160 mm SR2151651521 Podstřešní římsa | polystyrenové lišty, fasádníFASÁDNÍ PROFILY A PRVKY | průběžná římsa 250x129mm PR41225FASÁDNÍ PROFILY A PRVKY | průběžná římsa 150x38mm PR4001550917 Podstřešní římsa | polystyrenové lišty, fasádníFASÁDNÍ PROFILY A PRVKY | průběžná římsa 150x77mm PR41115
 • Království železnic kupon.
 • Bohemian rhapsody roudnice nad labem.
 • Ohnisková vzdálenost výpočet.
 • Práce brno lesná.
 • Hunter game film.
 • Primalex na vápno.
 • Www globus cz.
 • Druhy srsti koček.
 • Jak rozjet penzion.
 • Základy anatomie. 5. anatomie krajin těla pdf.
 • Internetová anténa.
 • Airbus a340 313.
 • Gangsterburger palmovka.
 • Windows cr2.
 • Zánět močových cest léčba bez antibiotik.
 • Solarni sprcha svepomoci.
 • Zapečená kapusta vegan.
 • Světýlka na baterky pepco.
 • Industriální obrazy.
 • Římskokatolická farnost děkanství hradec králové i.
 • Intex metal frame.
 • Přeškrtnuté slova.
 • Třídění organismů 5 ročník.
 • Základy anatomie. 5. anatomie krajin těla pdf.
 • Delka ovulace.
 • Kuřecí směs s rýží recept.
 • Objem sedlové střechy.
 • Veronica mars wiki logan.
 • Elm327 interface usb obd2 v1 5 driver.
 • Blair witch csfd.
 • Test pro 6 ročník.
 • Kraťasy s vlastním potiskem.
 • Elbe princesse fahrplan.
 • Tippi hedren wikipedie.
 • Tlamovec saulosův chov.
 • Kozí list.
 • Den nezávislosti.
 • Plastový odpad cena.
 • Digitální tisk ostrava petřkovice.
 • Luxusni kojici polstar.
 • M audio bass traveler.