Home

Informace gfř k uplatňování zákona o dph při vyrovnání odpočtu daně

Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání

Vyrovnání odpočtu daně a úprava odpočtu - informace GFŘ

 1. Informace GFŘ čj. 55985/17/7100-20116-050485, k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH Informace GFŘ čj. 47484/17/7100-20118-012287, k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z.
 2. Informace gfř k uplatňování zákona o dph při vyrovnání odpočtu daně Pro informace k aktuální situaci pak můžete využít i nově zřízenou linku 1212 a krajské hygienické stanice. Pro konkrétní informace ohledně dopravy, podnikání, uzavření hranic nebo zahraničních cest využijte telefonní čísla jednotlivých.
 3. Informace GFŘ čj. 55985/17/7100-20116-050485, k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH Informace čj. 47484/17/7100-20118-012287, k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z.

Informace, stanoviska a sdělení Daň z přidané hodnoty

 1. Informace GFŘ k uplatňování zákona při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravy odpočtu dle § 78e zákona o DPH >> Přílohy k informaci k § 77 a § 78e >> Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona o dani z přidané hodnoty >>
 2. 2) Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH Generální finanční ředitelství vydává tuto informaci
 3. Tato informace obsahuje zejména konkrétní příklady poukazů a záloh a dává návod, jak s nimi naložit z hlediska DPH. Informace GFŘ k vyrovnání odpočtu a úpravě odpočtu DPH Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb (od 1. 12

Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017. Datum vydání: 31. 8. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ Cílem Informace je seznámení se změnami při uplatňování DPH společníky společnosti, ke kterým dochází v souvislosti s přijetím zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní K pročtení doporučuji článek Nedoložená manka a škody u plátců DPH / Korekce DPH u nedoložených mank a škod, autor Ing. Martin Děrgel, 6. 2. 2019. Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH / Č. j. 55985/17/7100-20116-05048 Informace k novele zákona o DPH od 1. 7. 2017. Redakce 7. 7. 2017 Vyrovnání a úprava odpočtu daně - § 77, § 78e Vyrovnání nebo úpravu původně uplatněného odpočtu daně plátce musí provést při nedoložených případech zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku Jakým způsobem má při výpočtu plátce postupovat zákon však neříká. Určitým vodítkem může být Informace GFŘ ze dne 20.12. 2015 - uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1.1.2016. Ovšem tato informace obsahuje způsob výpočtu podlahové plochy pro účely sazby daně při nakládání s nemovitými věcmi Informace GFŘ k aplikaci ustanovení §20a zákona o DPH, Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravy odpočtu dle §78e zákona o DPH a jiné). Další informace Generální finanční ředitelství v tento okamžik připravuje (např. v návaznosti na uplatňování DPH.

V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 170/2017 Sb. účinném od 1. 7. 2017 vydalo Generální finanční ředitelství Informace k uplatňování zákona o DPH ve znění účinném od 1. 7. 2017 ve vybraných oblastech Informace GFŘ k aplikaci ustanovení §20a zákona o DPH, Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravy odpočtu dle §78e zákona o DPH a jiné) Od vstupu ČR do EU, tedy jiľ od 1. 5. 2004, zákon o DPH stanovuje, ľe u dlouhodobého majetku, při jehoľ pořízení byl uplatněn odpočet daně, se po určité období sleduje, zda zůstávají zachovány ty podmínky pro odpočet daně podle § 72 ZDPH (v plné výąi, v nulové výąi anebo v částečné výąi), které existovaly při uplatnění odpočtu Informace GFŘ o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží. GFŘ vydává informaci k uplatňování DPH při osvobození poskytnutí služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží ve smyslu § 69 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a v souvislosti s rozsudkem Soudního dvora EU ve věci C-288/16 L. Č K uvedené legislativní změně byla 16.6.2017 vydána Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravy odpočtu dle §78e zákona o DPH. Příklad Plátce daně pořídil v období posledních 3 let skladovou položku zásob XY. Zásoba XY byla pořízena o

Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně a úpravy odpočtu z 15. 6. 2017, Více viz Informace GFŘ k aplikaci § 106a ZDPH (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanoven. Víte, že je vydána informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH týkající se přijatých plateb předem? Víte, že je vydána informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání a úpravě odpočtu daně? Petr (3) Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku. HLAVA II UPLATŇOVÁNÍ DANĚ Díl Způsoby prokazování zničení, ztráty či odcizení majetku jsou popsány v Informaci GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH . Přečtěte si také: Změny v oblasti daně z příjmů v roce 201

Uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí

Aktuální informace z dění měst a obcí. Výklady a komentáře expertů k současným právním předpisům. Veřejné zakázky pro dodavatele i uchazeče. Kompletní podklady k úspěąnému řízení obce starostou obce. Účetnictví obce. Správní řád v praxi. Dotace z EU Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravy odpočtu dle §78e zákona o DPH; Přílohy k informaci k § 77 a § 78e; Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění. Informace GFŘ k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů můľe plátce vystavit opravný daňový doklad podle § 45 odst. 2 zákona o DPH (dále jen souhrnný doklad). S ohledem na dosavadní praxi a nadměrné obtíľe, které vzhledem k ní mohou vzniknout, lze při respektování principů opravy základu daně a vazby na. Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020 ; S účinností od 1. 1. 2020 je zákonem č. 80/2019 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, změněn text § 47 odst. 3 zákona o DPH ve smyslu přeřazení tepla a chladu do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 % Legislativní novinky - DPH Sbírka předpisů ČR. Ve Sbírce předpisů České republiky v částce 186 ze dne 23. listopadu 2020 byla publikována vyhláška č. 457/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti dnem 1.1

Uctovani.net. Komora daňových poradců ČR. Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze. informace v následujících oblastech: • vzniku povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby, • vyrovnání odpočtu daně a Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH ve znění účinném od 1. 7. Home > Legislativa a metodika > Informace, stanoviska a sdělení > Daň z přidané hodnoty > DPH u stavebních činností, při převodu a nájmu nemovitostí a bytová družstva > Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH •Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH z 9. 11. 2011 •Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ (č.j.: 29 726/12-3210-010311) z 31.8.2012 •Přehled nejčastějších dotazů k zatřídění - část I, část II, část III (pozor na aktualizaci GFŘ vydalo informace k novele zákona o DPH a pokyny ke kontrolnímu hlášení. V návaznosti na schválenou novelu zákona o DPH účinnou od 1. července 2017 vydalo GFŘ informace k novelizovaným oblastem. Zveřejnilo také aktualizované pokyny k vyplnění kontrolního hlášení

Minulou hodinu jsme začali řešit příklady, které dokládají postup při vyrovnání odpočtu daně. Připomeňme si, že to může nastat v situaci, kdy plátce nepředepíše k úhradě škodu na chybějícím majetku, nebo plátce neprokáže jiným věrohodným způsobem, že došlo ke ztrátě obchodního majetku. A pak jsme řešili příklady Přílohou publikace je Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016. Publikace. rozebírá nejčastěji uplatňovaná ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, která se týkají osvobození od daně, srovnává text zákona s evroými předpisy, upozorňuje na jejich vzájemné odlišnosti

(3) Původní odpočet daně uplatněný u staveb a jednotek, které nejsou dlouhodobým majetkem, podléhá vyrovnání rovněž po uplynutí lhůty podle § 73 odst. 3, jsou-li splněny ostatní podmínky podle odstavce 1. (4) Částka vyrovnání odpočtu daně se vypočte jako rozdíl mezi výší nároku na odpočet daně k okamžiku použití majetku a výší původního uplatněného. Pravidla pro uplatňování odpočtu daně - plný/krácený odpočet daně, poměrná část odpočtu daně, výpočet koeficientu, opravy, úpravy a vyrovnání odpočtu daně - vysvětlení postupů na samostatných příkladech; Vybrané části zákona o DPH se zvláštnostmi pro obce, města, neziskové subjekty - režim přenesení. Cílem našeho dnešního článku je upozornit na nedávnou změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), která má v podnikání řady plátců DPH významné místo a připomenout i navazující vývoj.. Touto oblastí je nový postup při vypořádání DPH, dojde-li ke ztrátě, odcizení či zničení dlouhodobého majetku hodnoty → DPH u stavebních činností, při převodu a nájmu nemovitostí a bytová družstva •I. Nejčastější dotazy k uplatňování DPH ve výstavbě po 1.1.2008 •II. Nejčastější dotazy k uplatňování DPH ve výstavbě po 1.1.2008 •Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008 (č.j. 18/21492/2008-181 GFŘ vydalo informaci k uplatňování DPH ve zdravotnictví, a to v souvislosti s přijetím některých zákonů v oblasti zdravotnictví. Informace např. uvádí, které zdravotní sluľby není moľné povaľovat od 1. 4. 2012 z hlediska DPH za osvobozené

Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí

 1. GFŘ vydalo informace k novele zákona o DPH a pokyny ke kontrolnímu hlášení 21.07.2017 V návaznosti na schválenou novelu zákona o DPH účinnou od 1. července 2017 vydalo GFŘ informace k novelizovaným oblastem. Zveřejnilo také aktualizované pokyny k vyplnění kontrolního hlášení
 2. 3. 8. 2017. Účetnictví; Nespolehlivá osoba - informace GFŘ. S účinností od 1. 7. 2017 je zaveden institut tzv. nespolehlivé osoby. Základním smyslem tohoto nového institutu je zajištění pokračující vazby na nespolehlivost podle zákona o DPH u těch osob, které závažným způsobem porušily povinnosti při správě daně z přidané hodnoty a zároveň tento.
 3. Generální finanční ředitelství (GFŘ) z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen ZDPH), vydává tuto informaci, která se týká pouze opravy základu daně u plnění uskutečněného pro dluľníka v úpadku, který je řeąen formou reorganizace dle § 316 a násl.
 4. Informace GFŘ . k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně . dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH.. 691. Informace GFŘ. k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky . podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty - Nakladatelství Sagit, a

V souvislosti se schválením novely zákona o DPH účinné od 1. 7. 2017 vydalo GFŘ informace k novelizovaným oblastem. GFŘ tak zpřesňuje novou povinnost vyrovnání, respektive úpravu odpočtu u nedoložených mank a škod a rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění Informace k daňovým změnám u příspěvkových organizací Novela DPH k 1.7.2017 - nejvýznamnější změny. Informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH. Informace GFŘ nespolehlivá osoba. Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně. Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke.

2017 Informace GFŘ čj. 55985/17/7100-20116-050485, k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) odpovědi na dotazy týkající se aplikace Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věci po 1. 1 KOMBAJN Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c] a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH Informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235 - 2004 Sb., o dani z.

Informace gfř k uplatňování zákona o dph při vyrovnání

2016 do přílohy č. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. K této novele byla vydána Informace GFŘ k uplatňování sazeb u stravovacích služeb, ve které je výslovně potvrzeno, že uplatnění první snížené sazby daně se vztahuje jak na služby restaurací, tak cateringových společností, závodních jídelen apod. - s. Částka vyrovnání odpočtu daně se vypočte jako rozdíl mezi výąí nároku na odpočet daně k okamľiku pouľití majetku a výąí původního uplatněného odpočtu daně. Je-li vypočtená částka vyrovnání odpočtu daně kladná, je plátce oprávněn vyrovnání provést, je-li záporná, je plátce povinen vyrovnání provést Novela zákona o DPH přinesla od 1. 7. 2017 nové povinnosti, které se týkají zejména společného podnikání více osob, zálohových plateb, vymezení obchodního majetku, práv a povinností souvisejících s odpočtem a správy DPH včetně změn, které postihly oblast určení vzniku povinnosti přiznat daň V takovém případě musí dojít k vyrovnání odpočtu daně. Novela zákona o DPH účinná od 1. 2020 je účinná novela zákona o DPH č. 343/2020. Část, která se týká změn při uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování cestovních služeb, má odloženou účinnost od 1. Během léta byla dlouho.

ÚZ 1343 / Daň z přidané hodnoty 2020 - SEVT

nárok na odpočet DPH /včetně nové Informace GFŘ k nelegálnímu zaměstnání a uplatňování odpočtu DPH/ dlouhodobý majetek - oprava a úprava odpočtu, vyrovnání odpočtu, korekční mechanismy nároku na odpočet daně ke konci roku; dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, prodej dlouhodobého majetku a pozemků zákona o DPH, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Plnění osvobozená podle ustanovení § 54 až § 56 jsou finanční čin Nejdůležitější změny zákona o DPH s účinností od 1. dubna 2019 ¦ změna při stanovení místa plnění při poskytování digitálních služeb ¦ uplatňování DPH v případě poukazů ¦ úpravy daňových dokladů - povinnost daňový doklad odeslat ¦ nový způsob výpočtu daně z ceny včetně daně ¦ změny u opravy. Aplikace informací vydaných GFŘ k novele zákona o DPH Ing. Zdeněk Kuneš Cílem semináře je komplexní rozbor informací GFŘ vydaných k novele zákona o DPH od 1. 7. 2017. Dozvíte se, jak minimalizovat rizika neuznání nároku na odpočet daně a ručení. Budou zdůrazněny nejčastější chyby při aplikaci zákona o DPH Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH z 15.6.2017: jsou-li případy zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku plátcem . řádně doloženy, původně uplatněný nárok na odpočet daně zůstává zachová

Pozornost bude věnována i sestavení DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2020. Aktuální informace - aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, přehled změn provedených v roce 2020 aktuální informace GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP, změny v roce 2021 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu nemovitých věcí po 1. 1. 2014. GFŘ zveřejnilo na svých webových stránkách informaci k výkladu zákona o DPH v oblasti nemovitostí od 1.1.2014. (ze dne: 11.12.2013) ČSSZ posunuje povinnost elektronických podání zaměstnavatelů o ro Nové metodické informace a výklady GFŘ k problematickým změnám DPH 2019 změny v zaokrouhlování základu daně, uplatňování DPH u stravenek, výpočet DPH z celkové částky, snížení základu daně z neuhrazených pohledávek, nájem nemovitých věcí, odpočet daně a vrácení odpočtu daně při změnách registrace, změny.

ÚZ č. 1387 - Daň z přidané hodnoty 2020 - Nakladatelství ..

 1. 1. 2015 14.07.2015 Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015. Informace k uplatňování DPH u skupiny v návaznosti na rozsudek SDEU C-7/13 Skandia America Corp. 02.07.2015 Informace k uplatňování DPH u skupiny v návaznosti na rozsudek SDEU C-7/13 Skandia America Corp. S účinností od 1. 1
 2. V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty účinnou od 1. července 2017 vydalo GFŘ následující informace - aplikace ustanovení § 20a zákona o DPH, uplatňování zákona o DPH při vyrovnání..
 3. 6) Ve věci vymezení pojmů doložení zničení, ztráty nebo odcizení jednoúčelového poukazu lze přiměřeně využít Informaci GFŘ čj. 55985/17/7100-20116-050485 k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH
 4. ář k účetní závěrce Vážení přátelé, na vaše dotazy odpovídáme telefonicky každý pracovní den, kromě pátku, od 8 do 12 hodin
 5. Neuvedeno * Předmět daně, možnost volby • uplatňování Občanského zákoníku v DPH • uplatňování zákona o korporacích v DPH • obrat pro registraci • stavební pozemek • nemovité věci a jejich dodání a sazby daně • právo stavby • osoba povinná k dani • osoba identifikovaná a plátce URČENO: On-line kurz je.
 6. GFŘ k DPH při ztrátě, zničení a odcizení obchodního majetku. Zdroj: Verlag Dashöfer Novelizací zákonem č. 170/2017 Sb. účinným od 1. července 2017 byla doplněna povinnost vyrovnání odpočtu daně v § 77 odst. 2 písm. c) a povinnost úpravy odpočtu daně v § 78e zákona o DPH

Informace GFŘkuplatňování DPH utzv. skont a bonusů.(29.(>1,2011) V souvislosti sezměnou pravidel pro provádeuí oprav základu daně a výše daně ve smyslu ustanovení §42llÍ1OOna č. 235/2004 Sb, o DPH (dále jen ZDPH), jsou opakovaně pokládány dotazy arozdilRtvýklad,'vé argumentace týk(~ici se tzv. bonusů a skonr poskytovaných vrámc Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), která je účinná od 1. července 2017, Povinnost provést vyrovnání odpočtu daně nově vzniká při nedoložených případech zničení, ztráty či odcizení zásob Rovněľ dne 16. 12. 2019 byla vydána obsáhlá Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a ZDPH u nedobytných pohledávek. Doporučujeme její prostudování vąem, kteří řeąí nedobytné pohledávky vzniklé za účinnosti novely č. 80/2019 Sb. (tedy od 1. 4

2. Uplatňování nároku na odpočet daně u přijatých plnění použitých pro osobní spotřebu. Další problematickou oblastí u malých a středních podnikatelů bývá otázka uplatňování nároku na odpočet daně z plnění, která nejsou použita pro ekonomickou činnost plátce, tak jak ukládá ustanovení § 72 zákona o DPH Informace GFŘ mj. uvádí, že postup podle § 77, popř. § 78e zákona o DPH se použije pouze pro manka nad normu přirozeného úbytku, tj. u manka do normy není nutné provést vyrovnání, resp. úpravu odpočtu daně. Informace na toto téma je velmi obsažná a jednotlivým případům se budeme postupně věnova Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravy odpočtu dle § 78e zákona o DPH Novela zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.) nově defi - nuje povinnost plátce daně vyrovnat nebo upravit nárok na odpočet daně, který byl uplatněn v předchozích obdobích Informace GFŘ k DPH ve vybraných oblastech od 1. 7. 2017. Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách výklady k některým změnám v uplatňování DPH od 1.7.2017. Jde o přiznání DPH z přijaté úplaty, rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, institut nespolehlivé osoby a vyrovnání a úprava odpočtu

Protože došlo k prodeji nemovitosti, výpočet provedeme dle § 78d, odst.2 zákona o DPH Vzorec = daň na vstupu * koeficient. Koeficient = (1/10) × × UNO × počet let 1/10 = částka úpravy odpočtu daně se vypočte ve výši jedné desetiny v případě staveb (viz § 78a odst.1 zákona o DPH GFŘ k sazbám DPH od května 2020. V souvislosti se změnou zákona o elektronické evidenci tržeb se snižují sazby DPH u vybraných výrobků a služeb. Většina změn, jako např. rozšíření skupiny služeb ve druhé snížené (10%) sazbě o vodné a stočné nebo avizované kadeřnické a holičsk 414 Účetnictví a daně 236 Daň z příjmu FO 174 Mzdové účetnictví ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY - ZÁNIK Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line) Daně a účetnictví v roce 2015 - první poznatky z praxe 410 DPH České daňová správa MF: Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH. Ing. Otakar Sladkovský. [online]. [cit. 2012-10-10]. [6] Dostupné na www, k dispozici >>> zde. České daňová správa MF: Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve. Do zákona o DPH se promítly terminologické změny vyplývající z nového celního zákona, jako např. zruąení pojmu svobodný sklad (budou existovat jen celní pásma), anebo sloučení dřívějąích dvou aktivních zuąlech»ovacích styků do jediného (tím bude aktivní zuąlech»ovací styk v podmíněném systému)

Databáze článků z oblasti daně z přidané hodnoty. Obsah. HLEDAT. PŘIHLÁSIT. menu. Neznáte své přístupové údaje? Přihlásit. DPH pro ľivnostníky ®ivnostník Profi DPH pro ľivnostníky. Hledat. dnes je 6.12.2020. Etapy prací. / Návrh zákona o evidenci tržeb vstupuje do sněmovny / Novela zákonů o finanční a celní správě / Informace GFŘ k uplatňování DPH u skupin v návaznosti na rozsudek Skandia kterým se mění a ruší některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní (o této novele jsme psali v květnových aktualitách) Cílem semináře je seznámit Vás s postupem při uplatňování zákona o DPH podle právní úpravy platné v roce 2012 včetně praktických postupů a upozornění na časté chyby při aplikaci u ÚSC, PO, OSS a DSO. Výklad bude zaměřen zejména na důležité změny, které platí s účinností od 1. 1. 2012. Dostatečný prostor bude věnován vysvětlení principů režimu.

Uplatňování zákona o DPH ve vybraných oblastech DAUC

Další vybraná ustanovení zákona o DPH - např. nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem, atd. Výhled do roku 2021 - např. vracení nezpochybnitelné části nadměrného odpočtu; Další aktuality a novinky na DPH, dotazy posluchač Změny zákona o DPH v tuzemsku - změny v roce 2020 a pro rok 2021 Ing. Zdeněk Kuneš (9 - 12.30 h.) Obsah: * Problematika věcného břemene - nájem, věcné břemeno poskytované na dlouhodobé bázi, datum uskutečnění u zdanitelného plnění nebo osvobozeného bez nároku na odpočet daně * Přemístění obchodního majetku * Pořízení zboží z jiného členského státu. informace o nově platném nařízení o prováděcích opatřeních k této směrnici, se zaměřením na praktické příklady při uplatňování DPH v ČR. Účastníci semináře obdrží podkladové materiály, včetně prezentace k semináři v tištěné formě, podle které bude prováděn výklad a vysvětlovány praktické aplikace.

Články z kategorie DPH předávají aktuální informace pro finanční ředitele. Zůstaňte napojeni na nejdůležitější novinky z oboru Výklad k DPH. Výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle platné právní úpravy do konce roku 2004 a po 1.1. 2005 a vazby zákona o DPH na zákon o daních z příjmů. Převážná část semináře bude vyhrazena na diskusi a dotazy účastníků Databáze účetních a daňových aktualit, novinky z oblasti daní a účetnictví Uplatňování DPH v praxi - zvláštní režimy (záznam online) Téma kurzu: Účetnictví obecně, DPH, Daně, Kurzy on-line ve virtuální učebně, , Určeno pro URČENO: Seminář je určen zejména pro účetní, daňové poradce a podnikatele. na DPH při prodeji použitého zbo.

Sledujte noviny a změny v DPH - Brzo

Základ daně se v případě postupu dle § 13 odst. 4 písm. a) a odst. 5 zákona o DPH stanoví v souladu s ust. § 36 odst. 6 písm. a) tohoto zákona, tj. ve výši ceny, za kterou lze elektřinu nakoupit od dodavatele ze sítě. Pokud by při pořízení FVE byl uplatněn odpočet daně dle § 72 odst. 5 zákona o DPH ve znění do 31. 3 Novela zákona o dani z přidané hodnoty v ohrožení: Legislatia: 20. 12. 2014 - Tři novely zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2015: Legislatia: 8. 11. 2014 - Úrok z odpočtu DPH zadržovaného správcem daně: Legislatia: 8. 11. 2014 - Nejvyšší správní soud k odpočtu DPH při nesprávně uvedených údajích na daňovém. V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, s účinností od 1. 7. 2017, vydalo Generální finanční ředitelství informace v následujících oblastech: • vzniku povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby, • vyrovnání odpočtu daně a úpravy odpočtu daně

Již od roku 1990 pořádáme kurzy a semináře v mnoha oborech napříč celou Českou republikou. Naši lektoři Vám denně předávají cenné zkušenosti a pomáhají Vám je zužitkovat ve Vašem životě. Ročně proškolíme více než 10 000 klientů. Naše motto je mít úspěc Určeno pro: zájemce o problematiku a zejména uplatňování DPH - tj. finančním účetním, poradcům, ekonomům atd. Cíl semináře: prezentace Novely ZDPH účinné od roku 2020 v závislosti na vývoji schvalovacího legislativního procesu a výběr největších problémů v DPH po novele 2019 Program semináře: Novela ZDPH 2020. shrnutí stavu legislativního procesu ke dni. Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line) 1. VOX a.s. Tisk; Rychlý přehle

Informace k novele daňového řádu -přístupná na www od 28.6.2017. Info. GFŘ k DPH: zveřejněné 16.6.2017. Info GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH. Info GFŘ k uplatnění ZDPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm.c) a úpravy odpočtu dle § 78e ZDP Pořízení majetku plátcem - postup při uplatnění odpočtu, korekce odpočtu (oprava, vyrovnání a úprava odpočtu), dotace na pořízení dlouhodobého majetku, pořízení majetku z jiného členského státu, uvádění údajů v DAP k DPH a kontrolním hlášení Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informování o aktuálních metodických informacích a výkladům GFŘ a MF ke změnám zákona o DPH, které nabyly účinnosti od 1. 7 Praktické uplatňování DPH, právní stav od roku 2014 podle NOZ s podmínkami zákona o DPH a legisl. EU, sdělení, výklady MF ČR a GFŘ, pokyny, zápisy - 3 odpolednw Ing.Fitříkov

Zákonné a podzákonné normy k DPH - Portál POHOD

Cíl videokurzu. Videokurz Novinky a pasti DPH u obcí a měst v roce 2020 je zaměřen na změny v roce 2020 a také na časté problémy, se kterými se můžete v praxi setkat.Seznámíme vás s tím, jaké činnosti spadají pod výkon veřejné správy a které činnosti spadají pod ekonomickou činnost s dopadem na DPH.Zabývat se budeme také specifikům v DPH u obcí a měst, jako je. UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2017. místo: Kladno termín: 03.11.2017 09:00 od 9,00 do 13,00. Prezence 8,30 hod. ZRUŠENO. Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informování o aktuálních metodických informacích a výkladům GFŘ a MF ke změnám zákona.

 • Účesy francouzský styl.
 • Běžkařské trasy šumava.
 • Bokeh effect iphone.
 • Prevence stařecké demence.
 • Rozdil mezi skrytym a neznamym cislem.
 • Ios 11.4 download.
 • Velká hospodářská krize referát.
 • Gs1 barcode.
 • Cartilago epiglottica.
 • Samsung sl c430w recenze.
 • Omalovánky k vytištění auta.
 • Spider mini pujcovna.
 • Tloustnutí po 40.
 • Koenigsegg configurator.
 • Jak efektivně telefonovat.
 • Walmark trinec prace.
 • Nepeceny cheesecake s banánem.
 • Ryba s nosem.
 • Intranet gjp a sos slavicin.
 • Ponožky sportovní.
 • Zkažené zuby snář.
 • Stopa ježka.
 • Osobnosti husitství.
 • Bit do aku vrtačky.
 • Ps4 500gb bazar.
 • Zvápenatění jater.
 • Pět pohárů.
 • Holandský nábytek děčín.
 • Povolena hotovost do usa.
 • Ls2 helmy brno.
 • Matematika pro dyskalkuliky.
 • Kde koupit sošku oscara.
 • Jak zvetsit obraz pres hdmi.
 • Hry xbox 360 recenze.
 • Kultowe auta cz.
 • Bachman turner overdrive discography.
 • Astma a rakovina plic.
 • Porcelán stará role prodejna.
 • Slezská univerzita.
 • Charlotte ronson.
 • Poloha slunce mapa.