Home

Proxemika

Proxemika - Wikisofi

Proxemika je věda zabývající se vnímáním osobního prostoru - vzdálenosti, blízkosti a odstupu v mezilidské neverbální komunikaci.Tato vzdálenost se nazývá proximita. Informace o vzdálenosti je vnímána především opticky, dále jsou zapojeny smysly jako čich, hmat, sluch apod vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor Význam: druh neverbální komunikace, spočívající ve vyjádření vztahu k druhému ve vzdálenosti, kterou od sebe komunikující subjekty zaujmou Proxemika zaznamenává různý osobní prostor komunikujících, který se odlišuje podle jednotlivých zemí, zdali jde o obyvatele města či venkova. Například v USA dávají lidé přednost osobní zóně v rozmezí 45-120 cm, zatímco v Japonsku je tato zóna kolem 30-40 cm a v arabských zemích žádná osobní zóna neexistuje

proxemika - (z řec. xenos = cizí) - vědní disciplína, která se zabývá studiem interpersonální prostorové distance, tj. rolí prostorové vzdálenosti v sociální interakci.Jedním ze zakladatelů p. je Edward T. Hall, jehož kniha Skrytý prostor (1966) patří k zákl. pracím oboru.Hall založil p. na svých srovnávacích kult.-antropol. studiích a na zjištěních. Proxemika je úžasná disciplína. Pokud si jí osvojíte, zcela jistě získáte body navíc. Trojúhelník může mít díky vám jednu kratší a dvě delší strany. Z tohoto rébusu můžete vyjít jako zajímavý, sympatický a důvěryhodný vítěz. Nebo naopak se o vás může říkat: Je inteligentní, ale vlezlý. Vše je na. Proxemika, mladá věda. Proxemika není jako samostatný vědní obor příliš stará. Výraz proxenika zavedl v roce 1963 antropolog Edward Twitchell Hall (16. května 1914 Webster Groves - 20. července 2009 Santa Fe)

Proxemics is the study of human use of space and the effects that population density has on behaviour, communication, and social interaction.. Proxemics is one among several subcategories in the study of nonverbal communication, including haptics (touch), kinesics (body movement), vocalics (paralanguage), and chronemics (structure of time).. Edward T. Hall, the cultural anthropologist who. proxemika Co je proxemika druh neverbální komunikace , spočívající ve vyjádření vztahu k druhému ve vzdálenosti, kterou od sebe komunikující subjekty zaujmou

Posturologie (nebo také posturika) je vědní disciplína zabývající se postoji a uspořádáním těla v prostoru.Za posturologii lze považovat i sdělování fyzickými postoji a jednotlivými částmi těla (naklonění hlavy). U posturologie je důležitá empatie.Posturologické projevy se řadí do neverbální komunikace.. Tělesná poloha a fyzický postoj člověka naznačuje. PROXEMIKA je to komunikace prostřednictvím vzdáleností. Vyjadřuje oddálení. proxemika. druh non verbální komunikace, spočívající ve vyjádření vztahu k druhému ve vzdálenosti, kterou od sebe komunikující subjekty zaujmou

proxemika - ABZ.cz: slovník cizích slo

Lidé si podle situací vytvářejí určité distanční zóny - odstup v prostoru, který zaujímáme proti svému protějšku:Intimní vzdálenost:Blízký tělesný kontakt asi do 45 cm a méně. Do této blízkosti mohou vstoupit pouze lidé, které máme rádi, které dobř • Proxemika = vzdálenost, ve které komunikujeme. • Zóny mezilidské vzdálenosti: • Vzdálenost intimní - lze v ní uskutečnit osobní kontakt (O - 45 cm), třeba jen haptický, styk matky a dítěte, milenců apod. • Osobní - přátelská - lze v ní uskutečnit přátelský kontakt - podání ruky = lze ještě bezpečně rozlišit mimiku (45 cm - 1,5 m) je to hranice, kterou. Proxemika - vzdálenost mezi lidmi. Proxemika označuje prostor při komunikaci v horizontálním, ale i ve vertikálním směru. Čím jste si se svým protějškem sympatičtější a bližší, tím kratší vzdálenost s ním při komunikaci udržujete. S přáteli komunikujete v osobní zóně (do 120 cm), ale obchodní či jiná.

Proxemika - WikiKnihovn

 1. Kv z. 1. Bezpe n vzd lenost p i setk n s nezn m m lov kem je: a. 30 cm; b. 1,5 m; 2. Velikost osobn z ny z le na
 2. Proxemika Proxemika je odvětví neverbální komunikace zabývající se vzdáleností, kterou vůči sobě zaujímají lidé. Proxemiku rozdělujeme do dvou kategorií: horizontální a vertikální. 5.4.1. Vertikální proxemika Vertikalita je často využívána v praxi pro zdůraznění nadřazenosti. Ve.
 3. WRUBELOVÁ, Miroslava. Neverbální komunikace. Mimika, proxemika, gestika. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 07. 10. 2013, [cit. 2020-12.
 4. Proxemika. Komunikace trochu jinak: Co vše o sobě říkáme při prosté konverzaci? A co teprve při té obchodní? Jak komunikujeme s okolím? Není to pouze díky naší slovní zásobě a uměním mluvit s ostatními lidmi. Další komunikací, pomocí které o sobě něco říkáme, je vše, co nelze vyjádřit slovy
 5. Proxemika Sdělováním prostřednictvím rozmístění účastníků v prostoru a orientací v něm se zabývá proxemika. Vzdálenost, kterou jedinci zaujmou při komunikaci mezi sebou, závisí na mnoha faktorech - vztahu mezi nimi, stáří, ochotě komunikovat, denní době, národnosti, povaze setkání, otevřenosti respektive.
 6. následující slovo: » proxemika slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2364 krok zpět: » zpět hledat jiné cizí slovo: » hledání upravit (opravit) toto slovo: » upravit přidat do slovníku nové slovo: » přida
 7. Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice Tento výukový materiál je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Proxemika. Oblast komunikace sledující jak člověk využívá prostoru a jak ho uspořádává z hlediska vzdálenosti mezi lidmi. Naznačuje vztah mezi komunikanty, vztah k prostředí a stupeň oficiálnosti nebo důvěrnosti mezi komunikanty. Všechna zvířata mají prostorové teritoriální chování Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu Proxemika.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu proxemika.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru

Prezentační dovednosti manažera (gestika, mimika, proxemika a posturologie) Ing. Zdeněk Eška, MBA. Anotace k předmětu . Modul se zaměřuje na faktory, které rozhodují o úspěšnosti prezentace. Porozumět byste měli, jak získat a udržet si pozornost a autoritu prezentujícího. Vysvětlíme si, čím je důležitá image. Proxemika - sdělování prostorem Tento modul slouží jako doplňující výukový materiál pro žáky 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika Stupeň: Střední škol Proxemika je studium vztahů blízkosti a vzdálenosti mezi lidmi a objekty během interakcí. Zkoumejte vzdálenost, kterou lidé udržují, když komunikují a přítomnost nebo nepřítomnost fyzického kontaktu. Z toho všeho proxemika stanovuje emocionální vzdálenosti, které existují mezi lidmi, kteří komunikují význam slova proxemika: Fenomén v interpersonální komunikaci. Jde o fyzickou blízkost komunikujících (z latinského prope = blízký; komparativ propius = bližší; superlativ proximé = nejbližší; proximí = nejbližší přátelé, příbuzní). Komunikační vzdálenost (proxemika) u dvou rozmlouvajících osob se rozeznává: 1. intimní zóna (45 cm a méně), 2. osobní zóna.

• Prostorem v komunikaci se zabývá proxemika. Proxemika (lat. proximus - nejbližší) • charakterizuje osobní prostor člověka jako jakousi mýdlovou bublinu. Komunikace • probíhá ve vzdálenostech: • • intimní (45 cm a méně), • • osobní (45 cm - 120 cm), • • společenská (1,2 m - 3,7 m) Při zmenšení pomyslné hranice proxemické zóny člověk pociťuje diskomfort a nepříjemné pocity. Překročením obranné proxemické zóny zvířete, které nemá prostor k úniku se dostavuje útok. Výzkumem proxemických zón se v Česku zabývá J. Křivohlavý. Viz též proxemika Partneři se doplňují. V partnerském soužití bývají pragmatičtí většinou muži. I když si partneři někdy (byť i jen v žertu) navzájem vyčítají přílišný idealismus, nebo naopak pragmatismus toho druhého, ve dvojici oba přístupy tvoří přirozenou rovnováhu a velmi dobrý vzor pro vychované děti, které dostávají správnou dávku citovosti a praktičnosti Proxemika. Proxemika je vzdálenost osob při sociální interakci. Je dána mnoha faktory a zevšeobecněně rozeznává: intimní prostor (vzdálenost do 46 cm), osobní prostor (46-120 cm), např. mezi účastníky společenských událostí a přátelských setkání, společenský prostor (1,2-3,6 m) při kontaktu s cizími lidmi Proxemika, z latinského proximitas - blízkost; věda zkoumající oblast neverbální komunikace týkající se vzdálenosti účastníků interakce, vzdálenostní dynamiku - oddalování a přibližování účastníků při komunikaci, jejich vzdálenostní, proxemické zóny

Proxemika - Sociologická encyklopedi

 1. Proxemika. Ta vypovídá vzájemné blízkosti obou zúčastněných. Každý máme kolem sebe vytýčený určitý prostor, do něhož si pustíme jen lidi, kteří jsou nám blízcí. Pokud vás někdo osloví na ulici s cílem představit vám nějaký nový výrobek, jistě se nebudete cítit zcela dobře, pokud se postaví těsně před.
 2. ář v Roztokách u Prahy - 27.04.2013 Duration: 77 Date: June 5, 2014 Views: 81
 3. Proxemika je druh neverbální komunikace, spočívající ve vyjádření vztahu mezi lidmi prostřednictvím vzdálenosti, kterou k sobě komunikující subjekty zaujímají. 9 vztahy
 4. e Stránky > Katalog > proxemika. Klíčová slova báje Bajne bytosti blog enkaustika esej gestika haptika kraslice malba mimika mýty neverbální komunikace pověsti příroda voskovky Záliby. Nalezené stránky na dotaz: proxemika Ezoterika Duchovné záležitosti, poznanie, básne , malba a hu
 5. Tím, jak využívat okolní prostor během komunikace se zabývá takzvaná proxemika. Pochopení principů proxemiky výrazně zvýší vaší úspěšnost při jednání s lidmi. Místo, které při rozhovoru zaujmete, vypovídá o tom, jak chápete váš vztah a svou roli v něm
 6. Proxemika je studium lidského využívání prostoru a účinků hustoty obyvatelstva na chování, komunikaci a sociální interakci.. Proxemika je jedním z několika podkategorií ve studiu neverbální komunikace, včetně úchytů (dotykový), kinezii (pohyb těla), vocalics (paralanguage) a chronemika (struktura času).. Edward T. Hall, kulturní antropolog, který tento termín.
 7. Lidé jsou jako jediní tvorové naší planety obdařeni schopností dorozumět se pomocí řeči. Skrze řeč si předáváme informace a takzvaně

Proxemika - vzdálenosti, které rozhoduj

 1. Proxemika studenta ve výuce a jeho úspěšnost Student´s proximity in the classroom and school success. Anotace: Smyslem diplomové práce je najít souvislost mezi prostorovou dispozicí žáka ve třídě s přihlédnutím proměnné blízkost/vzdálenost od typické dispoziční pozice učitele a školní úspěšnosti. V teoretické.
 2. Stránka Proxemika je dostupná v 25 dalších jazycích. Návrat na stránku Proxemika. Jazyky. Afrikaans; Bahasa Indonesia; català; Deutsch; eest
 3. O tomto druhu mimoslovního sdělování pojednává proxemika. Naše vztahy k prostoru a způsoby, kterými ho využíváme při komunikaci, ovlivňuje několik faktorů. Jde o postavení, kulturu, kontext, pohlaví i věk účastníků a předmět jejich komunikace
 4. Proxemika je druh neverbální komunikace vyjadřující vztahy mezi lidmi prostřednictvím vzdálenosti, kterou k sobě komunikující subjekty zaujímají
 5. ulého století americký antropolog Edward T. Hall. Zóny okolo člověka/komunikační vzdálenosti. Hned na začátku je třeba připomenout, že každý člověk je individualita, a to co je pro někoho už moc blízko, jiný vnímá ještě jako přiměřenou vzdálenost

Proxemika je studium vztahů blízkosti a vzdálenosti mezi lidmi a objekty během interakcí. Prozkoumá vzdálenost, kterou si lidé udržují při interakci a přítomnost nebo nepřítomnost fyzického kontaktu. Z tohoto všeho proxemie vytváří emocionální vzdálenosti, které se vyskytují mezi lidmi, kteří se vzájemně ovlivňují Prezentační dovednosti manažera (gestika, mimika, proxemika a posturologie) Ing. Zdeněk Eška, MBA. Anotace k předmětu . Modul se zaměřuje na faktory, které rozhodují o úspěšnosti prezentace. Porozumět byste měli, jak získat a udržet si pozornost a autoritu prezentujícího. Vysvětlíme si, čím je důležitá image. Proxemika je tedy osobní zóna, fiktivní bublina, která obklopuje každého člověka a on je v jejím středu. Přitom každý člověk má několik takových zón, postupně se zvětšujících, do kterých lze jednotlivým lidem proniknout různě hluboko oddálením (proxemika) - vzájemné vztahy mezi lidmi v dané skupině. Prostorově se přibližujeme k lidem sympatickým, oddalujeme se od nepříjemných lidí. Učitel se ve třídě pohybuje ve sféře veřejné, sociální a osobní; výjimečně ve sféře intimní (při dotyku). Oblast třídy (první lavice) neuvádíte všechny faktory komunikace - proxemika, posturologie, neuvádíte důležitý faktor komunikace - činy a jednání; důležitou složkou komunikace je naslouchání - Odborná literatura uvádí, že 50 % doby komunikace tvoří naslouchání

Článek je věnován problematice neverbálního projevu učitelů ve výuce. V prostředí školní třídy hrají vysílané neverbální signály podstatnou úlohu Neverbální komunikace - proxemika E. T. Halla Nonverbal communication - proxemics of E. T. Hall. Anotace: Bakalářská práce se primárně soustředí na proxemickou teorii E. T. Halla a pozdější aplikaci této teorie v psychologických výzkumech. Cílem této práce bylo vymezení proxemiky v rámci neverbální komunikace a srovnání. Nonverbální komunikace je samostatné téma vyučování českého jazyka a literatury. Využívá se i v ostatních předmětech, je součástí aktivit školní preventivní strategie opírající se o metody pedagogiky zážitku. Příspěvek uvádí praktická cvičení a hry tématu nonverbální komunikace z hlediska porozumění, reagování a využívání

Proxemika - zařadit, zakladatel, vysvětlit Součást neverbální komunikace, založena na sdělování info. v prostoru = rozmístění účastníků v prostoru, tudíž souvislost se vzdáleností. Vzdálenost vertikální (výška očí) a horizontální (fyzické přiblížení a oddálení) Autor knihy se věnuje oboru neverbální komunikace z mnoha pohledů - zkoumání výrazů obličeje, gest, tělesných pohybů (kinezika), vzájemných vzdáleností mezi lidmi (proxemika), dotyků (haptika), držení těla i výběr oblečení Co znamená podstatné jméno haptika? Význam slova haptika ve slovníku cizích slov Kategorie: Komunikace Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Jedná se o práci, která představuje jednotlivé formy neverbální komunikace mezi lidmi, ať už chtěné projevy nebo podvědomé, tedy skryté.Popsány jsou výraz tváře, zabarvení hlasu, řeč očí, ale také naše komunikace s okolím pomocí oblečení a jeho doplňků.

PROXEMIKA – avagy a közelség tudománya | KNI

Proxemika - Frau.c

 1. Nemáte se kam hnout. Neustále do Vás lidé vráží. Pokladny jsou k prasknutí. Odstup nikomu nic neříká. Všichni se všem lepí na paty. Prodavačky jedou jako o závod! Nestíháte ani vyložit nákup. A fronty jsou nekonečné..
 2. Bartošová, Kateřina (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014-05-02). Sociální prostředí jako faktor ovlivňující proxemiku dětí školního věku 
 3. Podmět, přísudek, předmět, přslovečné určení atd. jsou . Slova koronténa nebo rouškovník pokládáme za , vznikly jako reakce na novou situaci a ujaly se. Ve snaze přesvědčit voliče o správnosti svých tvrzení, používal politik argumentační působící na jejich emoce. Podstatná jména, přídavná jména, zájmena, slovesa, předložky atd. jsou
 4. 7 1. Komunikace Pojem komunikace´´ nemá v oboru komunikace jednotnou definici. 1 Komunikace je jednáním, jehož cílem z hlediska komunikátora je přeno

Proxemics - Wikipedi

Název: Neverbální komunikace proxemika E.T. Halla: Další názvy: Nonverbal communication - proxemics of E. T. Hall: Autoři: Jureková, Simon 3.Co rozumíme pod pojmem proxemika, jaké oblasti zde rozlišujeme? Proxemika = rozmístění účastníků v prostoru a orientací v něm. Vzdálenost, kterou jedinci zaujmou při komunikaci mezi sebou, závisí na mnoha faktorech (vztahu mezi nimi, stáří, ochotě komunikovat, denní době, národnosti, povaze, setkání, otevřenosti respektive uzavřenosti jedince a mnoha dalších Proxemika je studium vztahů a komunikace, které my lidé vytváříme vesmírem a vzdáleností, které jsme si kladli mezi sebe a k věcem, které nás obklopují. Další uvidíme, co je to proxemika, co tato teorie přispěla ke komunikačním vědám a jak se liší od jiných forem neverbální komunikace, jako je kinestézie

SebTiben: Autista kontaktusfóbiák értelmezése

Proxemika Slovník cizích slo

 1. This feature is not available right now. Please try again later
 2. Proxemika jsou studium osobního prostoru. Nejprve představil v roce 1963 Edward Hall, který byl zájem o studium vlivu jednotlivého osobního prostoru na non-verbální komunikace. V následujících letech, to přineslo pozornost kulturních antropologů a jiní ve společenských vědách k rozdílům mezi různými kulturními skupinami.
 3. Definice slova proximální ve slovníku cizích slov na Online-Slovník.c
 4. Komunikace. Samotné slovo komunikace má více významů, v této práci se budu zabývat pouze sociální komunikací, tedy komunikací, která probíhá mezi dvěma nebo více lidmi. Základní požadavky na komunikaci jsou zřetelnost, stručnost, správnost, úplnost a zdvořilost. (1) Lidé spolu komunikují vždy za nějakým účelem
 5. *** Více informací na http://www.filmexport.cz/ *** Spolu s tvůrci dokumentu nahlédněme do oblasti mezilidské komunikace. Poznejme, co nám mohou prozradit.
 6. Proxemika (zóny): - intímna zóna - je vyhradená pre veľmi malý počet ľudí - osobná zóna - asi 120 cm (závisí od podania rúk) - sociálna zóna - do 2 m (situácie jednania, stretnutia) - odlišnosti v zónach (aj kultúrne - napr. pre Araba je urážkou ak mu partner odoprie vôňu dychu
 7. Proxemika vyjadřuje vztahy mezi lidmi prostřednictvím vzdálenosti, kterou k sobě osoby v průběhu vzájemných interakcí zaujmou. Mým stěžejním pramenem informací z oblasti proxemiky byla publikace The Hidden Dimension významného amerického antropologa Edwarda T. Halla, autora termínu proxemika, jenž ve svých výzkumec

Proxemika a interkulturní komunikace: neverbální komunikace ve výuce e / le. Doktorská práce na získání titulu Doktor ve Španělské filologii, Universitat Autònoma de Barcelona. Losada, F. (2001) Profesní komunikace 5 1. Úvod do studia předmětu rofesní komunikace Pro mnohé z nás se práce stane druhým domovem. Trávíme zde více času než v našem opravdovém domově, proto je správná komunikace na pracovišti jedním z nejdůležitějšíc Proxemika je studium lidského využití prostoru, a účinky, které hustota obyvatelstva má na chování, komunikace a sociální interakce.. Proxemika je jedním z několika podkategorií ve studiu neverbální komunikace, včetně úchytů (dotykový), kinezii (pohyb těla), vocalics (paralanguage) a chronemika (struktura času).. Edward T. Hall, kulturní antropolog, který razil termín. Proxemika. Znamená sdělování přiblížením nebo naopak oddálením od partnera, s nímž komunikujeme. Sympatická vzdálenost je vzdálenost, kterou partneři považují za příjemnou. Tato vzdálenost je velmi individuální a například extroverti mají tendenci přibližovat se k druhým blíž než introverti. Haptik

Posturologie - Wikipedi

Proxemika (vzdálenost) Při rozhovoru rozlišujeme 4 zóny: intimní (soukromou), osobní (přátelskou), sociální (formální) a veřejnou. Ve zdravotnictví je zapotřebí mimořádného taktu a citlivosti, protože zde dochází k narušování těchto zón, zvláště intimní a osobní Studijní text k projektu Propojení teoretické a praktické přípravy budoucích pedagogických pracovníků na UP 1. Neurotické tendence v chování - např. posmrkávání, nechutenství, bolesti hlavy, břicha, okusování nehtů, tiky, zakoktávání se. Na vzniku neurotických tendenc Oční kontakt, mimika, optika, proxemika, posturika, kouzelná moc úsměvu, síla dlaní, podání ruky, signály paţí, ruka a palec hovoří, nejistota v řeči těla, lhaní a neupřímnost V.část Komunikační styly Konvenční, konverzační, operativní, vyjednávací a osobní V.část Srozumitelná prezentac proxemika (vzdálenosti a zaujímaní prostorových pozic) posturologie (postoj těla) paralingvistika (tón hlasu a další neverbální aspekty řeči) Vedle tohoto dělení stojí pak jiná klasifikace dle D. Lewise (1995), který neverbální signály dělí na symboly, ilustrátory, regulátory a adaptéry. Symbol

Proxemika - Střední zdravotnická škola Karvin

Title: Komunikační proces Author: Ing. Jana Turčínková Last modified by: Ing. Jana Turčínková Created Date: 2/19/2004 10:04:00 AM Compan Proxemika (osobní zóny, vzdálnost mezi komunikujícími,jejich postoj) Haptika (osobní zóny, dotyk) Mimika, oční kontakt (vizika) Posturika (pohyb celého těla) Chronemika (nakládání při komunikaci s časem Proxemika. Performance of Budapest Contemporary Dance Academy. Director: Ivan Angelus performed in Trafo, Budapest May 201 Proxemika. Proxemika představuje vzdálenost při komunikaci dvou lidí, a to ve směru horizontálním i vertikálním. Každý z nás potřebuje určitý prostor, aby se cítil dobře. Čím nám jsou druzí lidé sympatičtější, tím více jim dovolíme, aby nám byli blíže

PROXEMIKA - avagy a közelség tudománya - BUDAPEST

Proxemika - Slovník cizích slov Online-Slovník

Lidé. Lékař může být skvělý odborník, ale současně úplný a bručoun. Jeden můj přítel ho slyšel před třemi lety mluvit v Mnichově. Je to a řečník, z něhož jde strach. Když se pak rozběhl, psi museli počkat na povel a teprve poté jej mohli pronásledovat a zadržet. Blond vlasy má rozpuštěné, na sobě dlouhé květované šaty po kotníky Proxemika - sdělováním přiblížením a oddálením Paralingvistika - sdělování tónem řeči Sdělování úpravou zevnějšku 2.4 Komunikace činem 3. KOMUNIKACE V UČITELSKÉ PŘÍPRAVĚ (Jak se stát komunikativně kompetentním učitelem - inspirační trendy

Distanční zóny Chovani

Neverbální komunikace - proxemika / Prezentace / Zadani

PROXEMIKA tzv. proxemický tanec - komunikace pomocí oddálení a přiblížení komunikace na základě vzdálenosti, zacházení s prostorem 0 - 60 cm intimní zóna 60 - 120 cm osobní zóna 120 - 200 cm sociální zóna POSTUROLOGIE komunikace na základě postoje těla a jeho pohybů ruce v bok zkřížení paží hrben Referáty, seminárky a maturitní otázky ze všech oblastí na jednom místě V rámci projektu Týden jazyků jsme si se žáky VII.A třídy připomněli, jak velmi je pro nás důležité studium cizích jazyků a kultur jiných zemí. Řeč je asi nejsnadnějším způsobem dorozumívání, nicméně nabízí se nám tu ještě možnost nonverbální komunikace.. Vysvětlili jsme si pojmy jako mimika, gestikulace, proxemika, haptika, znaková řeč, Braillovo písmo.

Řeč těla mluví za vás - iPodnikatel

K úspěšné aplikaci tohoto nástroje je třeba důsledně pracovat i s neverbální komunikací jako je například oční kontakt, posturika, proxemika, gesta a mimika. V praxi se osvědčuje naklonění se ke klientovi, zaujmutí podobného posezu nebo postoje klienta či přikyvování Proxemika, tj. prostorová komunikace a vzájemné ovlivňování, jež je založeno na fyzické vzdálenosti v prostoru, se mezi jedinci s postižením zraku řídí stejnými pravidly jako u intaktních. Pravidly, která jsou běžně používaná v České republice KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI ÚŘEDNÍKA • Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL + Informace o kurzu + Informace ke studiu • Komunikace obecn

Proxemika

Proxemika proximus = vzdálenost ( lat.) každý má 4 proxemické zóny = teorie bublin 1) intimní zóna: při jejím porušení se tělo připravuje na útok, směrem k nohám se zužuje; pouštíme do ní pouze nejbližší lidi a děti (nejméně ji narušují) proxemika - doteky, vzdálenost osob při komunikaci gesta - často mohou zastoupit celou komunikaci Neverbální komunikace dokresluje verbální sdělení a napomáhá posluchači správně pochopit předávané informace

Řeč těla *Final* - proxemika , haptika , paralingvistika

PPT - Psychológia osobnosti a sociálna psychológiaNeverbální komunikace - ppt stáhnoutProxemika - FrauProxemika
 • Romeo musí zemřít online.
 • Www globus cz.
 • Platební karty visa.
 • U bláznivé slepice menu.
 • Řecký bůh zdraví.
 • Vysokozdvižný vozík rozměry.
 • Fotografická škola ostrava.
 • Běžkařské trasy šumava.
 • Dimitován.
 • Paintball munice.
 • Festival dřeva slezskoostravský hrad.
 • Firma noell.
 • Močové vřeténko.
 • Dave bautista.
 • 11. september 2001.
 • Humanismus literatura.
 • Falešný duch na tt.
 • Jaguar hodinky.
 • Sony vegas 13 návod.
 • S dovolená.
 • Wembley stadium capacity.
 • Stabilní hasicí zařízení.
 • Šťára.
 • Gangnam sta.
 • Piráti email.
 • Stk dlouhé pole ceník.
 • Čtyři svatby online.
 • Ocean48 recepty.
 • Hry s míčem fotbal.
 • Bmw f45.
 • Blue amstaff prodej.
 • Nachlazeni a skolka.
 • Sony a6000 bazar.
 • Ekologické firmy v čr.
 • Pitbull bulterier.
 • Triko4u.
 • Adapter xlr jack.
 • Demontaż eternitu cennik.
 • Trojkombinace kočárek.
 • Pokemon hračky pokeball.
 • M1 karabina.