Home

Humanismus literatura

Renesance a humanismus - ppt stáhnoutKniha Nová literatura pro 1

Renesance a humanismus - Český jazyk - Maturitní otázk

literatura: Giovanni Boccaccio - Dekameron; Francesco Petrarca - Sonety Lauře; Dante Alighieri - Božská komedie; Willam Shakespeare -Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Mnoho povyku pro nic, Kupec benátský, Romeo a Julie, Hamlet, Macbeth; Niccolo Machiavelli - Vladař . HUMANISMUS. myšlenkový proud renesanční dob 5. ČESKÝ HUMANISMUS (70. léta 15. stol. - 20. léta 17. stol.) Znaky: - literatura naukového typu, rozkvět humanistické vzdělanosti - pro měšťanstvo, zaměřená k životní praxi - rozkvět spisovné češtiny (vliv latiny), význam knihtisku - renesance se v pravém slova smyslu neprosadila (vliv náboženské ideologie

Humanismus u nás, LIT - Literatura - - unium

ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.cz ← www.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné Humanismus (14. - 16. stol. n. l.) je obecný termín pro mnoho různých linií myšlení, které se soustředí na společná řešení obyčejných lidských problémů nejvyšší hodnotou v humanismu je lidský život Mnoho forem humanismu má svůj počátek v teorii Prótagoráse, že člověk je mírou všech věcí Humanismus. Humanus = lidský, obracející se k člověku, pozemskému životu. Vznik ve 14. stol. v bohatých italských městech odkud se šíří do zbytku Evropy. Základní myšlenkou je odpoutání se od asketického života, který nařizovala církev, naopak středem zájmu je člověk a jeho touha po životě a vědění, kterou jako první prosazovali právě italští. Humanismus. renesanční zájem o člověka (=humanus - lidský) způsob nazírání na svět, umělci ve svých dílech, studia humana, člověka ne Boha, zaměření na člověka, vyzdvihovali právo na svobodné rozhodování člověka, zdůraznění lidské důstojnosti, schopností a vlastností; studium antických spisů, zesvětštění církv

Existencialismus není humanismus - Filozofia / Etika

Literatura českého humanismu - počátky renesance už za Karla IV. Jan ze Středy - první humanista - rozvoj renesance přerušen husitstvím - doznívání za Jiřího z Poděbrad (působení Jednoty bratrské) - obnova humanismu za vlády Jaggelonců (70léta15stol) - do 1620 Zvláštní charakter českého humanismu Nepřirozenost Řídím se Komenského myšlením, a proto v tomto smyslu hledám pro řešení dané situace vždy jedno podstatné. Podstatné věci byly vždy velmi obyčejné a všichni je měli na očích, protože prostě podstatná věc se zjeví jen úhlem náhledu, onoho vidění, o kterém Komenský tvrdí, že je zbaven zamlžení a pomýlených myšlenek, které nás vodí.

LIT - Literatura - Humanismus a renesance v Cechach, baroko LIT - Literatura - Humanismus a renesance ve světě LIT - Literatura - Humanismus u nás, J.A. Komensk Humanismus v české literatuře a jeho vyvrcholení v díle J.A.Komenského - referát (Literatura) Literatura a hudba pod vlivem humanismu,renesance a reformace - referát (Literatura) Renesance a humanismus ve světové a české literatuře - referát (Literatura) Humanismus a renesance v Čechách - referát (Dějepis Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > H > Humanismus (literatura) > Česko

Humanismus (lat. humanus = lidský) - myšlenkový směr související s renesancí, hlásící se k odkazům antiky - 14. - 16. století. Obrací pozornost k pozemskému životu člověka. Humanisté toužili po všestraném poznání; v popředí stála literatura naučná (Blahoslav, Petrarca Literatura v období husitství, renesance a humanismu . Příčíny husitství, předchůdci. Humanismus = doba veleslavínská - podle tiskaře a nakladatele Daniela Adama z Veleslavína - dbal na jazykovou úroveň textu, podobu jazyka upravoval, pak to teprve vydal RENESANCE A HUMANISMUS V ČECHÁCH - 70. léta 15. st. - 20. léta 17. st. - renesance se v pravém slova smyslu neprosadila - vliv náboženské ideologie, která se odvracela od rozvíjení jedince jako individuality, fce estetická a zábavná do pozadí, v popředí cíle praktické literatura pro měšťanstvo, zaměřená k. Humanismus Znamená latinský lidský. Učenecký, jazykovědný a historický proud, který se zabývá studiem, výkladem a napodobením antiky. Humanisté se snažili psát klasickou latinou. Česká humanistická literatura. Rozdělujeme na 2 vývojové fáze: 1. počátky humanismu 2. rozkvět humanistické literatur Além deles, grandes representantes da literatura humanista foram: Erasmo de Roterdã (1466-1536): teólogo holandês; Thomas More (1478-1535): escritor inglês; Michel de Montaigne (1533-1592): escritor francês. Contexto histórico do Humanismo. A época renascentista foi um momento de importantes transformações na mentalidade europeia

Humanismus. literární a myšlenkový hnutí, které zdůrazňuje vše, co se týká člověka - člověk je středem veškerého dění - již ne Bůh Renesanční literatura v Itálii. Francesco Petrarca. Francesco Petrarca (1304-1374) narozen ve Florencii a později byl ze svého rodného města vypovězen NĚMECKÁ LITERATURA. zájem o minulost, silné náboženské zobrazení až mystické; Novalis (Pseudonym) Dílo: Hymny noci. sbírka básní s motivy ztracené lásky, kontrasty dne a noci, touha po smrti, postava potulného básníka - hledá modrý květ - svoboda v tvorbě(smysl života) Jacob A Vilhelm Grimmov Humanismus přinesl větší svobodu, přestože se týkala jen zámožných a svobodných. V bohatých městech se rozvinulo finančnictví a právo. S humanismem přišel jiný ideál krásy a umění, do kulturního povědomí se dostala klasická antická díla. Současně došlo k rozvoji národních jazyků, neboť básníci (nejprve.

Antická literatura: Řecká literatura - Ilias, Odysea, lyrická poezie - Sapfó, Anakreon, bajky, drama - tragédie - Aischylos (Oresteia), Sofoklés (Král Oidipus, Antigona,Euripidés (Médeia), komedie - Aristofanes (Mír, Lysistraté, Žáby). Zápisky z hodin literatury na téma evroý humanismus a renesance v úvodu. Humanismus zahajuje novou etapu v evroém písemnictví. Název je odvozen od latinského humanus (=lidský). Humanismus si klade za cíl obrodit lidstvo návratem k čisté vzdělanosti antické, původně římské, později sahá ke kořenům řeckým Humanismus (z lat. Humanus = lidský) Nejstarší myšlenkový renesanční proud. Humanisté hojně studovali a napodobovali antickou literaturu. Pokládali ji za dokonalou. Zajímá je především člověk a odklánějí se od boha. Je pro ně důležité právo na život, na vědění, poznání a svobodné rozumné rozhodování Test: Renesance a humanismus v evroé literatuře. Vydáno dne 07.07.2010 od Jana Skřivánková. Test z evroé literatury v době renesance a humanismu. Otázky přibližně odpovídají požadovaným znalostem na střední škole a je zaměřen především na znalost autorů nejvýznamnějších děl tohoto období

Zajímavé knihy na téma humanismus (literatura) v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Humanismus v české literatuře, lit. doby pobělohorské Vznik a charakter humanistického a renesančního umění v Čechách: - 70. léta 15. století- 20. léta 17. století - na přelomu 15. a 16. století dochází v Čechách k politickým a sociálním bojům; kvůli postavení vysoké šlechty (ta bojuje se všemi), města, krá 4. Renesance a humanismus. 1. RENESANCE. Od 14. století se v Itálii začíná projevovat nový směr - renesance, která se vrací k antickým ideálům.Renesance navazuje na dobu gotickou tím, že zdůrazňuje postavení člověka a začíná zcela odlišně nahlížet na pozemský svět a jeho význam Humanismus = humanus (lidský), myšlenkový směr (filozofický směr) od 14.století, zdůrazňuje lidskou důstojnost, svobodný rozvoj osobnosti v odpovídajících podmínkách v životních i společenských. Používal klasickou latinu, důraz na dobro, krásu. Trochu proti nadvládě, napadá život církve - nežije podle bible

Humanismus (literatura) Knihy

Renesance a humanismus v evroé literatuře, španělská literatura. 2/ Identifikujte literární druh a žánr díla. Próza, epika, román. 3/ Charakterizujte hlavní postavy v ukázce. Don Quijote - vášnivý čtenář rytířských románů, snílek. Sancho Panza - jeho přítel, zbrojnoš. 4/ Zasaďte ukázku do kontextu díla Opakujeme - Český humanismus Opakujeme - Baroko Opakujeme - Klasicismus, osvícenství, preromantismus Opakujeme - 1.-3. fáze národního obrozen Literatura s prvky sci-fi → rozbor 1984 → rozbor Společenstvo prstenu → rozbor Harry Potter o kámen mudrc.

Literatura - maturitní témata z literatur

 1. STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. kronika - chronologický příběh; legenda - příběhy o životě světců (musí obsahovat zázraky) Renesance a humanismus v Čechách. Představitelé: Bohuslav Haslštejnský z Lobkovic, Viktorin Karel ze Všehrad, Jan Jesenský, Kryštof Harant
 2. Humanismus kritizuje feudální řád i církev jako vládnoucí organizaci. Literatura - pronikání národních jazyků a znovu se objevili žánry, které byly ve středověku potlačeny, např. epos, epigram, povídka, komedie, tragédie. Ke kritice společnosti se často používala satira
 3. Proto se pozornost obrací k antice, v níž je hledána inspirace a vzor (viz renesanční pojetí antiky výš). Humanismus(z lat. humanus = lidský) - zvýšenýzájem o člověka a jeho podstatu, tj. lidskost, zájem o jeho pozemský život (radosti, strasti, potřeby, rozvoj), o jeho místo ve světě
 4. LITERATURA HUMANISMU A RENESANCE Renesance = znovuzrození vznikla v severní Itálii na přelomu 13. a 14. st., k nám proniká koncem 15. st. umění hledá vzory v antické kultuře (kultura starověkého Řecka a Říma) Humanismus hnutí, které zaměřuje svůj zájem na člověka, na jeho život, potřeby, názory Kolem r. 1445 vynalezl Němec Johann Gutenberg knihtisk, což umožnilo.
 5. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon
 6. Literatura. Renesance a humanismus. DOC. Stáhnout kompletní materiál zdarma (73,5 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC. Ot. č. 4a : Renesance v evroé kultuře. Humanismus v českých zemích. Renesance - obecná.

CELÝ KURZ: ️ http://learntu.be/cestina-literatura-yt ️ 1. LEKCE ZDARMA: Literární historie epochy z kurzu MATURITA Z ČEŠTINY - LITERATURA 1 od Tomáše Ficzy.. Renesance a humanismus ve světě Kultura ø 53.8% / 3730 × vyzkoušeno; William Shakespeare Literatura ø 76% / 2554 × vyzkoušeno; Renesance Literatura ø 72.4% / 646 × vyzkoušeno; Klasicismus a osvícenství Literatura ø 74.5% / 3911 × vyzkoušeno; Starověká literatura Literatura ø 42% / 7486 × vyzkoušeno; Literární postavy.

cropped-IMG_92301

Humanismus - Wikipedi

 1. Renesance a humanismus v literatuře, barokní literatura. 1. Evroá renesanční literatura . 2. Evroá humanistická literatura. 3. Evroá barokní literatura. 4. Renesance, humanismus a baroko v české literatuře Čítanka. Evroá renesanční a humanistická literatura; Evroá barokní literatura
 2. humanismus (literatura) See: literární školy See also: dadaismu
 3. 14. Světová literatura první poloviny 20. století 9. Realismus v evroých literaturách 6. Literatura Národního obrození 5. Literatura evroého baroka Česká literatura na přelomu 19. a 20. století literatura v USA literatura v Rusku PRAŽSKÁ NĚMECKÁ LITERATURA Světová literatura 4. Humanismus a renesance Humanismus.

Domů Testy z literatury Světová literatura - do 19. století Literární test ze světové literatury - renesance 1 Literární test ze světové literatury - renesance 1 10 úloh | Typ cvičení Kvíz / tes HUMANISMUS, RENESANCE A BAROKO V ČESKÉ LITERATUŘE. 4. HUMANISMUS, RENESANCE A BAROKO V ČESKÉ LIT. Nové myšlenky humanismu se sem začínají šířit od 70. let 15. stol. První znaky už za vlády Karla IV. Tyto vlivy sem šířili Češi, kteří studovali na cizích univerzitách, pracovali v zahraničí nebo s ním byli v kontaktu

Renesance a humanismus. Renesance se zaměřuje na člověka a jeho pozemský život, tento zájem se zrcadlí v tzv. humanismu. Humanismus (z lat. humanus - lidský) obrací zájem k člověku, vyzdvihuje lidské schopnosti a myšlení. Člověka staví do centra umění i vědy Komentáře ke slovu humanizmus, humanismus . » přidat nový komentář Zatím žádné komentáře. » přidat nový komentá

Renesance a humanismus - Dějepisně

 1. humanismus - vzdělávání k humanitě, liter. a věd. směr se světonázorovou orientací, který vystoupil v 13. a 14. st. v Itálii v protikladu ke scholastice. H. usiloval o studium a obnovu literatury, umění a životního obsahu antiky jako základu autentického a zároveň kultivovaného rozvinutí lidské přirozenosti a důstojnosti
 2. 1/10 V jakém časovém rozmezí se česká renesance a humanismus nachází? počátek 14.st.-2.pol.15.st. 2.pol.15.st.- počátek 17.st. 16.st.- počátek 18.st
 3. humanismus (literatura) See: směry literární See: literární škol
 4. Humanismus Kuczynska Alicja, Kuczynski Janusz. Dostupnost. sklade
 5. Renesance a humanismus v Čechách (60.léta 15. století - 20.léta 17.století) Díky husitství došlo k nástupu renesance u nás opožděně, až za vlády Jiřího z Poděbrad.Renesance přináší nový pohled na svět, jiné pojetí člověka, klade velký důraz na vzdělání

HUMANISMUS, RENESANCE A BAROKO V ČESKÉ LIT. Nové myšlenky humanismu se sem začínají šířit od 70. let 15. stol. První znaky už za vlády Karla IV. Tyto vlivy sem šířili Češi, kteří studovali na cizích univerzitách, pracovali v zahraničí nebo s ním byli v kontaktu. Typická renesanční literatura (= individualita. Renesance a humanismus v Čechách a na Moravě. 12.05.2015 21:47. Humanismus v českých zemích / 70.léta 15.st. - 20.léta 17.st./ V této době dochází k mnohým rozporům mezi městy a šlechtou i mezi městy a panovnickým dvorem. Panovníci se dostávají do stále větší závislosti na šlechtě - vláda Jagellonců

Domů > Literatura > Renesance a humanismus > Renesance v Anglii. PŘESOUVÁME SE! S novým školním rokem (2017/2018) jsme založili nové webové stránky vypisky.chytrak.cz, protože Webnode nám už nevyhovoval. Nové výpisky už přidáváme jen na tento nový web a postupně tam kopírujeme i výpisky odsud Italská literatura: Dante Alighieri - Božská komedie, Petrarca - sonety, Boccaccio - Dakameron. Francouzská literatura - Villon (balady),...Španělská literatura - Cervantes, Rotterdamský, Vega. Anglická literatura - Chaucer, Shakespeare - drama. Česká literatura - Kralická bible, humanismus psaný latinsky, humanismus psaný česky Domů > Literatura > Renesance a humanismus > Renesance ve Španělsku. PŘESOUVÁME SE! S novým školním rokem (2017/2018) jsme založili nové webové stránky vypisky.chytrak.cz, protože Webnode nám už nevyhovoval. Nové výpisky už přidáváme jen na tento nový web a postupně tam kopírujeme i výpisky odsud humanismus (literatura) Viz: směry literární Viz: literární škol

Čítanka pro 1El cuaderno de Luis: Il Principe

Český humanismus: referá

Humanismus a renesance v české literatuře. HUMANISMUS A RENESANCE V ČESKÉ LITERATUŘE. Hodně překládal, naučná literatura - cestopisy, kroniky. Obdivoval český jazyk, byl právník. Knihy o napravení padlého - v předmluvě zdůrazňuje, aby český vzdělanec nepracoval v oblasti latinské litera-tury. Vytyčil program. Vyhledávání: humanismus Doporučená témata mezi výsledky: literature in Latin latinsky psaná literatura (42) humanismus (literatura) (38 5.MO.Humanismus a renesance ve sv. a české literatuře. Humanismus a renesance (14. - 17. století)- literární a umělecký směr, který vznikl v Itálii ve 14.- 16. století.- názvy odvozeny z francouzského slova la renaissance = znovuzrození, obnova a z latinského slova humanus = lidský.Charakteristika obdob

Co je Humanismus? (český humanismus) Slovníček pojmů z

Renesance, humanismus, Leonardo da Vinci, ad fontes, nové výukové metody Stručná anotace. 45minutová lekce zaměřená na úvod k učivu literatura období renesance a humanismus za použití metod: klíčová slova, metoda ano x ne, párové čtení, V. Ch. D. Kontex Renesance a humanismus ve světě Kultura ø 53.8% / 3723 × vyzkoušeno; William Shakespeare-test Literatura ø 63.7% / 588 × vyzkoušeno; Středověká literatura(2.) Literatura ø 64.2% / 1221 × vyzkoušeno; Italská renesance- literatura Literatura ø 72.1% / 243 × vyzkoušeno; Renesance Novověk ø 52.8% / 3546 × vyzkoušen Doporučená témata mezi výsledky: . humanismus (1 493) humanismus (literatura) (437) OPRAVA UCL (305 Renesanční literatura. Hynek z Poděbrad (1452-1492) - syn Jiřího z Poděbrad, vzdělanec, člen poselstva krále Matyáše, přeložil 11 novel Dekameronu. Májový sen - milostná poezie. Frantova práva - satirická parodie na cechovní předpisy : např. Cech pijáků . Humanismus (70.léta 15.st. - 20.léta 17.st. Humanismus a renesance v české literatuře; Renesance Literatura. J. Carroll, Humanismus: zánik západní kultury. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 1996 - 199 s. ISBN 80-85959-13-5; I. Hlobil - E. Petrů, Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha: Academia, 1992 - 273 s. ISBN 80-200-0385-1; M. Kopecký, Český.

Maturita z češtiny - literatura 1 - Epos o Gilgamešovi

Renesance a Humanismus: referát - iReferaty

Realismus je jedním z dalších směrů, které můžeme přesně pojmenovat, časově vymezit a blíže charakterizovat. Stejně jako romantismus vznikal v první polovině 19. století. Datujeme ho od 40. let, kdy právě realismus začal nahrazovat romantické tendence. Oproti předešlému směru se snažil vymezit a označení realismus přesně vystihuje jeho podstatu VY_32_INOVACE_CJ0312 - Český renesanční humanismus VY_32_INOVACE_CJ0313 - Český romantismus, počátky realismu VY_32_INOVACE_CJ0314 - Literatura barok Národní památkový ústav; Generální ředitelství; ÚOP v hlavním městě Praze; ÚOP středních Čech v Praze; ÚOP v Českých Budějovicíc - česká literatura 16. století ve srovnání se západními literaturami odlišná, ovšem rovnocenná (Renesanční) humanismus - učenecká složka renesance - studium a tvůrčí nápodoba antiky (tematiky, žánrů, uměleckých postupů, stylistických prostředků, jazyka - klasická latina Humanismus je filozofický a učenecký proud v renesanci. zaměřoval se na přírodu a člověka např.: politika, astronomie, geografie, ekonomika a studium jazyků. oblíbeným žánrem byly cestopisy, kroniky a vzdělavatelská literatura. Malířstv

- česká literatura za Lucemburků - husitská literatura - renesance a humanismus - renesance a humanismus v české literatuře - manýrismus a baroko - baroko v české literatuře - klasicismus, osvícenství, preromantismus - romantismus - mezi romantismem a realismem - česká literatura v 90.letech 19.stolet - humanismus - hnutí za obnovu antické vzdělanosti - liší se v mnohém od evroého = izolace českých zemí způsobenou husitskými válkami a náb. spory - literatura má spíše charakter náboženský, politický, odborný a praktický - pro potřeby měšťanstv

Český humanismus se však v mnohém odlišuje od evroého humanismu. Přirozená návaznost na evroou kulturu je přerušena husitskými válkami a ostatními náboženskými spory, a tak se České země dostávají do izolace a humanismus se proti ostatnímu evroému dění zpozdil Základní pojmy: renesance, humanismus, humanisté, raný humanismus, Johannes Gutenberg, latinský humanismus, Jan Mladší z Rabštejna, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, český humanismus, Viktorín Kornel ze Všehrd, Zikmund Hrubý z Jelení, Řehoř Hrubý z Jelení, Mikuláš Konáč z Hodiškova, Lukáš Pražský, Hynek z Poděbrad, zobecněný humanismus, Martin Kuthen, Václav. RENESANCE A HUMANISMUS KULTURA NA POČÁTKU NOVOVĚKU Návrat k antice, snaha obnovit antickou kulturu a vzdělanost Důraz na lidský rozum Poznávání přírody a rozvoj vědy Humanismus- myšlenkový směr, kdy je hlavní pozornost věnována člověku ARCHITEKTURA budovy stavěny do šířky, pevně sedí na zemi Ploché stropy, římsy, sloupy, arkády Stavěly se šlechtické paláce. Pronikání češtiny, česky psaná literatura Dějepisná próza Kronika česká - Kosmas (děkan svatovítské kapituly), latinská, r. 1125 Duchovní píseň - Svatý Václave 12./13. století, později zpěv za celý český národ Alexandreis - rytířský epos, neznámý autor, oslava Alexandra Makedonského Dalimilova kronika - česky, veršovaná, do r Literatura je souhrn všech existujících písemně zaznamenaných jazykových projevů lidstva. Literatura umělecká, naučná, technická, časopisecká, memoárová i vlastní korespondence. V užším slova smyslu se literaturou obvykle myslí krásná literatura, čili beletrie

Epitafy | Knihy

Renesance - český jazyk literatura online - ucseonline

HUMANISTICKÁ LITERATURA V NÁRODNÍM JAZYCE. národní humanismus tvořili především měšťané a čeští bratři. 1526 - 1620 - zápas mezi měšťanstvem a šlechtou o moc, rozkvět národního humanismu. humanismus se dostává na pražskou univerzitu, latinský humanismus stagnuj Doporučená literatura: Le Goff, Jacques: Intelektuálové ve středověku.Nakladatelství Karolinum, Praha 1999 (Kapitola 3. Od univerzitního vzdělance k humanistovi). Spolu s platonismem (novoplatonismem), aristotelismem, intelektuálními výkony reformace a protestantismu, představuje humanismus jeden z klíčových proudů renesančního myšlení Humanismus a baroko v české literatuře (Jan Blahoslav, Daniel Adam z Veleslavína, Jan Amos Komenský)Humanismus - myšlenkové hnutí, které ztrácí zájem o bohy a soustřeďuje se na člověka,. poznání, vzdělání - zabývá se studiem přírody a člověka (zaměřuje se na jeho práva, schopnosti, vlastnosti

USL – Úvod do studia literatury / Přednášky / Zadani

Humanismus a Renesance - Literatura - Referáty Odmaturu

humanismus. myŠlenkovÉ a literÁrnÍ hnutÍ, kterÉ se zamĚŘuje na ČlovĚka (homo = ČlovĚk) u nÁs vrcholil v 17. stoletÍ. v tomto obdobÍ vznikaly letopisy, kroniky, cestopisy, naukovÁ dÍl Humanismus. V souvislosti s renesancí se hovoří o humanismu - renesančním humanismu. Humanismus je bytostnou součástí renesance. Jestliže byla samotná epocha renesance nastartována ekonomickým blahobytem italských měst, pak humanismus byl nastartován touhou po vědění a osvobozením od pevně stanovených církevních dogmat HUMANISMUS A RENESANCE - 14-16 stol - návrat, znovuzrození antiky, rozvoj tělesné krásy, neorientuje se na posmrtný život - rozvoj věd, objev krevního oběhu, kompas, zámořské plavby - literatura, jazyky, přírodní věd

Kundalini: octombrie 2015

Blog.cz > Zuzik > Archiv > Duben 2009 > maturitní otázky - literatura - Renesance a Humanismus. maturitní otázky - literatura - Renesance a Humanismus 18. dubna 2009 v 11:51 | zuzi | škola Renesance a Humanismus. 13./14. stol. - konec 16. stol. Renesance. Ø Vznikla v Itálii. Existencialismus je humanismus. Jean-Paul Sartre. Četl(a) jsem. Chci přečíst. 0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů Knihy » Odborná literatura » Společenské vědy » Filozofie. Nakladatel Vyšehrad datum vydání prosinec 2003 isbn 978-80-7021-661-3. Humanismus: - lidský Rozvíjí se literatura v národních jazycích (místo latiny). V popředí stojí literatura nauková. Kdo píše novely se světskými tématy a co je to rámcová próza? Giovanni Boccaccio - Dekameron - sbírka sta novel - rámcová próz O HUMANISMUS V ČECHÁCH - 70.léta 15.století - 20.léta 17.století - u nás se nepoužívá termín renesance, ale humanismus - znaky - snaha o rozší ření vzd ělanosti, proto p řevažuje nauková literatura - snaha vyrovnat se evroé literatu ře, rozkv ět češtiny, rozkv ět literatury pro m ěšťanstv

 • Adam ondra rekord.
 • Dětské nářadí dracik.
 • Indian herní pořad.
 • 30tt mesic.
 • Nejvyhledávanější slova na google 2018.
 • Hroch brno webkamera.
 • Lepení uší mops.
 • Mobily na splatky bez nahlizeni do registru.
 • Podpora funkce vaječníků.
 • Naruto obrazy.
 • Tac number mobile.
 • Canon chyba 5011.
 • Kdy je zápis do první třídy 2019.
 • Bílý výtok na konci těhotenství.
 • Man ray ingres violin.
 • Barokní zátiší.
 • Anglický muškát přezimování.
 • Lg rht497h firmware.
 • Citáty o hrdosti.
 • Češi v austrálii.
 • Miluji provence.
 • Jméno podle data narození.
 • Pod 7 kilo.
 • Sportisimo sportisimo sportisimo.
 • Patrová postel s úložným prostorem.
 • Nanotechnologie koupelna.
 • Keanu reeves filmografie.
 • Bill bowerman.
 • Monster truck show bystrc.
 • Masivní postel 160x200.
 • Nejlepsi vdsl modem.
 • Objektový jazyk.
 • Jaký jsem archetyp?.
 • Jak roztáhnout plíce.
 • Jak rozdělit monitor na dva.
 • Antiparazitika pes.
 • Lešany tankový den 2019.
 • Zmikund se stim smiř.
 • Limonádový joe.
 • Petrolejky.
 • Dynastie ming porcelán.