Home

Dvouplášťová střecha dek

DEK Střecha ST.1009C (DEKROOF 12-C) KATALOGOVÝ LIST DETAILY TEPELNÁ TECHNIKA: Obvyklé použití Průmyslová budova | Obchodní budova Charakteristika jednoplášťová, bez provozu, s povlakovou hydroizolací, fólie PVC, kotvená, nosná konstrukce trapézový plech, s ověřenou požární odolností a s klasifikací BROOF(t3 Dvouplášťová šikmá střecha s tepelnou izolací pouze pod krokvemi. Méně častá varianta, která vyžaduje složitější, resp. zavěšenou konstrukci podhledu na nosných prvcích krovu (např. na krokvích). Případně zde můžeme zařadit i vazníkové střechy, kdy je tepelná izolace umístěna v rámci spodního pásu vazníku.

dvouplášťová, se skládanou krytinou, DHV z lehké fólie, kotvená, nosná konstrukce krov s podhledem, s ověřenou požární odolností DEK Střecha ST.4006A (DEKROOF 21-A) KATALOGOVÝ LIST TEPELNÁ TECHNIKA. Obvyklé použití. Dvouplášťová střecha - návrh odvětrání. 7. 3. 2013. Větraná vzduchová vrstva u šikmé střechy se navrhuje v místech předpokládané kondenzace vodní páry ve skladbě střechy. Proudění vzduchu snižuje riziko kondenzace a odvádí přebytečnou vlhkost ze střešního pláště do vnějšího prostředí Střecha objektu je konstrukčně řešena jako dvouplášťová, skladba střechy viz (obr. 04). Na části střechy se sklonem 5° tvoří horní plášť střechy profilovaná plechová krytina, na mansardě se sklonem 73° byl realizován asfaltový šindel na dřevěné bednění

Ploché střechy Stavebniny DEK

Dvouplášťová střecha vč nadkrokevní izolace krytina střešní šindel-Katepal.Plocha střecha-PVC fólie Monarplan Pro zadaný dotaz jsme nenašli žádné výsledky. Zkontrolujte, jestli prohledáváte všechny typy stránky, jestli nemáte v zadání překlep, nebo zkuste napsat zadání více obecně Dvouplášťová střecha a její výhody. Dvouplášťová zateplená střecha funguje tak, že přes léto se tepelná zátěž, která je způsobena slunečním zářením dopadajícím na střešní krytinu, odvádí komínovým efektem do exteriéru, čímž se do jisté míry eliminuje přehřívání podkrovního prostoru g) Dvouplášťová střecha nevětraná - dvouplášťová střecha, jejíž vzduchová vrstva je vůči vnějšímu prostředí uzavřena. Volba druhu ploché střechy závisí na parametrech vnitřního prostředí - teplotě vnitřního vzduchu θ i [° C] a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu φ i [%] a případných požadavcích na. Dvouplášťová střecha doplňková hydroizolační vrstva (DHV) kontaktní na pev-ný podklad s větráním nad DHV (difúzně otevřenou) 1. latě 2. kontralatě 3. doplňková hydroizolační vrstva (DHV), difúzně otevřená 4. pevný podklad 5. tepelná izolace 6. parotěsná zábrana 7. tepelná izolace Tříplášťová střecha

První střecha, na které byla v roce 1980 použita krytina RubberGard EPDM, se nachází ve Wisconsinu v USA a dodnes je plně funkční. Od této doby byla membrána úspěšně instalována na celém světě, od oblastí Aljašky a Sibiře až po pouštní klima Arabského zálivu. Firma Firestone je dnes největším světovým výrobcem. Plochá dvouplášťová střecha panelového bytového domu v ul. Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa 1.2. Úkol odborného posudku Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření 1.3. Objednatel odborného posudku OSBD Česká Lípa Barvířská 738 470 01 Česká Lípa kontaktní osoba: Pavel. Dvouplášťová střecha. Střecha se dvěma obdélníkovými plochami, které se setkávají v hřebeni neboli sedlová je nejvíce populárním řešením. O jeho volbě můžou rozhodovat různé důvody. Pro některé bude rozhodující jednoduchost této střešní formy, což se projevuje nižšími stavebními náklady a také kratším. Střecha dvouplášťová s větráním pod hydroizolační vrstvou na bednění Tepelně-izolační vrstvy v šikmé střeše je nutné chránit proti zatečení dešťovou vodou při poruše krytiny a kondenzační vlhkosti vznikající při pronikání teplého vzduchu z interiéru

Dvouplášťová šikmá střecha Krytiny-střechy

Dvouplášťová střecha se skládanou keramickou krytinou a pojistnou hydroizolací z difúzně propustné kontaktní fólie a tepelnou izolací z EPS 100 S. Limitujícím prvkem pro určení max. tloušťky tepelné izolace v systému TOPDEK je dostupná maximální délka kotevních prvků, proto j KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEK.CZ pobočky a technická podpora BENEŠOV 317 700 586 BEROUN 311 621 251 BLANSKO 510 003 011 BRNO 545 231 166 BŘECLAV 510 003 000 ČESKÁ LÍPA 487 823 917 Dvouplášťová střecha hydroizolační vrstva tepelně-izolační vrstva DEKSEPAR nosný trapézový plech Jednoplášťová střecha Dvouplášťová sedlová střecha školní budovy v Ostravě sklonu cca 8 ° se skládanou krytinou z plechových šablon na plnoplošném dřevěném bednění se dostala do stavu vyžadujícího obnovu hydroizolační funkce. Ostravský konzultační technik Atelieru DEK zdokumentoval realizaci nové krytiny řešené jako povlak z EPDM fólie

Dvouplášťová střecha nevětraná má uzavřenou vzduchovou vrstvu a navrhuje se pouze výjimečně, v poslední době je možným řešením u rekonstrukcí původních dvouplášťových střech, pokud se poža-duje zlepšení jejich tepelných vlastností. Dvouplášťová střecha větraná má vzduchovo Jednopl᚝ov a dvoupl᚝ov ploch st echy na str nk ch Ivo Puhlovsk - PRAKTA PRAHA. St echy na kl . Chcete-li pokr vat nebo opravovat st echu, kontaktujte n s pros m

Skladby TOPDE

a) Dvouplášťová střecha - samonosný polyuretanový panel s hliníkovou vrstvou a integrovanou perforovanou ocelovou střešní latí na vnější straně. Spoje desek se těsní bitumenovým tmelem a přelepují se bitumenovou páskou. Kotvení šrouby v místě kovové latě přes izolaci do krokví Dvouplášťová střecha Dvouplášťovou střechu tvoří vnitřní a vnější plášť; odděleny jsou vzduchovou vrstvou. Vzduchová vrstva může být buď větraná, nebo nevětraná - u panelových bytových domů se většinou jedná o větrané dvouplášťové střechy. Vnitřní (spodní) plášť plní funkci tepelněizolační. Dvouplášťová střecha s tepelnou izolací nad krokvemi obsahuje jedinou větranou vzduchovou vrstvu, a to mezi krytinou a pojistnou hydroizolační vrstvou. Pojistná hydroizolační vrstva spočívá přímo na tepelné izolaci, případně na podkladní konstrukci nad tepelnou izolací Dvouplášťová střecha - policejní akademie. Dvouplášťová konstrukce se vyznačuje tím, že mezi krytinou a stropní konstrukcí je volný prostor neboli vzduchová mezera. Součástí této skladby je tepelná izolace, která má zásadní vliv na tepelný odpor a životnost střechy tříplášťová střecha s nosnou konstrukcí krovovou, s tepelnou izolací vloženou mezi krokve a s parozábranou z fólie větraná vzduchová vrstva pod PHI, tepelná izolace z minerálních vláken, parozábrana DEKFOL N DEKFOL N AL 170 SPECIAL DEKFOL REFLEX N 2 do 400 m. n. m. dvouplášťová střecha s nosnou konstrukcí krovovou, s.

Dvouplášťová střecha - návrh odvětrání Krytiny-střechy

 1. Dvouplášťová střecha je složitější konstrukčně i náročnější na údržbu. Střecha bude schválení finální projekt vypracovaný kanceláří DEK. Na podzimním shromáždění (listopad) proběhne, v případě schválení projektu, výběrové řízení na zhotovitele. Na jaře roku následujícího b
 2. istrativní budovy (radnice Městské části Praha 15) v ul. Boloňská 478/1 (viz obr. /1/). Konstrukčně je střecha řešená jako plochá dvouplášťová. V roce 2016 byla na povlakovou krytinu z fólie z měkčeného PVC aplikovaná lit
 3. A konec konců správně fungující dvouplášťová střecha je méně náchylná k opravám,..Dvouplášťová střecha bytového domuOtvor pro izolaci 2020 Stavebniny DEKStavebniny DEK Na základě dlouholetých zkušeností z praxe byl pracovníky Atelieru DEK a výzkumného centra DERIC vyvinut systém pro rekonstrukce.
 4. Ploché střechy - skladby a detaily , kterou vydala společnost Dek. Vzduchová vrstva (prostor) mezi. Fólie DEKPLAN a DEKPLAN uložená ve skladbě střešního pláště na tepelnou. Tato fólie se používá k vytvoření jednovrstvé hydroizolace plochých střech stabilizované k

Odstranění projevů kondenzace vodní - atelier-dek

Obr. 11 Dvouplášťová střecha je odvětraná vzduchovou mezerou 10 cm a 2 větracími hlavicemi Lo-manky. Obr. 12 Příčky z nepálených cihel a hliněné omítky udržují stálé tepelně vlhkostní mikroklima. U střech je možné odvětrávání zajistit pomocí dvouplášťové střechy se vzduchovou mezerou Představujeme desítku nových hal, jejichž montáž jsme zahájili v červnu. V červnu zahajujeme práce hned na desítce nových hal - konkrétně na montáži výrobní a skladové haly v Ústí nad Labem pro stavebně-strojí firmu, hned tři objekty (halu s výrobou, skladem a expedicí, spojovací krček a přístřešek) montujeme v obci Lešná u Valašského Meziříčí pro. Střecha je dvouplášťová, izolace z celulózy s tl. 500 mm, stropy železobetonové. Konstrukce balkonů je ze dřeva. Zásobování teplem a teplou vodou zajišťují solární termické panely, dotápí se kotli na peletky Dobrý den, chtěl bych zkonzultovat provedení skladbu, respektive umístění parozábrany v novostavbě nizkoenergetického bungalovu zastřešeného vazníky. Sedlová střecha rozměr domu 9x16 m a výška půdního prostoru v hřebenení cca 2,5 m (objem půdy cca 400 m3) Stavba je v nadmořské výšce 350 m n. m Technické parametry. Typ domu: nízkoenergetický Zastavěná plocha: 112,3 m 2 Užitná plocha: 232,4 m 2 Dispozice: 3+kk a 1+kk Konstrukční systém: panely z křížem lepeného masivního dřeva DEK panel D (CLT), difuzně otevřená konstrukce Zdroj energie / teplo: krbová kamna, mobilní elektrické přímotopy Větrání: přirozené Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,36 W/m 2

Dvouplášťové střechy II - TZB-inf

 1. erální vlny), stěny jsou opláštěné izolovanou konstrukcí LLENTAB 4F se 150 mm vrstvou tepelné izolace
 2. Kompaktní střecha s pěnovým sklem se používá v kombinaci s asfaltovými pásy nebo hladkou plechovou krytinou , která je kotvena do speciálních . Tříplášťová - s větráním nad a pod PHI. Dvouplášťová - s větráním nad PHI. Umístění tepelné izolace
 3. Skladba podlahy v garáži dek. Pečené bravčové stehno v celku. Gastrofamily. Norsko v zimě. Cena olova prodej. Jednobuněčný organismus ukázkové druhy. Dvouplášťová střecha výhody. Jak vypnout siri pri volani. Kde je napsaná krevní skupina. Voda na výplach očí. Duse a karma. Goat simulator apk obb. Generali arena planek.
 4. V případě uložení difuzní fólie přímo na vrstvu tepelné izolace (dvouplášťová skladba) postačí materiály s pevností v tahu do 200 N/5 cm a plošnou hmotností do 150 g/m², avšak má-li být difuzní fólie uložena na bednění, musí být pevnost v tahu alespoň 300 N/5 cm a tomu pak bude odpovídat i plošná hmotnost.
 5. Z vnější strany je kontaktní zateplovací systém.</p> <p></p> <p>Střecha je sedlová, dvouplášťová, o sklonu 10 %. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné lepené příhradové vazníky o rozponu 42,0 m v osových vzdálenostech 8,0 m
 6. Naše firma provedla výměnu střešní krytiny na budově tělocvičny ZŠ Vrchlabí. Za dožilou jednovrstvou asfaltovou šindel a nevhodný podkladový pás, jsme na základě výběrového řízení a požadavků města položili novou krytinu dvouvrstvý kanadský šindel a podkladní pás IKO PRO PLUS, proběhla i revize hromosvodné soustavy na daném objektu
 7. Zakreslit půdorys a svislý řez ploché střechy. Dvouplášťová plochá střecha se kreslí v pŧdorysu nosné konstrukce střešního pláště, v pŧdorysu. Oprava ploché střechy na panelovém domě, půdorys cca 25 x 18. - oprava ploché střechy na panelovém domě - střecha je zateplena polystyrenem a je zde položena folie Sika.

Skladba ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťové - ESTAV

 1. Ve výpočtu je střecha chápána jako dvouplášťová střecha se slabě provětrávanou vzduchovou vrstvou. Základní parametry materiálů použité ve výpočtech Materiálová skupina Funkce vrstvy Tloušťka vrstvy d [mm] Součinitel tepelné vodivosti λ d [W/(m.K)] Faktor difuzního odporu µ d [-] souvrství čtyř asfaltových.
 2. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Stavba-X, STAVEBNINY DEK, STINGS, spol. Stavebniny , obchodů v ČR. Nabízíme veškerý sortiment stavebních materiálů: cihly, střechy, obklady, dlažby, sanita, nářadí a další, celkem více než 60. Nabízíme vám veškerý sortiment stavebnin a stavebních materiálů: cihly,
 3. pro užívání, zejména střecha hlavní budovy. K vlhkostním poruchám však dochází i na střeše tlocviny, která je provedena, jako dvouplášťová s ásten vtranou vzduchovou vrstvou výšky cca 2 m. Zde je horní plášť taktéž mokrý, parozábrana nebyla nalezena
 4. Komentáře . Transkript . Poruchy ve stavebnictv
 5. Stránka byla naposledy změněna 2. 7. 2020. WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských fakult MEFANET • ISSN 1804-6517 • e-mail: info@wikiskripta.eu.Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte původ 4.0 při dodržení případných autorských práv a dalších podmínek

Plechové střechy Dekmeta

 1. Spádování ploché střechy, doporučené skladby Izolace-info
 2. Co vyžaduje dvouplášťová střecha - Abecedazahrady
 3. Plochá střecha - Wikipedi
 4. Dvouplášťová střecha výhody plechové profilované krytiny
 5. Dvouplášťová střecha - skladba střechy, výhody

5. Ploché střechy - vsb.c

Šikmé střechy | Stavebniny DEK
 • Gelový meziprstní korektor.
 • Michael shanks wife.
 • Malba soli.
 • Bodová světla venkovní.
 • Detsky teleskop.
 • Vzrostlý muchovník.
 • Appalačské pohoří mapa.
 • Psychoterapeut.
 • Slezská univerzita.
 • Taneční kurzy pro ženy praha.
 • Insuficience hss.
 • Bohyně matka země hora.
 • Miniart cz.
 • Lidé a země časopis.
 • Francouzský kalendář jmen.
 • Human resources definition.
 • Beach volejbal haag.
 • Mekong river.
 • Hydrogram.
 • Rajce.net alba.
 • Sada na opravu skla mobilu.
 • Domácí roztok na čočky.
 • Ireland flag emoji.
 • 8 heads of madness.
 • Word matematické symboly.
 • Dražba traktoru 2019.
 • Český jazyk testy pro 3. třídu.
 • Mini 070 prodej.
 • Hnědé skvrny v akváriu.
 • Uzená krůtí stehna recepty.
 • Rele 12v 3a.
 • Soos zkratka.
 • Šéfkuchař zlatá praha.
 • Uniformy čsa.
 • 28tt jaky je to mesic.
 • Filmy pro pamětníky komedie.
 • Vsco styl.
 • Národní centrum kybernetických sil.
 • Napospas osudu.
 • Národní park chorvatsko.
 • Vyprodej bot praha.